EYΔΑΠ: Χρήση 2019, βασικοί δείκτες κι άλλα τινά… (28 Μαϊου 2020)

ΕΥΔΑΠ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2019 και ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

  • Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ.%
   7 ημερών 6,670 7,240 6,47
   30 ημερών 6,330 7,240 8,87
   3 μηνών 4,950 7,240 5,69
   6 μηνών 4,950 7,780 -3,72
   12 μηνών 4,950 8,370 17,53


 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 7,0400 ευρώ
 • ΒΟΟΚ VALUE ΜΤΧ: 8,9300 ευρώ
 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:  915,1 εκατ. ευρώ
 • ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ: 748 εκατ. ευρώ
 • ΣΧΕΣΗ P/BV:  0,82
 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 323,75 εκατ.
 • ΚΕΡΔΗ: 58,06 εκατ.
 • P/e: 12,9
 • EBITDA: 107,62 εκατ. ευρώ
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: ΜΗΔΕΝ
 • ΤΑΜΕΙΟΝ: 428,6 εκατ. ευρώ
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ
 • ΣΧΕΣΗ ΝΕΤDEBT/ EBITDA: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
 • ΣΧΕΣΗ EV/EBIBTA:  3
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ:  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
 • ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ:
 • Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης: 455 χιλ.ευρώ
 • ΔΙΝΕΙ ΨΩΜΙ σε 2217 οικογένειες άμεσα και έμμεσα σε αρκετές ακόμη.

Υπολογίστε μόνοι σας τον λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ - Fpress.gr

Το θέμα έμφασης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών είναι το ακόλουθο:

” Εφιστούμε την προσοχή στη σημείωση 34.1 επί των οικονομικών καταστάσεων σχετικά με τον προσδιορισμό του τιμήματος του μη επεξεργασμένου ύδατος που προμηθεύεται η εταιρεία από το Ελληνικό Δημόσιο. Ελλείψει έγγραφης συμφωνίας καθορισμού του ανωτέρω τιμήματος, η Εταιρεία συνέχισε για την περίοδο 30.06.2013 έως 31.12.2019, τον προβλεπόμενο στο άρθρο 15 της από 09.12.1999 σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο συμψηφισμό του τιμήματος του αδιύλιστου ύδατος με το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της «ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ», καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό, την σχετική της υποχρέωση.

 • Με βάση στοιχεία επιστολής του Ελληνικού Δημοσίου, που κοινοποιήθηκε εντός της χρήσης 2019, εκτιμήθηκε ότι το τελευταίο απαιτούσε επιπλέον ποσό το οποίο ανερχόταν σε € 266 εκ περίπου, για την παραπάνω περίοδο, απαίτηση στην οποία η ΕΥΔΑΠ ΑΕ εξέφρασε την αντίθεσή της.
 • Η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ελληνικό Δημόσιο για τον οριστικό προσδιορισμό του κόστους του αδιύλιστου ύδατος, ενώ δεδομένης της σημαντικής απόκλισης μεταξύ των μερών αναφορικά με τα οικονομικά, τεχνικά και νομικά κριτήρια που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, δεν είναι εφικτή, στο παρόν στάδιο, η εκτίμηση της έκβασης της υπόθεσης αυτής. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.” 
 • Αμοιβές και αποζημιώσεις Διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 455 χιλ.
 • Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανερχόταν σε 2.217 άτομα και στις 31 Δεκεμβρίου 2018 σε 2.234 άτομα.
 • PERFORMANCE
1 Week
+5.69%
1 Month
+10.53%
3 Months
+13.13%
YTD
-4.11%
1 Year
+11.73%
3 Years
+30.22%
5 Years
+23.97%