ΕΥ: O COVID-19 καταλύτης για ένα εξατομικευμένο σύστημα υγείας

Οι πρωτόγνωρες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα συστήματα υγείας παγκοσμίως, εξαιτίας του COVID-19, αναδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη υιοθέτησης μίας εξατομικευμένης προσέγγισης για την υγεία, που θα βασίζεται στα πληροφοριακά δεδομένα. Αυτό τονίζεται στην πρόσφατη έκθεση της ΕΥ, Five Trends Driving the Emergence of the Personalized Health Ecosystem. Ενώ οι οργανισμοί υγείας έχουν από καιρό αναγνωρίσει τις δυνατότητες της τεχνολογίας, και κυρίως της αξιοποίησης δεδομένων, ως καταλύτες επαναστατικών αλλαγών στον κλάδο, μέχρι και το ξέσπασμα της πανδημίας, δεν είχαν εμφανιστεί οι συνθήκες που θα καθιστούσαν τις αλλαγές αυτές, επιτακτικές.

Μία από τις τάσεις που διερευνά η έκθεση, είναι ο τρόπος με τον οποίο η πανδημία έχει καταστήσει επείγουσα την ανάγκη για νέες προσεγγίσεις και νοοτροπίες, που θα οδηγήσουν στον μετασχηματισμό της υγειονομικής περίθαλψης. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, ο μετασχηματισμός αυτός θα επιτρέψει στις επιστήμες υγείας, και τον κλάδο γενικότερα, να προσεγγίσουν αποτελεσματικότερα, όχι μόνο τις μελλοντικές εξάρσεις μολυσματικών ασθενειών, αλλά και τις χρόνιες νόσους, όπως ο διαβήτης, τα καρδιακά νοσήματα, ο καρκίνος και η νόσος Αλτσχάιμερ.

Οι παγκόσμιες προσπάθειες για τον περιορισμό του COVID-19 κατέδειξαν γρήγορα ότι η χρησιμότητα των δεδομένων (data) υγειονομικής περίθαλψης αυξάνεται εκθετικά, εάν υπάρχει η δυνατότητα να διασυνδεθούν, να συνδυαστούν και να κοινοποιηθούν. Ωστόσο, στις περισσότερες γεωγραφικές περιοχές, τα δεδομένα κατακερματίζονται και απομονώνονται σε διαφορετικά συστήματα και διαφορετικούς οργανισμούς, καθιστώντας αδύνατη την ταχεία συνδυαστική ανάλυσή τους. Αυτό περιορίζει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των πληροφοριών στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με την έκθεση, για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση, απαιτείται ένας νέος τρόπος σκέψης. Οι οργανισμοί υγείας πρέπει να επικεντρώνονται λιγότερο στην κατοχή δεδομένων και τη δημιουργία εσόδων από αυτά, και περισσότερο στη διασύνδεση και τη συνδυαστική τους ανάλυση, για την άντληση πολύτιμων πληροφοριών και συμπερασμάτων που μπορούν να μετασχηματίσουν την υγειονομική περίθαλψη.

Η έκθεση περιγράφει, επίσης, ακόμη τέσσερις νέες τάσεις, στις οποίες θα πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους οι οργανισμοί υγείας, προκειμένου να οικοδομήσουν ένα μέλλον όπου τα δεδομένα θα αποτελούν καταλύτη:

  • Με αισθητήρες μέσα, πάνω και γύρω από το ανθρώπινο σώμα, το 5G και η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) θα δημιουργήσουν ένα νέο δίκτυο, που θα αλλάξει ριζικά την υγειονομική περίθαλψη: Οι τεχνολογίες αυτές θα αποτελέσουν, συνδυαστικά, τη βάση ενός νέου δικτύου, απαραίτητου για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Ένα εκτενές δίκτυο αισθητήρων θα παρέχουν, μέσω ευρυζωνικών δικτύων επόμενης γενιάς, πλούσια, συνεχή ροή δεδομένων, τα οποία θα αναλύονται σε πραγματικό χρόνο από την Τεχνητή Νοημοσύνη.
  • Για την εξατομίκευση της υγείας, οι οργανισμοί πρέπει να χρησιμοποιούν τα δεδομένα, για να κατανοήσουν και να επηρεάσουν συμπεριφορές: Καθώς οι κυβερνήσεις προκρίνουν μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, η συμπεριφορική επιστήμη αποδεικνύεται ένας από τους πιο σημαντικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση του COVID-19. Στο μέλλον, θα είναι κρίσιμο για τους οργανισμούς υγείας να αναπτύξουν επιστημονικά συμπεριφορικά εργαλεία, με τρόπους που θα καθιστούν τις θεραπείες περισσότερο αποτελεσματικές και προσιτές. Μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων και ισχυρότερη ροή ανταπόκρισης (feedback) στη διάθεση της Τεχνητής Νοημοσύνης, θα οδηγήσουν σε έναν καλύτερο συνδυασμό προϊόντων και εξατομικευμένων υπηρεσιών και λύσεων, για βελτιστοποιημένα αποτελέσματα στον χώρο της υγείας.
  • Απαιτείται ένα αξιόπιστο σύστημα πληροφοριών, για την εξασφάλιση της συμμετοχής του ασθενούς-καταναλωτή και των άλλων ενδιαφερομένων μερών: Όπως κατέδειξε η καταπολέμηση του COVID-19, η εμπιστοσύνη και η συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, είναι απαραίτητες παράμετροι. Ωστόσο, οι προκλήσεις σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την Τεχνητή Νοημοσύνη, παραμένουν. Καθώς η συνδεσιμότητα είναι κομβικής σημασίας για την υγειονομική περίθαλψη, η ενίσχυση της προστασίας στον κυβερνοχώρο και η διασφάλιση των ευρείας κλίμακας ανταλλαγών δεδομένων μεταξύ των ενδιαφερομένων και των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης που τα αναλύουν, θα είναι κρίσιμη.
  • Οι οργανισμοί πρέπει να δείξουν αποφασιστικότητα στην επιλογή του επιχειρηματικού μοντέλου που θα ακολουθήσουν στο μέλλον: Η στενότητα κεφαλαίων αναμένεται να ενταθεί μετά την πανδημία και οι οργανισμοί πρέπει να κινηθούν προς πιο εστιασμένα επιχειρηματικά μοντέλα, για να εξασφαλίσουν τη δημιουργία αξίας στο μέλλον. Για πολλούς οργανισμούς, ο προσδιορισμός και η υιοθέτηση ενός συμβατού επιχειρηματικού μοντέλου, καθώς και η απόκτηση δεδομένων υψηλής αξίας που θα τους καταστήσουν αποτελεσματικότερους, θα αποτελέσουν προκλήσεις στη μετά-COVID-19 εποχή.