EY: Ισχυρή ανάκαμψη με ρεκόρ εσόδων για τις δημόσιες εγγραφές παγκοσμίως το τρίτο τρίμηνο

Σε αντίθεση με τις διαχρονικά χαμηλές επιδόσεις των τρίτων τριμήνων κατά τα προηγούμενα χρόνια, η υψηλή ρευστότητα φέτος, οδήγησε στο πιο ενεργό τρίτο τρίμηνο των τελευταίων 20 ετώναπό άποψη εσόδων, και το δεύτερο ισχυρότερο τρίτο τρίμηνο σε αριθμό συναλλαγών. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η δραστηριότητα των δημοσίων εγγραφών,από την αρχή του έτους έως και σήμερα,επιταχύνθηκε, με αποτέλεσμα την αύξηση κατά 14% των συνολικών δημοσίων εγγραφών σε 872, και την εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων κατά 43%, αγγίζοντας τα $165,3 δισ.

Στην αμερικανική ήπειρο ολοκληρώθηκαν 188 συμφωνίες,οι οποίες συγκέντρωσαν κεφάλαια$62,4δισ., σημειώνοντας αύξηση 18% και 33% αντίστοιχα, ενώ στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού πραγματοποιήθηκαν 554 δημόσιες εγγραφές,συγκεντρώνοντας κεφάλαια$85,3 δισ., με αύξηση 29% και 88% αντίστοιχα. Και οι δύο αγορές έχουν ήδη ξεπεράσει τα επίπεδα του αντίστοιχου διαστήματος του 2019. Ενώ η δραστηριότητα στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ινδίας και Αφρικής (EMEIA)αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, εξακολουθεί να εμφανίζεται μειωμένη κατά 27%ως προς τον αριθμό των δημοσίων εγγραφών (130), και 24% ως προς τα έσοδα ($17,6δισ.), από την αρχή του έτους έως και σήμερα. Τα επίπεδα διασυνοριακής δραστηριότητας δημοσίων εγγραφών διατηρήθηκαν σταθερά ως προς τον συνολικό αριθμόκαι τα έσοδα,αντιπροσωπεύοντας το 8% και το 10% της παγκόσμιας δραστηριότητας, αντίστοιχα.

Οι κλάδοι της τεχνολογίας, της βιομηχανίας και της υγείας, για ακόμη μία φορά κατέλαβαν την πρώτη θέση. Στον κλάδο της τεχνολογίαςπραγματοποιήθηκαν 210 δημόσιες εγγραφές,συγκεντρώνοντας κεφάλαια$53,9δισ., στη βιομηχανία 168 δημόσιες εγγραφές,συγκεντρώνοντας $23,3δισ.,ενώ ηυγείασυγκέντρωσε $33,3δισ., με 159 δημόσιες εγγραφές. Αυτά, καθώς και άλλα ευρήματα, περιλαμβάνονται στην τελευταία έκδοση της τριμηνιαίας έκθεσης της ΕΥ, EYGlobalIPOTrends: Q3 2020.

Η αμερικανική ήπειρος αύξησε τη δυναμική της κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020

Η δραστηριότητα των δημοσίων εγγραφών στην αμερικανική ήπειρο εμφάνισε ανοδικές τάσεις,καταγράφοντας αύξηση 18% ως προς τον συνολικό αριθμό των συναλλαγών (188) και 33% ως προς τα έσοδα ($62,4 δισ.),από την αρχή του έτους έως και σήμερα, ξεπερνώντας τις επιδόσεις του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος το 2019. Ενώ ο κλάδος της υγείας κυριαρχείστον αριθμό δημοσίων εγγραφών (71) από την αρχή του έτους έως και σήμερα, ο κλάδος της τεχνολογίας προηγείται ως προς τα έσοδα, συγκεντρώνοντας κεφάλαια$22,3δισ.κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020. Η αμερικανική ήπειροςσυνεχίζει την παράδοσή της ως «γενέτειρα» των δημοσίων εγγραφών εταιρειών “unicorns” (νεοφυών επιχειρήσεων με αποτίμηση μεγαλύτερη του ενός δισ. δολαρίων), με 12 από τις18 αντίστοιχες δημόσιες εγγραφές του 2020,να πραγματοποιούνται μόνο στο τρίτο τρίμηνο.​

Το τοπίο συναλλαγών της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού ισχυροποιείται, ενώ το παράθυρο ευκαιριών για νέες συμφωνίες παραμένει ανοιχτό

Από την αρχή του 2020 έως και σήμερα, οι δημόσιες εγγραφές στηνπεριοχή Ασίας-Ειρηνικού έχουν ξεπεράσει τη δραστηριότητα του ίδιου χρονικού διαστήματος έναν χρόνο πριν,τόσο σε συναλλαγές (29%), όσο και σε έσοδα (88%). Η δραστηριότητα στην περιοχή ενισχύθηκε, εν μέρει λόγω των κυβερνητικών πολιτικών ενίσχυσης των τοπικών εθνικών οικονομιών, στην προσπάθεια περιορισμού των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19.

Η αγορά δημοσίων εγγραφών της περιοχής ΕΜΕΙΑ κερδίζει έδαφος, ανακάμπτοντας σταδιακά

Μετά από ένα αδύναμο πρώτο εξάμηνο, οι αγορέςδημοσίων εγγραφών της περιοχήςEMEIA σημείωσαν ανοδικές τάσεις το τρίτο τρίμηνο του 2020, με τιςσυναλλαγές να αυξάνονται κατά 34% και τα έσοδα κατά 49%, σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2019, εν μέρει λόγω των πολλών μεγάλων δημοσίων εγγραφώνπου σημειώθηκαν στην περιοχή. Οικλάδοιτηςτεχνολογίας, τηςβιομηχανίαςκαιτηςυγείαςαναδεικνύονται ως οι μεγάλοι νικητές, εκμεταλλευόμενοι το κύμα ψηφιοποίησης.

Στην Ευρώπη, οι αγορές δημοσίων εγγραφών αρχίζουν να ισχυροποιούνται, με τις συναλλαγές να αυξάνονται κατά 48% και τα έσοδα κατά 51%,κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2019. Ταυτόχρονα, η δραστηριότητα δημοσίων εγγραφώνστο Ηνωμένο Βασίλειοβοήθησε την περιοχή EMEIA να ανακάμψει, με μία κολοσσιαία δημόσια εγγραφή να επιβεβαιώνει τη διαθέσιμη ρευστότητα της αγοράς και το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών για κατάλληλες ευκαιρίες.

Προοπτικές του 4ου τριμήνου του 2020: Εν αναμονή του απροσδόκητου

Η χρονιά αυτή ήταν σίγουρα απρόβλεπτη. Καθώς διανύουμε το τελευταίο τρίμηνο του 2020, οι επενδυτές ενδέχεται να επιδιώξουν να «κλειδώσουν» τα κέρδη τους,μόλις εμφανιστούν οι πρώτεςανησυχητικές ενδείξειςστην αγορά. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η απόκλιση μεταξύ οικονομικής ευημερίας και ΑΕΠ, και οι αποτιμήσεις τωνχρηματαγορών, προκαλούν,επίσης,νευρικότητα σε ορισμένους επενδυτές. Παρά τα ερωτηματικά γύρω από τις εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας και τις αβεβαιότητες που εξακολουθούν να περιβάλλουν το Brexit, οι προοπτικές για το 4ο τρίμηνο παραμένουν θετικές, με ένα υγιές εύρος συναλλαγών να βρίσκονται σε εξέλιξη σε πολλές αγορές. Όσο το παράθυρο των ευκαιριών παραμένει ανοιχτό, αναμένεται ότι οι συμφωνίες θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης, ο κος Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος και Επικεφαλής του Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Η πανδημία προκάλεσε πολλές αναταράξεις στις παγκόσμιες χρηματαγορές, συμπαρασύροντας τιςδημόσιες εγγραφές. Ωστόσο, όπως δείχνουν τα στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του 2020, οι επενδυτές, σε ένα περιβάλλον υψηλής ρευστότητας και χαμηλών επιτοκίων, επανακάμπτουν, στις περισσότερες αγορές. Το οικοσύστημα των δημοσίων εγγραφών έχει μάθει να ζει μαζί με την πανδημία, αν και εξακολουθεί να επηρεάζεται από την πρωτοφανή αβεβαιότητα–όπως καταδεικνύουν και οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ευρώπη, και στη χώρα μας – ενώορισμένοι κλάδοι, όπως της υγείας, της βιομηχανίας και της τεχνολογίας, καταγράφουν ισχυρές επιδόσεις εν μέσω της επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η πρόσφατη ανακοίνωση για την πρόθεση εισαγωγής εταιρείας τεχνολογίας, που έχει ιδρυθεί στην Ελλάδα, στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, είναι ενδεικτική της δυναμικής του ελληνικού οικοσυστήματος και μας δημιουργεί αισιοδοξία για ανάλογες κινήσεις στην εγχώρια χρηματαγορά μελλοντικά».