EUROXX: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Της 8ης Ιουλίου 2024

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και βάσει της από 17.06.2024 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 002043501000 και Α.Φ.Μ. 094475921 (εφεξής η «Εταιρεία») προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους της στην Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Παλαιολόγου αριθ. 7, στο Χαλάνδρι Αττικής, Τ.Κ. 15232, την 8η Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων φορολογικών Καταστάσεων για την Εταιρική Χρήση 01.01.2023-31.12.2023.
  2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) για την Εταιρική Χρήση 01.01.2023– 31.12.2023 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
  3. Απόφαση σχετικά με τη διάθεση των αποτελεσμάτων της Εταιρικής Χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023.
  4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας που έλαβε χώρα κατά την Εταιρική Χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για την Εταιρική Χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του N. 4548/2018.
  5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας Εταιρικής Χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
  6. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης κατά την αρχική συνεδρίαση της 08.07.2024, οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται με την παρούσα σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., στον ίδιο τόπο με την αρχική συνεδρίαση ως άνω, δηλ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, για να αποφασίσουν επί των ιδίων ως άνω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης. Σημειώνεται, ότι για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούνται να συμμετάσχουν τα πρόσωπα  που έχουν τη μετοχική ιδιότητα, δηλαδή οι εγγεγραμμένοι στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.») ή οι ταυτοποιούμενοι ως τέτοιοι μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της 03.07.2024 (η «Ημερομηνία Καταγραφής»). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ή σε τυχόν Επαναληπτική αυτής αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Στην τελευταία περίπτωση, οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Χαλάνδρι, 17.06.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΧ