ΕΥΑΘ: Μέρισμα 0,268 ευρώ/μετοχή αποφάσισε η Γενική Συνέλευση – Τρέχουν οι επενδύσεις

Τη διανομή μερίσματος 0,268 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η σημερινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΑΘ Α.Ε., που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

«Μετά από μια περίοδο δοκιμασίας για το παγκόσμιο επιχειρείν, υλοποιούμε τον βασικό επενδυτικό μας σχεδιασμό. Το μεγάλο έργο της επισκευής του αγωγού της Αραβησσού ξεκίνησε ήδη στις αρχές του Ιουνίου και προχωρά με ταχείς ρυθμούς. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη τα έργα συντήρησης των αγωγών ύδρευσης καθώς και η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή του Κ16, ενώ για την επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία», επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘΑ.Ε., Άνθιμος Αμανατίδης.

«Η τρέχουσα χρονιά παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες, καθώς η υγειονομική κρίση επισκίασε και την οικονομική ζωή. Η άμεση προσαρμογή και ανταπόκριση στις νέες συνθήκες αναδεικνύει έναν καλά οργανωμένο μηχανισμό διοίκησης και λειτουργίας. Η εταιρία προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, με κοινωνική ευαισθησία και υλοποιώντας τον ψηφιακό της μετασχηματισμό. Επιπρόσθετα, επιδιώκει υψηλά χρηματοοικονομικά μεγέθη και περαιτέρω ανάπτυξη», υπογράμμισε ο κ. Αμανατίδης.

«Ο ψηφιακός και ενεργειακός μας μετασχηματισμός, ειδικά μετά την εκδήλωση της πανδημίας, αναδεικνύεται σε μείζονα προτεραιότητα για την εταιρεία μας. Η μετάβαση λοιπόν σε ένα μοντέλο e-επιχείρησης με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και, παράλληλα, η διασφάλιση μεγαλύτερων ποσοτήτων νερού για το Πολεοδομικό Συγκρότημα, μέσω της επέκτασης του διυλιστηρίου μας, είναι οι βασικοί επιχειρηματικοί μας στόχοι. Σκοπός μας διαχρονικός παραμένει η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στη Θεσσαλονίκη, η βελτίωση της καθημερινότητας των Θεσσαλονικέων», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ, Άγις Παπαδόπουλος.

Πιστεύουμε, ότι η σημερινή διοίκηση της ΕΥΑΘ  έχει όλα τα εφόδια και τις δυνατότητες που θα επιτρέψουν στην εταιρεία να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας, μαζί με τα στελέχη της και το προσωπικό που έχουν πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρία. Οι στόχοι είναι, σαφώς, υψηλοί αλλά μπορούμε να τους πετύχουμε μέσα από συλλογική προσπάθεια κι έχοντας χτίσει τις αναγκαίες σχέσεις εμπιστοσύνη.»  τόνισε η διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, Ράνια Αικατερινάρη, που παρέστη στη συνέλευση.

Η Γ.Σ. ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση του 2019. Ενέκρινε επίσης τη συνολική διαχείριση του Δ.Σ. και απάλλαξε τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης.

Ακόμη, ενέκρινε τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση του 2019 (παρέμειναν στα επίπεδα του 2018), επικύρωσε την πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας για τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών κατά τη χρήση του 2020, ενέκρινε τις αμοιβές τους, ενώ έδωσε άδεια στα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη διευθύνσεων της εταιρείας να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση θυγατρικών του ομίλου (σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24).

Εγκρίθηκε, τέλος, η εκλογή δύο μελών – εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Πρόκειται για τους Γεώργιο Αρχοντόπουλο και Ιωάννη Μήτζια.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020.