ΕΥΑΘ: Σε σώμα συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο

Η  ΕΥΑΘ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 23ης Ιουνίου 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Αγις Παπαδόπουλος, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 01/08/2023.
Ανθιμος Αμανατίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 29/04/2024.
Γρηγόριος Πενέλης, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 20/02/2023.
Κουλούρης Θεόδωρος, Έκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 26/08/2023.
Νικόλαος Κλείτου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, με θητεία έως 20/02/2023.
Γεώργιος Σάτλας, Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 29/04/2024.
Σοφία Αμμανατίδου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 29/04/2024.
Κατερίνα Τσικαλουδάκη, Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 29/04/2024.
Μαρία Πεταλά, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 29/04/2024.
Γεώργιος Αρχοντόπουλος εκπρόσωπος εργαζομένων, Mη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 18/06/2024.
Ιωάννης Μήτζιας, εκπρόσωπος εργαζομένων, Mη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 18/06/2024.