Εβροφάρμα – 2019: Μη επαναλαμβανόμενα έξοδα μείωσαν αισθητά την κερδοφορία της

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Εβροφάρμα ανήλθε στα 33,5 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 3%. Ενώ ο εταιρικός ανήλθε στα 29,81 εκατ. ευρώ έναντι 31,2 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 4%. Το μεικτό κέρδος ανήλθε σε 7,47 εκατ. ευρώ έναντι 6,8 εκατ. ευρώ. Τα EBIΤDA  ανήλθαν 3,65 εκατ. ενισχυμένα 10%.

 • Η ολοσχερής εξόφληση των δανείων της πρώην ΑΤΕ δημιούργησε για την χρήση έκτακτα (μη επαναλαμβανόμενα) τραπεζικά έξοδα ύψους 1,5 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό μείωσε σε σημαντικό βαθμό τα κέρδη σε 157 χιλ. από 979 χιλ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η πρόσφατη εκταμίευση του νέου κοινοπρακτικού δανείου ύψους 15 εκατ. ευρώ καθιστά σχεδόν, το σύνολο του δανεισμού μακροπρόθεσμο από το 2020 και μετά.Και με σημαντικά μειωμένο επιτόκιο.

 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 0,9700

 • ΒΟΟΚ VALUE ΜΤΧ: 0,8680

 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 11,87 εκατ. ευρώ 

 • ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ: 13,67 εκατ. ευρώ 

 • ΣΧΕΣΗ P/BV:  1,15

 • EBITDA: 3,65 εκατ. ευρώ

 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 920.000 ευρώ

 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 17,6 εκατ. ευρώ

 • ΤΑΜΕΙΟΝ: 106.000 ευρώ

 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 17,5 εκατ. ευρώ 

 • ΣΧΕΣΗ ΝΕΤDEBT/ EBITDA:  4,8

 • ΣΧΕΣΗ EV/EBIBTA:  8,5

 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ:  1,47

 • ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: – ο –

 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 159 άτομα


 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ.%
7 ημερών 0,900 0,980 3,19
30 ημερών 0,900 0,998 2,11
3 μηνών 0,720 1,060 29,33
6 μηνών 0,610 1,375 -11,82
12 μηνών 0,610 1,375 2,54