ΕΥΑΘ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία τακτικής Γ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 01.06.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τ.Γ.Σ ΤΩΝ ΜΤΧ 01.06.2021
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ 01.06.2021