Εβροφάρμα: Καθήκοντα οικονομικού διευθυντή ανέλαβε η Θ. Σαραντάκη

Την ανάληψη καθηκόντων οικονομικού διευθυντή της εταιρείας από τη Θεοδώρα Σαραντάκη, σε αντικατάσταση του Δημητρίου Μποζμπουάζη, ανακοίνωσε σήμερα (12/7/2018) η Εβροφάρμα.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία Εβροφάρμα ABEE σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 (ε) της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι με την 23/12-07-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η κ. Θεοδώρα Σαραντάκη του Γεωργίου, οικονομολόγος και με πολυετή εμπειρία στο οικονομικό τμήμα της εταιρείας, αναλαμβάνει τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή της ομίλου και αντικαθιστά τον κ. Δημήτριο Μποζμπουάζη του Νικολάου.