Eurobank: Στον δρόμο της εξυγίανσης… Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 7,9% και διαμορφώθηκε σε 32,8%

Eurobank: Στον δρόμο της εξυγίανσης… Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 7,9% και διαμορφώθηκε σε 32,8%

  •  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ %
7 ημερών 0,787 0,834 0,73
30 ημερών 0,637 0,834 17,86
3 μηνών 0,637 0,899 -4,01
6 μηνών 0,627 0,899 27,85
12 μηνών 0,438 0,899 39,24

***

Το πρώτο εξάμηνο του 2019 ο Όμιλος τόσο στην Ελλάδα όσο και στις άλλες χώρες που έχει σημαντική παρουσία, επέδειξε θετικά λειτουργικά αποτελέσματα, ενίσχυσε τη κεφαλαιακή του βάση, βελτίωσε περαιτέρω τη ρευστότητά του και μείωσε σημαντικά το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures – NPEs), σύμφωνα με το σχέδιο επιτάχυνσης για τη μείωση των NPEs.

  • Στις 30 Ιουνίου 2019 το σύνολο του ενεργητικού, περιλαμβανομένης της επίδρασης από τη συγχώνευση με τη Grivalia και από την απόκτηση της Piraeus Bank Bulgaria A.D. (PBB), ανήλθε σε €62,4 δις (Δεκ. 2018: €58,0 δις).

Στο τέλος Ιουνίου 2019, σε συνέχεια της ταξινόμησης χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων €2 δις ως κατεχόμενα προς πώληση τα δάνεια προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €43,6 δις (Δεκ. 2018: €45,0 δις), εκ των οποίων €36,2 δις αφορούν την Ελλάδα (Δεκ. 2018: €38,6 δις) και €7,4 δις τις Διεθνείς Δραστηριότητες, περιλαμβανομένου €0,7 δις από την απόκτηση της PBB (Δεκ. 2018: €6,4 δις).

  • Τα επιχειρηματικά δάνεια (σε μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις), ανήλθαν σε €25,4 δις (Δεκ. 2018: €24,8 δις) και αποτελούν το 58% των συνολικών δανείων του Ομίλου, ενώ τα δάνεια στα νοικοκυριά διαμορφώθηκαν σε €18,1 δις (Δεκ. 2018: €20,2 δις), με τα στεγαστικά δάνεια να αποτελούν το 33% και τα καταναλωτικά το 9% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων.

Οι καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €41,3 δις (Δεκ. 2018: €39,1 δις) με τις καταθέσεις από τις δραστηριότητες στην Ελλάδα αυξημένες κατά €0,8 δις σε €29,5 δις, ενώ οι καταθέσεις από τις Διεθνείς Δραστηριότητες προσέθεσαν €1,5 δις, εκ των οποίων €1,1 δις προέρχεται από την PΒB, και ανήλθαν σε €11,8 δις.

  • Ως αποτέλεσμα, o δείκτης δανείων (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις (L/D) του Ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω σε 87% (Δεκ. 2018: 93%) και σε 97% για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα (Δεκ. 2018: 103%).

Η Τράπεζα έχει εξαλείψει τη χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Παροχής Ρευστότητας (Emergency Liquidity Assistance – ELA) από το τέλος Ιανουαρίου 2019, ενώ την 30 Ιουνίου 2019 η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ανήλθε σε €1,3 δις (31 Δεκ. 2018: €2,1 δις, εκ των οποίων €0,5 δις αφορούν σε χρηματοδότηση από το ELA).

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξάμηνου του 2019, το ποσό των NPEs του Ομίλου μειώθηκε κατά €2,4 δις σε €14,3 δις (Δεκ. 2018: €16,7δις), κυρίως λόγω τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς πώληση (project Pillar, αποτελούμενη από €1,7 δις NPEs) και του αρνητικού σχηματισμού NPEs ποσού €321 εκατ. (πρώτο εξάμηνο 2018: €409 εκατ. αρνητικός), μειώνοντας το δείκτη των NPEs του Ομίλου κατά 783 μονάδες βάσης σε 32,8% σε ετήσια βάση (πρώτο εξάμηνο 2018:
40,7%, Δεκ. 2018: 37%). Οι προβλέψεις δανείων (ζημιές) ανήλθαν σε €348 εκατ. ή 1,90% του μέσου υπολοίπου δανείων μετά από προβλέψεις (πρώτο εξάμηνο 2018: €337 εκατ. ή 1,87%) και ο δείκτης κάλυψης των NPEs διαμορφώθηκε σε 54,5% (Δεκ. 2018: 53,2%).

Στο πρώτο εξάμηνο 2019, ο Όμιλος διατήρησε την κερδοφορία του, υποστηριζόμενος από τις σταθερά κερδοφόρες διεθνείς δραστηριότητες, τη βελτίωση των εσόδων από αμοιβές και προμήθειες, τις πρωτοβουλίες περιορισμού του κόστους και την αποτελεσματική διαχείριση των NPEs. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, προ εξόδων αναδιάρθρωσης ποσού €61 εκατ., μετά από φόρο, ανήλθαν σε €90 εκατ. (πρώτο εξάμηνο 2018: €113 εκατ.) εκ των οποίων €95 εκατ. (πρώτο εξάμηνο 2018: €73 εκατ.) αφορούν τις διεθνείς δραστηριότητες.

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε €26 εκατ. (πρώτο εξάμηνο 2018: €36 εκατ.). Η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας έχει ενισχυθεί σημαντικά με α) τη συγχώνευση με τη Grivalia που ολοκληρώθηκε το Μάιο 2019 και β) την αύξηση της
εύλογης αξίας των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση (FVOCI), ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των περιθωρίων φερεγγυότητας (credit spreads) του χρέους τoυ Ελληνικού Δημοσίου.

  • Στο τέλος Ιουνίου 2019, τα συνολικά εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε €7,6 δις και αποτέλεσαν το 18,4% (total CAD) του σταθμισμένου ενεργητικού (Risk Weighted Assets – RWA) (Δεκ. 2018: 16,7%).
  • Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε σε 15.9% του σταθμισμένου ενεργητικού (Δεκ. 2018: 14.2%) , ενώ την ίδια ημερομηνία, ο δείκτης fully loaded CET1 (πλήρης εφαρμογής CET1) του Ομίλου, με βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ το 2024, θα ήταν 13,7% (Δεκ. 2018: 11,3%).

Ορισμοί των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της European Securities and Markets Authority (ESMA) 

α) Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις: Ο λόγος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που
επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) προς τις υποχρεώσεις προς πελάτες στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου,
β) Κέρδη προ προβλέψεων (PPI): Λειτουργικά κέρδη προ απομειώσεων, προβλέψεων και εξόδων αναδιάρθρωσης όπως γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της υπό εξέταση περιόδου,
γ) Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων (Core PPI): Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τόκους, τωνκαθαρών εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες και των εσόδων από μη τραπεζικές υπηρεσίες αφαιρουμένων των λειτουργικών εξόδων της υπό εξέταση περιόδου,
δ) Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (NIM): Ο λόγος των καθαρών εσόδων από τόκους σε ετησιοποιημένη βάση, προς το μέσο υπόλοιπο του συνόλου ενεργητικού των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (ο αριθμητικός μέσος όρος του συνόλου ενεργητικού, εξαιρουμένων των στοιχείων ενεργητικού από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου και στο τέλος της προηγούμενης περιόδου),
ε) Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες: Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες και των εσόδων από μη τραπεζικές υπηρεσίες της υπό εξέταση περιόδου,
στ) Έσοδα από εμπορικές και λοιπές δραστηριότητες: Το σύνολο των εσόδων από αποτελέσματα χαρτοφυλακίου συναλλαγών, αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους και λοιπά έσοδα/(έξοδα) της υπό εξέταση περιόδου,
ζ) Δείκτης Κόστους προς Έσοδα: Ο λόγος των λειτουργικών εξόδων προς τα λειτουργικά έσοδα,
η) Καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες προ εξόδων αναδιάρθρωσης: Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εξαιρουμένων των εξόδων αναδιάρθρωσης, μετά από φόρο,
θ) Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs): Σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) – European Banking Authority (EBA) – στα NPEs περιλαμβάνονται δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες αβέβαιης είσπραξης, δηλαδή δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες τα οποία θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα, παρόλο που είτε είναι ενήμερα, είτε είναι σε καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για δυσκολίες πλήρους αποπληρωμής χωρίς τη ρευστοποίηση της εξασφάλισης. Τα NPEs, όπως αναφέρονται στο παρόν, αφορούν τα δάνεια (προ προβλέψεων) που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο
κόστος, εκτός εκείνων που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς πώληση,
ι) Δείκτης NPEs: Ο λόγος των NPEs προς το σύνολο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες (προ προβλέψεων), που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου,
ια) NPEs (σχηματισμός): Καθαρή αύξηση/μείωση των NPEs της υπό εξέταση περιόδου εξαιρουμένης της επίπτωσης των διαγραφών, των πωλήσεων και λοιπών μεταβολών,
ιβ) Δείκτης Κάλυψης NPEs: Ο λόγος των συσσωρευμένων προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες, περιλαμβανομένων των προβλέψεων για δεσμεύσεις που σχετίζονται με το πιστωτικό κίνδυνο (στοιχεία εκτός ισολογισμού), προς το σύνολο των NPEs, στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου,
ιγ) Δείκτης Προβλέψεων (ζημιές) προς το μέσο υπόλοιπο δανείων (μετά από προβλέψεις) – Κόστος Κινδύνου: Ο λόγος των προβλέψεων (ζημιών) για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις της υπό εξέταση περιόδου σε ετησιοποιημένη βάση, προς το μέσο υπόλοιπο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) (ο αριθμητικός μέσος όρος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες στο αποσβέσιμο κόστος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς πώληση, στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου και στο τέλος του προηγούμενου έτους),
α) Συνολικός δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital Adequacy ratio): Ο λόγος των συνολικών εποπτικών κεφαλαίων, όπως ορίζονται με τους κανονισμούς (EE) Αρ.575/2013 και Αρ.2395/2017 με την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την υπό εξέταση περίοδο, προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού (Risk Weighted Assets – RWA). Το σταθμισμένο ενεργητικό είναι το σύνολο του ενεργητικού και των στοιχείων εκτός ισολογισμού του Ομίλου, σταθμισμένα με βάση τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 575/2013, λαμβάνοντας υπόψη τον πιστωτικό, λειτουργικό και το κίνδυνο αγοράς,
β) Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1): Ο λόγος των εποπτικών κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας 1, όπως ορίζονται με τους κανονισμούς (EE) Αρ.575/2013 και Αρ. 2395/2017 με την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την υπό εξέταση περίοδο, προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού (Risk Weighted Assets – RWA),
γ) Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Πλήρης εφαρμογή): Ο λόγος των εποπτικών κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, όπως ορίζονται από τους κανονισμούς (EE) Αρ.575/2013 και Αρ.2395/2017 χωρίς την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού (RWA).

Print Friendly, PDF & Email