ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Από το καλό στο καλύτερο

Ισχυρά οικονομικά μεγέθη, χρόνο με τον χρόνο, και στιβαρός χαρακτήρας στο ταμπλό

Για μια μετοχή που οριακά βλέπει τα 15 εκατ. ευρώ κεφαλαιοποίηση, είναι σπάνια χαρακτηριστικά.

Η μετοχή αντιμετωπίζει την περιοχή των 1,10 ευρώ, που συνιστά το τελευταίο εμπόδιο πριν τη μακροπρόθεσμη προσπάθειά της να συναντήσει το μεγάλο επίπεδο των 1,80.

Πρώτη στάση δείχνει να είναι το συμβολικής σημασίας επίπεδο των 1,35, που έχει δοκιμάσει 3 φορές στα τέλη του 2019 και μια το μακρινό 2009. Επίπεδο που ούτως ή άλλως συνιστά υψηλό 15ετίας.

Η κοντινή στήριξη φαίνεται στα 0,95.

Υπενθυμίζουμε ότι για το 2022, ο όμιλος (συμπ. Campus και AΛ. ΜΑΡΩ) ανακοίνωσε ενοποιημένο κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 24% σε σχέση με το 2021.

Επίσης, κρίσιμο θεωρείται το γεγονός ότι ο όμιλος επέστρεψε σε κέρδη ΜΦ (1,42 εκατ. ευρώ) έναντι ζημιών το 2021 (355 χιλ. ευρώ), κάτι που ισχυροποίησε ακόμα περισσότερο τη μετοχική βάση.

Το free float δεν ξεπερνά το ¼, ενώ η μικρή σχετικά εμπορευσιμότητα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, χωρίς όμως να προβληματίζει μικρά χαρτοφυλάκια, που δύσκολα θα εγκλωβιστούν με μικρές θέσεις. Η μετοχή βγάζει περίπου 20 χιλιάδες χαρτιά την ημέρα, με το spread να ανοιγοκλείνει συχνά 1-3 σεντς.

Κείμενο: Συμεών Μαυρουδής, LLM, MSc, Mutual Fund/Portfolio Manager

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ανεξάρτητη επενδυτική έρευνα. Τίποτα σε αυτό το περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχει επενδυτική συμβουλή ή επενδυτική σύσταση ή πρόσκληση με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές και κάθε πληροφορία που περιέχει ένδειξη προηγούμενων επιδόσεων δεν αποτελεί εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε επένδυση που έγινε με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Αυτή η επικοινωνία δεν πρέπει να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί περαιτέρω χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια.