ΕΥ: Νέες μέγα-τάσεις αναμορφώνουν αγορές, κοινωνίες και παγκόσμια τάξη

Μπαίνουμε στην «εποχή της επέκτασης των ανθρώπινων δυνατοτήτων», η οποία θα μετασχηματίσει πολλές πτυχές της καθημερινής και επαγγελματικής ζωής, από την εργασία ως την ανθρώπινη συμπεριφορά και την εμπειρία του καταναλωτή, και θα οδηγήσει στην ανάγκη ριζικά διαφορετικών προσεγγίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές. Αυτά, αλλά και μια σειρά από νέες μέγα-τάσεις, αναδεικνύει η πρόσφατη έκθεση της EY, The upside of disruption: megatrends shaping 2018 and beyond.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η έκθεση αναλύει, επίσης, πώς θα επανεφευρεθούν η παραγωγή τροφίμων, η μεταποίηση, η αστικοποίηση, και η υγειονομική περίθαλψη. Η έκθεση, η οποία συντάχθηκε από το παγκόσμιο think-tank της ΕΥ, EYQ, εξετάζει «τι ακολουθεί μετά το επόμενο βήμα;», εντοπίζοντας τις αναδυόμενες τάσεις που θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους οι ηγέτες, καθώς και τη μακροπρόθεσμη επανευθυγράμμιση των αγορών, της κοινωνίας και της παγκόσμιας τάξης. Η έκθεση παρέχει ένα πλαίσιο για την κατανόηση των δυνάμεων που μετασχηματίζουν δραστικά την οικονομία και την κοινωνία, και των νέων κατευθύνσεων στις οποίες αυτές οδηγούν. Με τον τρόπο αυτό, επιτρέπει στους επικεφαλής των επιχειρήσεων και οργανισμών να προβλέψουν, να προετοιμαστούν και να αντιδράσουν στρατηγικά.

Μακροπρόθεσμα, η ΕΥ προβλέπει μια ευρεία αναδιαμόρφωση του πολιτικού και οικονομικού τοπίου, στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

* Επανακαθορισμός των διεθνών ισορροπιών: Οι κανόνες της παγκόσμιας τάξης θα ξαναγραφτούν, καθώς οι ανερχόμενες οικονομικές δυνάμεις δημιουργούν ένα παγκόσμιο σύστημα με πολλαπλούς πόλους, νέους κανόνες, θεσμούς, δίκτυα και κέντρα επιρροής.

* Ανανεωμένες κοινωνικές συμβάσεις: Σε μια εποχή ψηφιακού μετασχηματισμού και αυξανόμενων εισοδηματικών ανισοτήτων, οι κανόνες που διέπουν τις κοινωνίες θα επανεξεταστούν για να επιτευχθεί μια πιο βιώσιμη ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των πολιτών, των οργανισμών και των κυβερνήσεων.

* Υπερρευστές αγορές: Οι κανόνες που διέπουν τις επιχειρήσεις και τις αγορές θα αναμορφωθούν, καθώς ο δραστικός μετασχηματισμός εξαλείφει τις τριβές των αγορών, δημιουργώντας αγορές που περιλαμβάνουν και καλύπτουν όλες τις ανάγκες, και νέες, ευέλικτες και εξαιρετικά αποδοτικές επιχειρήσεις.

Τεχνητή νοημοσύνη και εικονική πραγματικότητα αναδιαμορφώνουν την κοινωνία

Σύμφωνα με την έκθεση, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα «περίοδο επέκτασης των ανθρώπινων δυνατοτήτων», όπου η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η ρομποτική και η ενισχυμένη και η εικονική πραγματικότητα (AR και VR), θα γίνονται όλο και πιο ζωντανές και θα λειτουργούν αυτόνομα για λογαριασμό μας. Αυτό θα προκαλέσει έναν άνευ προηγουμένου επανακαθορισμό των εννοιών της εργασίας, της καταναλωτικής συμπεριφοράς και του ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική υπεισέρχονται σε περισσότερα επαγγέλματα, θα επαναπροσδιορίσουν τη φύση της εργασίας, με επιπτώσεις στα πάντα, από τις οικονομικές ανισότητες ως τις κοινωνικές συμβάσεις και την εκπαιδευτική πολιτική.

Αποτελεσματικότερη και σταθερότερη παραγωγή και μεταποίηση τροφίμων

Η έκθεση υπογραμμίζει μια σειρά από τεχνολογίες, οι οποίες αναμένεται να αναμορφώσουν τη γεωργία και τη μεταποίηση, καθιστώντας τις ριζικά αποδοτικότερες και βιώσιμες. Εναλλακτικές λύσεις και εργαστηριακές προσεγγίσεις με φυτικές βάσεις υπόσχονται να καλύψουν με βιώσιμο τρόπο τις αυξανόμενες ανάγκες του πλανήτη για πρωτεΐνες. Εν τω μεταξύ, καλλιέργειες κάθετης γεωργίας που βασίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία, φέρνουν την παραγωγή τροφίμων πιο κοντά στους καταναλωτές των αστικών κέντρων και τους προσφέρουν τοπικές, φρέσκες και βιολογικές επιλογές.

Επαναστατικές αλλαγές συντελούνται και στον κλάδο της μεταποίησης, καθώς συγκλίνουν οι φυσικές, ψηφιακές και βιολογικές επιστήμες. Οι καινοτομίες σε επίπεδο νανοκλίμακας θα δημιουργήσουν πιο έξυπνα και καθαρά υλικά, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική θα καταστήσουν τα εργοστάσια πιο παραγωγικά, και οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές θα φέρουν την παραγωγή πιο κοντά στις ανάγκες, απλοποιώντας τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Οι μεγα-τάσεις θα επηρεάσουν τις πόλεις και την υγειονομική περίθαλψη

Η έκθεση προβλέπει ριζικές αλλαγές στο αστικό περιβάλλον, καθώς η αλληλεπίδραση της κλιματικής αλλαγής, της γήρανσης του πληθυσμού, του μέλλοντος της κινητικότητας, και του μέλλοντος της εργασίας θα αλλάξει δραστικά τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο χτίζονται οι πόλεις, αλλά και το πώς λειτουργούν. Η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να μετατοπίσει τα κέντρα των πόλεων, ενώ η ανώδυνη μετακίνηση και η εικονική εργασία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα πιο ισορροπημένο και αποσυμφορημένο αστικό μοντέλο.

Οι δυνάμεις του δραστικού μετασχηματισμού θα συμβάλουν στην αναβίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των μικρότερων πόλεων, που προσφέρουν χαμηλότερο κόστος και υψηλότερη ποιότητα ζωής. Αυτές οι πόλεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν κέντρα καινοτομίας, καθώς τεχνολογίες όπως οι τρισδιάστατες εκτυπώσεις, η ενισχυμένη και η εικονική πραγματικότητα, το Internet of Things (IoT) και η τεχνητή νοημοσύνη εκδημοκρατίζουν και αποκεντρώνουν την καινοτομία και την παραγωγή. Και η υγειονομική περίθαλψη θα μετασχηματιστεί δραστικά από τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα που καθιστούν τον κλάδο της υγείας προγνωστικό, εξατομικευμένο, προληπτικό και συμμετοχικό. Αυτό θα περιλαμβάνει τα πάντα, από την επανεφεύρεση της φαρμακευτικής έρευνας & ανάπτυξης με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ως τους ρομποτικούς νοσηλευτές και τα αυτόνομα οχήματα, επιτρέποντας στους ηλικιωμένους να διατηρούν την ανεξαρτησία τους, καθώς γερνούν.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης, ο Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Οι ραγδαίες αλλαγές που μετασχηματίζουν την οικονομία και την κοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο, με καταλύτη την ψηφιακή τεχνολογία, θα επηρεάσουν και τη χώρα μας. Είναι σημαντικό οι ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και η Πολιτεία, παράλληλα με την αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων που δημιούργησε η οικονομική κρίση, να εστιάσουν στην ευρύτερη εικόνα των ανατροπών που συντελούνται διεθνώς. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που θα κατανοήσουν τις αλλαγές αυτές εγκαίρως και θα προβλέψουν τις επιπτώσεις τους, είναι αυτοί που θα πρωταγωνιστήσουν στα χρόνια που έρχονται. Πρέπει να θέσουμε από τώρα τις βάσεις, για να προλάβουμε το τραίνο των δραστικών αυτών αλλαγών».