ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ – 6μηνο: Δεν αδικείται στο ταμπλό…

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ – 6μηνο

 •  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ.%
7 ημερών 0,960 1,000 1,43
30 ημερών 0,900 1,030 5,51
3 μηνών 0,890 1,160 -12,25
6 μηνών 0,752 1,160 25,28
12 μηνών 0,505 1,160 67,39
 • Κ/ΦΣΗ: 13,62 εκατ. ευρώ.
 • TIMH TΩΡΑ: 0,9960 ευρώ.
 • P/BV: 1,14
 • ΒΟΟΚ VALUE: 0,8700 ευρώ.
 • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ: Απλά, δεν αδικείται.
 • Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: 11,9 εκατ. από 11,3 εκατ.ευρώ.
 • ΕΒΙΤDA: 2,19 εκατ. ευρώ από 1,99 εκατ. ευρώ.
 • ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ: 0,22 εκατ. από 0,64 εκατ. ευρώ στο 2018.
 • Βασικά κέρδη ανά μετοχή: 0,0162 από 0,0470 ευρώ.
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 17,2 εκατ. από 18,2 εκατ. ευρώ.
 • ΤΑΜΕΙΟ: 150 χιλ. ευρώ από 1 εκατ. ευρώ.
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 17 εκατ. από 17 εκατ. ευρώ.
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 1,43.
 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 0,27 εκατ. από ΘΕΤΙΚΕΣ 1 εκατ. ευρώ.
 • ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ από πελάτες: 12,87 εκατ. έναντι 11,83 εκατ. ευρώ.
 • ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: 4,11 εκατ. από 5 εκατ. ευρώ.
 • ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 17,47 εκατ. από 15,37 εκατ. ευρώ.

***

Τον Σεπτέμβριο του 2019 υπεγράφη από κοινού με την Τράπεζα Πειραιώς και την Alpha Bank σύμβαση για έκδοσηνέου κοινού κοινοπρακτικού δανείου, ύψους 15 εκατ. ευρώ με διάρκεια 8 ετών.

 • 8,8 εκατ. περίπου θα χρησιμοποιηθούν για την πρόωρη εξόφληση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού δανείου στο οποίο συμμετέχουν οι τράπεζες Attica Bank- Εθνική Τράπεζα – Eurobank- Alpha Bank- Τρ.Πειραιώς, η συμβατική λήξη του οποίου ήταν στις 5.9. 2020. Και 6,17 εκατ. ευρώ που μαζί με ίδια κεφάλαια της εταιρείας χρησιμοποιήθηκαν για την εξόφληση του δανείου της Π.ΑΤΕ 6,79 εκατ.ευρώ.

Η σύναψη του νέου κοινοπρακτικού δανείου θα καταστήσει το σύνολο του δανεισμού μακροπρόθεσμο οδηγώντας σε σημαντική βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεικτών του ομίλου ενώ θα βελτιώσει σημαντικά το κόστος δανεισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΙ ΑΥΤΟ, αν δεν το έχουν διαβάσει οι φίλοι της μετοχής 

Στον «πλανήτη γάλα» του Εβρου