Εβδομάδα Τεχνολογίας – ΕΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ που θα πρωταγωνιστήσει στην επόμενη 5ετία

Εβδομάδα Τεχνολογίας – ΕΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ που θα πρωταγωνιστήσει στην επόμενη 5ετία.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει :

  • Παρουσίαση της εξέλιξης των συνολικών μεγεθών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου την τελευταία 10ετία
  • Factsheet για κάθε μία εταιρεία με χρηματιστηριακά και οικονομικά στοιχεία
  • Video στελεχών κάθε εταιρείας, οι οποίοι θα αναφέρονται στην πορεία αλλά και τις προοπτικές αυτής