ΕΥΑΘ: Αποτελέσματα ψηφοφορίας επί των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΘΕΜΑ: “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. ΤΗΣ 01.06.2021”

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ ΣΥΝ 01.06.2021