ΕΒΕΠ: Δίκαιες οι 6+1 αλλαγές στα πρόστιμα των εργασιακών παραβάσεων

Την προσοχή όλων των εργοδοτών, για το σύστημα προστίμων εφιστά το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, αφού, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, παρά τις αλλαγές, στο νέο σύστημα εξακολουθεί να παραμένει το προηγούμενο υψηλό πρόστιμο των 10.500 ευρώ.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης χαρακτηρίζει δίκαιες τις 6 αλλαγές, αλλά σημειώνει σε δήλωσή του ότι περιμένει από τον υπουργό Εργασίας Ι. Βρούτση, την υπόσχεση της έβδομης παρέμβασής του για τους συνεπείς, που πρέπει να μπει στην εξίσωση των προστίμων, στις εκ παραδρομής ή ανθρώπινου λάθους παραβάσεις και ονομάζεται, «Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων».

Σε ό,τι αφορά στο σύστημα προστίμων, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει τις επιχειρήσεις για τις 6 αλλαγές που αφορούν στη μερική απασχόληση, τις υπηρεσίες, τις άδειες και την αδήλωτη εργασία οι οποίες προβλέπονται σε απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και με την οποία επιχειρείται να εξαλειφθούν παθογένειες στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τις 6 νέες παρεμβάσεις, τίθεται τέλος στη δυνατότητα επιβολής διαφορετικών προστίμων σε ίδιας τάξης μεγέθους επιχειρήσεις λόγω των υποκειμενικών κριτηρίων που υιοθετούσε το προηγούμενο σύστημα και προκαλούσε σύγχυση για το τελικό ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Με το προηγούμενο σύστημα, σε επιχείρηση με 15 εργαζομένους που δεν χορηγούσε κανονική άδεια σε 5 εργαζόμενους της, μπορούσε να επιβληθεί πρόστιμο που κυμαίνονταν από 5.000 έως 15.000 ευρώ, λόγω διαφορετικής υποκειμενικής κρίσης των Επιθεωρητών που διαμόρφωνε τελικά και το ύψος του προστίμου, ενώ εάν η παράβαση αφορούσε ολόκληρο το προσωπικό της επιχείρησης το γεγονός ήταν αδιάφορο για το τελικό ύψος του προστίμου. Με το νέο σύστημα, το πρόστιμο θα είναι συγκεκριμένου ποσού 900 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που θίγεται και διαπιστωμένα δεν λαμβάνει την οφειλόμενη άδεια, χωρίς διακύμανση, διότι καταργείται το υποκειμενικό κριτήριο ως προς το ύψος του προστίμου. Όλοι οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων με ασφάλεια δικαίου θα επιβάλλουν πλέον το ίδιο πρόστιμο. Στο παράδειγμα των 5 εργαζομένων που δεν έλαβαν την κανονική τους άδεια από τους 15 εργαζόμενους που απασχολεί η επιχείρηση θα επιβληθεί πρόστιμο ποσού (900Eurox5=) 4.500 ευρώ. Σε περίπτωση που η παράβαση αφορά περισσότερους εργαζόμενους σε αντίθεση με το προηγούμενο σύστημα το πρόστιμο προοδευτικά αυξάνεται για κάθε επιπλέον θιγόμενο εργαζόμενο κατά 900 ευρώ.

Ορθώς διορθώνεται, η δυσανάλογη επιβολή προστίμων σε σχέση με τη βαρύτητα της παράβασης και εξαλείφονται οι υπερβολές του προηγούμενου συστήματος. Ενώ για τη σοβαρότερη παράβαση της αδήλωτης εργασίας επιβαλλόταν και θα εξακολουθήσει να επιβάλλεται πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο για τη μικρότερη παράβαση της υπερωριακής απασχόλησης, έστω και 1 ώρας, μπορούσε να επιβληθεί πρόστιμο ακόμη και 15.000 ευρώ ανά εργαζόμενο, δηλωμένο με πλήρη απασχόληση. Το πρόστιμο αυτό με το νέο σύστημα θα εξαλειφθεί και με το νέο σύστημα διαχωρίζεται η παράβαση για υπερεργασία από την παράβαση για υπερωρία. Μέχρι τώρα, με το παλιό σύστημα, για παράβαση διάταξης που αφορούσε τη μη καταχώριση υπερωρίας/υπερεργασίας αδιακρίτως, επιβαλλόταν πρόστιμο κατά κεφαλήν που διαφοροποιούνταν ανάλογα με το εργατικό δυναμικό της επιχείρησης. Σε μια επιχείρηση με 50 εργαζομένους, επιβαλλόταν πρόστιμο 3.000 ευρώ για κάθε θιγόμενο εργαζόμενο. Αν διαπιστωνόταν για 15 εργαζόμενους μη νόμιμη υπερεργασία ή και υπερωρία, μπορούσε να επιβληθεί πρόστιμο (3.000Eurox15=) 45.000 ευρώ. Αν όμως η επιχείρηση απασχολούσε 251 άτομα στην επικράτεια, επειδή διέθετε παραρτήματα, το πρόστιμο ανερχόταν σε 15.000 για κάθε θιγόμενο. Δηλαδή πάλι για 15 θιγόμενους εργαζόμενους σε υπερωρία/υπερεργασία επιβαλλόταν πρόστιμο (15.000Eurox15=) 225.000 ευρώ. Από τώρα και στο εξής, το πρόστιμο θα είναι διαφοροποιημένο για παράβαση που αφορά υπερεργασία από την παράβαση για υπερωρία. Θα επιβάλλεται συγκεκριμένο ποσό ανά θιγόμενο εργαζόμενο 400 ευρώ για υπερεργασία και 1.000 ευρώ για υπερωρία ανεξάρτητα από το αν η επιχείρηση είναι μικρή, μεσαία ή μεγάλη. Σε επιχείρηση με 50 εργαζόμενους όταν η παράβαση αφορά 15 θιγόμενους εργαζομένους επιβάλλεται πρόστιμο (400Eurox15=) 6.000 ευρώ για υπερεργασία, ενώ πρόστιμο (1.000Eurox15=) 15.000 ευρώ για υπερωρία.

Βασικός στόχος του νέου συστήματος είναι η αντιμετώπιση της υποδηλωμένης εργασίας και ο διαχωρισμός της πλήρους από τη μερική απασχόληση κατά την επιβολή προστίμου. Έτσι λαμβάνονται μέτρα για τον έλεγχο της μερικής απασχόλησης και επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε διαπίστωση απασχόληση μερικώς απασχολουμένου σε διαφορετικό ωράριο από το δηλωθέν χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις. Σε επιχείρηση δυναμικότητας 15 εργαζομένων για την παραπάνω παράβαση που αφορούσε έστω 5 εργαζομένους της, μπορούσε μέχρι πρότινος να επιβληθεί πρόστιμο που κυμαινόταν από 6.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ λόγω διαφορετικής υποκειμενικής κρίσης των Επιθεωρητών. Το επιβαλλόμενο πρόστιμο με το νέο σύστημα διαφοροποιείται ανάλογα με το καθεστώς απασχόλησης εάν είναι μερική ή πλήρης και το πρόστιμο είναι συγκεκριμένο χωρίς εύρος. Σε επιχείρηση δυναμικότητας 15 εργαζομένων για κάθε θιγόμενο εργαζόμενο από τους 5 σε διαφορετικό ωράριο εργασίας χωρίς να έχουν τιμωρηθεί οι νόμιμες διατυπώσεις επιβάλλεται πρόστιμο (2.000Eurox5=) 10.000 ευρώ σε περίπτωση μερικής απασχόλησης ή (600Eurox5=) 3.000 ευρώ σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης. Για κάθε επιπλέον θιγόμενο εργαζόμενο, τα παραπάνω πρόστιμα αυξάνονται αντίστοιχα 2.000 ευρώ ή 600 ευρώ, ανάλογα με τη μορφή απασχόλησης.

Αλλαγές προβλέπονται και στα μέτρα για την προστασία ειδικών κατηγοριών εργαζομένων όπως μητέρες, ανήλικοι, έγκυοι, φοιτητές κ.α. Σε περίπτωση μη χορήγησης σε μία μητέρα άδειας μητρότητας επιβαλλόταν πρόστιμο από 1.500 έως 3.000 ευρώ όταν η επιχείρηση ήταν μικρή από 3.000 έως 7.500 ευρώ εάν ήταν μεσαία ή μεγάλη και 7.500 έως 15.000 ευρώ εάν ήταν πολύ μεγάλη, ανάλογα με την υποκειμενική κρίση του Επιθεωρητή για την έκταση της σοβαρότητας και υπαιτιότητας. Με το νέο σύστημα, προσδιορίζεται συγκεκριμένο πρόστιμο 4.000 ευρώ για τη συγκεκριμένη παράβαση για κάθε μητέρα που δεν της χορηγείται άδεια μητρότητας, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης και όλοι οι εργοδότες που δεν τηρούν το νόμο, θα γνωρίζουν τι πρέπει να πληρώσουν για κάθε παράβαση.

Τέλος, τακτοποιείται οριστικά η σύγχυση, εάν το επιβληθέν πρόστιμο προσμετράται στο σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης ή μόνο στους θιγόμενους εργαζόμενους που εντοπίζονται στον έλεγχο. Εν κατακλείδι, με το νέο σύστημα διαχωρίζονται οι διοικητικές γενικές παραβάσεις από αυτές που αφορούν το ουσιαστικό ατομικό εργατικό δίκαιο.