ΕΥ: Σημαντικές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Οικονομικοί Διευθυντές στη μετά-COVID-19 εποχή

Webcast με αντικείμενο τις αυξημένες προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι Οικονομικοί Διευθυντές, ως προς τα ζητήματα κατάρτισης προϋπολογισμών, τις προβλέψεις και τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων, στο νέο περιβάλλον που αναδύεται μετά την πανδημία του κορωνοϊού, διοργάνωσαν την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, η Endeavor και η EY Ελλάδος.

Στο νέο περιβάλλον που δημιουργούν οι επιπτώσεις της κρίσης του COVID-19, οι Οικονομικοί Διευθυντές των ελληνικών επιχειρήσεων, προβληματίζονται για τον βαθμό ετοιμότητας των διαδικασιών προϋπολογισμού και προβλέψεων (forecasting) που έχουν στη διάθεσή τους. Σε ένα αβέβαιο και ρευστό περιβάλλον, καλούνται να προσδιορίσουν τον αντίκτυπο της κρίσης στην επιχείρηση, να αντιμετωπίσουν ασφυκτικές πιέσεις στη ρευστότητα και να διαχειριστούν ανθρώπινο δυναμικό που λειτουργεί σε συνθήκες έντονης πίεσης. Στο πλαίσιο αυτό, το ενημερωτικό webcast που συνδιοργάνωσαν η Endeavor και η EY, είχε ως στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση των νέων αυτών προκλήσεων.

O κος Χρήστος Βάρσος, Associate Partner, CFO Advisory Services της EY Ελλάδος, επικεντρώθηκε στις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικονομικές διευθύνσεις σήμερα, όπως η εξασφάλιση ρευστότητας και η ποσοτικοποίηση των χρηματοοικονομικών επιπτώσεων του COVID-19. Ο ομιλητής εξήγησε ότι οι προκλήσεις αυτές, που καλούνται να διαχειριστούν οι οικονομικοί διευθυντές, δεν είναι μονοδιάστατες, αλλά αφορούν τρεις επάλληλες φάσεις: το σήμερα, το αύριο και το μετέπειτα (Now – Next – Beyond).

Πιο συγκεκριμένα, οι φάσεις αυτές αφορούν τη σταθεροποίηση και εξασφάλιση ρευστότητας (σήμερα), την προσαρμογή, μέσω της μείωσης του κόστους, στη νέα πραγματικότητα που δημιουργεί η κρίση (αύριο), και την επανεκκίνηση, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της επιχείρησης για το μέλλον, μέσω του μετασχηματισμού των χρηματοοικονομικών λειτουργιών της (μετέπειτα). Σύμφωνα με τον κ. Βάρσο, αρωγός στον χρηματοοικονομικό μετασχηματισμό θα σταθούν οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως το blockchain, η ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών και τα analytics.

Ο κος Κωνσταντίνος Μώρος, Director, Data & Analytics της EY Ελλάδος και Επικεφαλής Advisory Finance Analytics της ομάδας European Growth Platform (EGP) της EY για την περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), αναφέρθηκε στην ανάγκη επανεξέτασης του επιπέδου ωριμότητας των διαδικασιών χρηματοοικονομικού προϋπολογισμού και προβλέψεων, με στόχο την ενίσχυση της προβλεψιμότητας, της ευελιξίας και της αποδοτικότητάς τους, βάσει εναλλακτικών προσεγγίσεων, όπως το “zero-based budgeting”.

Ο ομιλητής έκανε αναφορά στη διαδικασία ανάπτυξης ενός διασυνδεδεμένου μοντέλου χρηματοοικονομικού προγραμματισμού και προβλέψεων που θα εστιάζει στα αποτελέσματα (result-oriented), το οποίο, όπως υπογράμμισε, μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως ενισχυμένες χρηματοοικονομικές υποδομές και βελτιωμένες επιχειρηματικές επιδόσεις. O κος Μώρος παρουσίασε, επίσης, ενδεικτικά use cases από την εμπειρία της EY, στην υλοποίηση σχετικών έργων.

Ο κος Κωνσταντίνος Μπάτσος, Director στο Τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβούλων και Υποστήριξης Συναλλαγών της EY Ελλάδος, αναφέρθηκε στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται από τις πιέσεις που ασκούνται στη ρευστότητα, εξαιτίας του COVID-19, τονίζοντας τον νευραλγικό ρόλο που θα διαδραματίσει η τακτική παρακολούθηση και επικαιροποίηση της κατάστασης των βραχυπρόθεσμων ταμειακών διαθέσιμων, κατά τη διάρκεια των κρίσιμων μηνών που ακολουθούν.

Ο κος Μπάτσος ανέλυσε τις βασικές αρχές της διαδικασίας πρόγνωσης βραχυπρόθεσμων ταμειακών διαθέσιμων και παρέθεσε τις τέσσερις άμεσες δράσεις στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι επιχειρήσεις: εντοπισμός διαθέσιμου ταμειακού υπόλοιπου, πρόγνωση της εξέλιξης των διαθεσίμων, ανάλυση σεναρίων και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης ταμειακών διαθέσιμων.

Στο πλαίσιο αυτό, ακολούθησε σύντομη επίδειξη για την πρόγνωση βραχυπρόθεσμων ταμειακών διαθέσιμων, STCFF (Short-term Cash Flow Forecasting), σε MS Excel.