ΕΥΑΘ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Print Friendly, PDF & Email