Εξαιρετική η ΙΛΥΔΑ, έχει ακόμα πολλά καύσιμα

Μια «μικρή» μετοχούλα στον κλάδο πληροφορικής χαρίζει «μεγάλα» κέρδη στους μετόχους της. Έπεται συνέχεια.

Όλος ο κλάδος βρίσκεται στην ίσως καλύτερη φάση του, όπου έχει προεξοφληθεί εν μέρει η υπερμεγέθυνση που συντελείται και που, λογικά, θα συνεχίσει να συντελείται στο μεσοπρόθεσμο.

Οι μεγαλύτερες αδερφές (ΕΠΣΙΛ, ΚΟΥΕΣ, ΕΝΤΕΡ, ΙΝΤΕΚ, ΠΡΟΦ, ΠΕΡΦ) έχουν δείξει τον δρόμο, και η ΙΛΥΔΑ δεν έχει μείνει πίσω.

Η μετοχή ήδη μετράει σωρευτικά +250% την τελευταία τριετία, και η πορεία των χρηματοοικονομικών της δικαιολογεί με το παραπάνω τα υπερκέρδη στο ταμπλό.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο κλάδος λειτουργεί με μηχανισμό κλίμακας, ώστε όσο μεγεθύνεται η εταιρεία, τόσο μαγνητίζει νέα, μεγαλύτερα projects, χωρίς ποτέ να ξεχνάμε και τις εξαγορές-συγχωνεύσεις.

Η μετοχή κατάφερε εκ νέου ανοδική διάσπαση της περιοχής των 1,25-1,30, την οποία και επιβεβαίωσε δίδοντας αγοραστικό σήμα. Την Τετάρτη έδωσε συνέχιση με μεγάλο όγκο και νέα υψηλά 52 εβδομάδων.

Ο στόχος για τη μετοχή είναι τα 1,82, με πρώτη στάση τα 1,64 και κοντινή στήριξη το 1,38. Κοντινό στοπ κάτω από 1,16 σε εβδομαδιαίο κλείσιμο.

Η εμπορευσιμότητα δεν προβληματίζει στις περισσότερες περιπτώσεις, με περίπου 45-50 χιλιάδες χαρτιά μεσοσταθμικά να αλλάζουν χέρια κάθε μέρα.

Κείμενο: Συμεών Μαυρουδής, LLM, MSc, Mutual Fund/Portfolio Manager

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ανεξάρτητη επενδυτική έρευνα. Τίποτα σε αυτό το περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχει επενδυτική συμβουλή ή επενδυτική σύσταση ή πρόσκληση με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές και κάθε πληροφορία που περιέχει ένδειξη προηγούμενων επιδόσεων δεν αποτελεί εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε επένδυση που έγινε με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Αυτή η επικοινωνία δεν πρέπει να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί περαιτέρω χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια.