Εβροφάρμα: Ανακοίνωση

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΈΓΧΟΥ