Eurobank: Στα 195 εκατ. ευρώ τα κέρδη για το α’ εξάμηνo – Αύξηση κατά 10,7%

Στα 195 διαμορφώθηκαν τα κέρδη προ φόρων της Eurobank για το α’ εξάμηνο του 2021, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η διοίκηση της τράπεζας.

Σύμφωνα με την Eurobank, οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα έφτασαν τα 3,4 δισ. ευρώ για το α’ εξάμηνο και οι καταθέσεις των πελατών στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 2,4 δισ. ευρώ στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, δήλωσε: «Οι οικονομίες παγκοσμίως έχουν προσαρμοστεί σε μεγάλο βαθμό στα νέα δεδομένα της πανδημίας.
Παρά την εξάπλωση της μετάλλαξης «δέλτα», το οικονομικό κλίμα παραμένει θετικό, όπως φαίνεται από τους δείκτες εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.
Οι καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα συνεχίζουν να αυξάνονται, οι τιμές των ακινήτων κινούνται ανοδικά και η εξυγίανση των ισολογισμών των ελληνικών τραπεζών προχωρεί με ταχείς ρυθμούς.
Οι άμεσες ξένες επενδύσεις επιταχύνονται σε διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας και η οικονομική δραστηριότητα ανακάμπτει.
Ο τουρισμός στην Ελλάδα ξεπέρασε τις προσδοκίες και η εκτίμηση για τα έσοδα του 2021 είναι ότι θα ξεπεράσουν το 50% των αντίστοιχων του 2019.
Η ισχυρή ανάπτυξη διαφαίνεται ότι θα επεκταθεί στην περίοδο 2021-2026, για την οποία αναμένουμε μέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,5%-4,0%, υποστηριζόμενη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.
Η Eurobank είναι έτοιμη να αξιοποιήσει αυτή την συγκυρία, να παράσχει χρηματοδότηση και να υποστηρίξει τους πελάτες της.
Το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μας μοντέλο οδήγησε σε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και το δεύτερο τρίμηνο του 2021.
Συνεχίσαμε τη χρηματοδότηση της οικονομίας με νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους 3,4 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους και αυξήσαμε τα βασικά έσοδα προ προβλέψεων, με αιχμή τα έσοδα από προμήθειες.
Η εξυγίανση του ισολογισμού συνεχίστηκε, με τα αποτελέσματα να είναι καλύτερα των προσδοκιών και το σχηματισμό των NPEs να είναι αρνητικός.
Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2021, με διακριτή τη συνεισφορά των διεθνών δραστηριοτήτων.
Συνεχίζουμε να επιτυγχάνουμε τους στόχους που έχουμε θέσει: η κερδοφορία είναι σύμφωνη με τις προσδοκίες μας, ο δείκτης NPEs πέφτει σε μονοψήφιο ποσοστό, κοντά στο 8%, μέχρι το τέλος του έτους και η κεφαλαιακή μας θέση θα ενισχυθεί περαιτέρω, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο.
Παράλληλα, ανακοινώσαμε δύο συμφωνίες για την ενίσχυση της παρουσίας μας στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου: στη Σερβία με τη συγχώνευση της θυγατρικής μας με την Direktna Bank και στην Κύπρο με την απόκτηση του 12,6% της Ελληνικής Τράπεζας.
Θα συνεχίσουμε να διερευνούμε ευκαιρίες για περαιτέρω επέκταση, οργανική και μη, των δραστηριοτήτων μας στις βασικές μας αγορές.
Οι εκδηλώσεις κλιματικής αλλαγής καθιστούν άμεση την ανάγκη εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου πλέγματος κριτηρίων ESG σε όλες τις πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας.
Τα κριτήρια ESG αποτελούν βασική συνιστώσα της επιχειρηματικής μας στρατηγικής.
Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μας, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, δεσμευθήκαμε για την ανάληψη σειράς κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων».

eurobank_7.JPG

Ειδικότερα:

Tα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 2,8% το Α΄ εξάμηνο του 2021 σε 670 εκατ. ενώ αυξήθηκαν οριακά (+0,1%) σε τριμηνιαία βάση σε 335 εκατ..
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υποχώρησε σε 1,94% το Α΄ εξάμηνο του 2021, από 2,09% το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.
Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 16,0% σε ετήσια βάση το Α΄ εξάμηνο του 2021 και ανήλθαν σε 209 εκατ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου, τα ενοίκια και τις χορηγήσεις δανείων.
Αξιοσημείωτη αύξηση κατά 11,8% παρουσίασαν τα καθαρά έσοδα προμηθειών έναντι του Α΄ τριμήνου 2021 σε 110 εκατ. και αντιστοιχούσαν σε 63 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το Β΄ τρίμηνο του 2021.
Η αύξηση των εσόδων προμηθειών υπερκέρασε τη μείωση των επιτοκιακών εσόδων, με αποτέλεσμα τα οργανικά έσοδα να αυξηθούν κατά 1,1% σε 879 εκατ. το Α΄ εξάμηνο του 2021.
Τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 45 εκατ. το Α΄ εξάμηνο του 2021, έναντι 66 εκατ.την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 924 εκατ. το Α΄ εξάμηνο του 2021, υποχωρώντας κατά 1,2% σε ετήσια βάση.
Οι Λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 0,4% στην Ελλάδα και 0,1% σε επίπεδο Ομίλου και διαμορφώθηκαν σε 433 εκατ. το Α΄ εξάμηνο του 2021.
Ο δείκτης κόστουςεσόδων παρέμεινε σταθερά κάτω του 50% σε 46,9%.
Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 2,4% σε ετήσια βάση και 4,5% το Β΄ τρίμηνο του 2021.
Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 2,1% το Α΄ εξάμηνο του 2021 εξαιτίας των χαμηλότερων λοιπών εσόδων αλλά αυξήθηκαν κατά 12,5% σε τριμηνιαία βάση.
Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε 224 εκατ. το Α΄ εξάμηνο του 2021 και αντιστοιχούσαν σε 120 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.