Εβροφάρμα: Στις 28 Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου