Eurobank: Καθαρά κέρδη 544 εκατ. ευρώ για το 2020 – Στο 16,3% η κεφαλαιακή επάρκεια

Καθαρά προσαρμοσμένα κέρδη της τάξης των 544 εκατ. ευρώ εμφάνισε στο 12μηνο του 2020 η Eurobank, καταφέρνοντας να απορροφήσει πλήρως όλες τις αναταράξεις από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού. Μάλιστα, η κερδοφορία του 2020 ήταν σημαντικά αυξημένη σε σχέση με το 2019, όταν είχε διαμορφωθεί σε 257 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό αποτέλεσμα της Eurobank Holdings ήταν αρνητικό σε €1.213εκ. και περιλαμβάνει τη ζημιά από τις συναλλαγές Cairo & FPS ποσού €1.334εκ., την απομείωση της υπεραξίας της Grivalia ύψους €160εκ., τη διαγραφή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTA) ποσού €160εκ. και το κόστος από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσωπικού €97εκ.

Eurobank: μονοψήφιος δείκτης ΝΡΕ φέτος, διψήφια απόδοση κεφαλαίων του χρόνου

 • Παρά την πανδημία η Eurobank προχωρά στην ολοκλήρωση της εξυγίανσης του ισολογισμού της.
 • Νέα τιτλοποίηση 3,3 δισ. ευρώ με τον κωδικό Mexico”.
 • Ως αποτέλεσμα ο δείκτης NPE θα υποχωρήσει:
 • κάτω από 9% μέχρι το τέλος του 2021, το χαμηλότερο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων για την επίπτωση της πανδημίας.
 • περίπου στο 6% το 2022, προσεγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
 • Πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που θα πετύχει μονοψήφιο δείκτη NPE εντός του 2021.
 • Η τράπεζα που εγκαινιάζει το Πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙ, όπως ήταν και η πρώτη τράπεζα που ενέταξε τιτλοποίηση στο πρόγραμμα Ηρακλής Ι (Cairo).
 • Δείκτης συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) 16,3% και CET1 στο 13,9%.
 • Τα παραπάνω οδηγούν σε δραματική μείωση των προβλέψεων το 2022 και κερδοφορία που αντιστοιχεί σε απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων 10%
 • Επομένως, μονοψήφιος δείκτης NPE φέτος, διψήφια απόδοση (κερδοφορία) κεφαλαίων του χρόνου
 • …. και έναρξη καταβολής μερισμάτων πιθανόν από το 2023

Αποτελέσματα 2020

 • Ανθεκτικότητα και καλές επιδόσεις σε ένα έτος μοναδικών προκλήσεων.
 • Τα οργανικά προ προβλέψεων κέρδη ξεπέρασαν τις προσδοκίες (€865 εκατ. με αύξηση 4,2%) επιβεβαιώνοντας τη σημασία ενός διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου που περιλαμβάνει και δύο συστημικές τράπεζες στην ΝΑ Ευρώπη (Βουλγαρία & Κύπρο) καθώς και ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων υψηλής απόδοσης σε ακίνητα.
 • Εκταμιεύσεις επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα στα €6,4 δισ. το 2020 – κοντά σε ρεκόρ δεκαετίας στην πιστωτική επέκταση.
 • Οργανική αύξηση εξυπηρετούμενων δανείων για τον Όμιλο στα 2,1 δισ. ευρώ το 2020.
 • Αύξηση καταθέσεων κατά 2,4 δισ. το 2020 σε σχέση με το 2019 και βελτίωση του λόγου δανείων προς καταθέσεις κάτω από το 80% (79,1% από 83,2% το 2019).
 • Κέρδη ανά μετοχή (EPSEarnings Per Share1) ~€0.10 1 το 2021 και ~€0.15 το 2022.

Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος

«Παρά το αντίξοο περιβάλλον λόγω του Covid-19, η Eurobank κάνει ένα ακόμα βήμα για την ολοκλήρωση της εξυγίανσης του ισολογισμού της, ώστε να καταστεί μέσα στο 2021 η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα με μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Αφού υλοποιήσαμε χωρίς καθυστερήσεις το σχέδιο που είχαμε παρουσιάσει το 2019, είμαστε πλέον σε θέση να επιταχύνουμε περαιτέρω τη μείωση των NPEs με μια νέα τιτλοποίηση ύψους περίπου 3,3δισ.
Με την ολοκλήρωσή της, ο δείκτης των NPEs θα μειωθείστο τέλος του έτους κάτω από το 9%, λαμβανομένων υπόψη και των επιπτώσεων της πανδημίας, και σε περίπου 6% το 2022, συγκλίνοντας με το μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Η σταθερότητα των εσόδων, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες προβλέψεις, στηρίζουν την κερδοφορία το τρέχον έτος, ενώ η απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων θα φτάσει του χρόνου σε διψήφιο ποσοστό, όπως ακριβώς είχαμε εκτιμήσει πριν από την εκδήλωση της πανδημίας.
Το 2020 η Τράπεζα απέδειξε την ανθεκτικότητά της παρά τις πρωτοφανείς προκλήσεις.
Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων έφτασαν τα 865 εκ., ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις.
Στην επίδοση αυτή συνέβαλε το επιχειρηματικό μας μοντέλο, που περιλαμβάνει επίσης δύο συστημικές τράπεζες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε ακίνηταυψηλής απόδοσης.
Η κερδοφορία μας, σε συνδυασμό με ενέργειες οργανικής ενίσχυσης των κεφαλαίων, μάς επιτρέπουν την ολοκλήρωση του σχεδιασμού μας, διατηρώντας ταυτόχρονα ισχυρή κεφαλαιακή βάση.Στηρίξαμε την οικονομία στη διάρκεια μιας χρονιάς που σημαδεύτηκε από τις έντονες διαταραχές στην οικονομική δραστηριότητα.
Ανταποκριθήκαμε στην αυξημένη ζήτηση για παροχή ρευστότητας συμμετέχοντας σε όλα τα κρατικά προγράμματα στήριξης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά και αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιο ενήμερων χορηγήσεών μας.
Οι εκταμιεύσεις δανείων σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα έφτασαν σε 6,4δισ. το 2020, η μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση των τελευταίων 10 ετών.
Στις άλλες χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, το πλήγμα στην οικονομία ήταν πιο ήπιο και αναμένουμε ισχυρή ανάκαμψη σε ολόκληρη την περιοχή.
Για όλα τα παραπάνω θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό μας για την εξαιρετική επίδοσή του κάτω από ακραίες συνθήκες.
Μετά την πανδημία, προτεραιότητα θα είναι η ανάπτυξη, η οποία αποτελεί και κεντρικό στόχο της Eurobank.Καθώς είναι κρίσιμο αυτή να επιτυγχάνεται με βιώσιμο τρόπο, επιταχύνουμε την εισαγωγή της δέσμης κριτηρίων ESG σε όλες τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες μας.
Η Eurobank, διατηρώντας το προβάδισμα στην ελληνική τραπεζική αγορά, βρίσκεται σε εξαιρετική θέση να αξιοποιήσει τον ανοδικό κύκλο της οικονομίας και να προσφέρει αξία στο προσωπικό, τους πελάτες και μετόχους της».

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Έτους 2020

Το 2020 αποτέλεσε αναμφίβολα μια χρονιά προκλήσεωνμε την εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παρά τις αντιξοότητες, η Eurobank ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν, με πρώτο της μέλημα τη στήριξη των πελατών και την προστασία του προσωπικού της.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι που είχαν τεθεί στην αρχή της χρονιάς επιτεύχθηκαν με απόλυτη συνέπεια τόσο στα πλαίσια της εξυγίανσης του ισολογισμού όσο και της ενίσχυσης της οργανικής κερδοφορίας.

Η ολοκλήρωση της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείωνCairo σε συνδυασμό με λοιπές ενέργειες οδήγησαν στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) κατά €7,3δισ. το 2020 έναντι του 2019, με τον αντίστοιχο δείκτη να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο μεταξύ των εγχώριων συστημικών τραπεζών (14%).

Ταυτόχρονα, τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε €865εκ. το 2020 και υπερέβησαν κατά 3% περίπου τις αρχικές εκτιμήσεις των 840 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά

Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 15,2 ποσοστιαίες μονάδες στο 14,0% στο τέλος του 2020, από 29,2% το 2019.
Tα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €7,3δισ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €5,7δισ.στο τέλος Δεκεμβρίου 2020.

Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 660 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 61,9% στο τέλος του 2020και περιλαμβάνει €400 εκ. πρόσθετο απόθεμα προβλέψεων εν αναμονή της επίπτωσης της πανδημίας.

Σημαντική βελτίωση κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση κατέγραψε και ο δείκτηςτων NPEs ως ποσοστό των προβλέψεων και των κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 (Texas ratio) σε 63%, από 92% το 2019.

Η προσπάθεια περαιτέρω εξυγίανσης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου θα συνεχιστεί και το 2021.

Με βάση τον σχεδιασμό, η Eurobank προγραμματίζει να προχωρήσει σε νέα τιτλοποίηση NPEs  συνολικού ύψους περίπου €3,3δισ. εντός της τρέχουσας χρονιάς με την κωδική ονομασία «Mexico».

Pro-forma για τη συναλλαγή αυτή, ο δείκτης NPEs διαμορφώνεται από 14% σε 6,7%.
Λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεωντης πανδημίας Covid-19, ο δείκτης των NPEs αναμένεται να διαμορφωθεί σε περίπου 9% στο τέλος του 2021, ο χαμηλότερος στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα,και περίπου 6,0% το 2022, συγκλίνοντας έτσι προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ιδιαίτερα θετικά και άνω των αρχικών προσδοκιών ήταν τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων του 2020, τα οποία ανήλθαν σε €865εκ.,4,2% υψηλότερα έναντι του 2019 και 2,9% έναντι της εκτίμησης των €840εκ. που είχε ανακοινωθεί στις αρχές του έτους.
Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεωνενισχύθηκαν κατά 39,2% σε €1.312εκ. το 2020.

Tα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 2% το 2020 σε €1.349εκ., κυρίως λόγω της επίπτωσης από την αποενοποίηση των NPEs δανείων των τιτλοποίησων Pillar και Cairo.
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υποχώρησε κατά 21μονάδες βάσης έναντι του2019 και διαμορφώθηκε σε 2,03% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκανκατά8,6% το 2020και ανήλθαν σε €384εκ., κυρίως λόγω των εσόδων απόενοίκια (+45,6%) καιτις εργασίες στις κεφαλαιαγορές(+93,7%). Τα έσοδα προμηθειών αντιστοιχούσαν σε 58 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το 2020.

Η αύξηση των εσόδων προμηθειών αντιστάθμισε τη μείωση των επιτοκιακών εσόδων με αποτέλεσμα τα οργανικά έσοδανα παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητα(+0,1%) σε €1.733εκ.το 2020. Τα συνολικά έσοδαενισχύθηκαν κατά 18,3% και διαμορφώθηκαν σε €2.181εκ. ως συνέπεια των υψηλών χρηματοοικονομικών κερδώνκυρίως από τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.

Οι Λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 6,0% στην Ελλάδα και 3,6% σε επίπεδο Ομίλουκαι διαμορφώθηκαν σε €869εκ. το 2020.

Ο δείκτης κόστους-εσόδων βελτιώθηκε σε 39,8% το 2020, από 48,9% το 2019. Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα μειώθηκε από 350το2019 σε 301 το2020και ο αριθμός προσωπικού κατά περίπου 1,800 υπαλλήλους μετά και το πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεωνανήλθαν σε €572εκ. και αντιστοιχούσαν σε 152μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων, έναντι στόχου 90 μονάδων βάσης πριν την πανδημία Covid-19.

Τα καθαρά κέρδη2 διαμορφώθηκαν σε €544εκ. το 2020, από €257εκ. τo2019.

Το συνολικό αποτέλεσμα της Eurobank Holdings ήταν αρνητικό σε €1.213εκ.και περιλαμβάνει τη ζημιά από τις συναλλαγές Cairo& FPS ποσού €1.334εκ., την απομείωση της υπεραξίας της Grivalia ύψους €160εκ., τη διαγραφή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης(DTA) ποσού €160εκ. και το κόστος από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσωπικού €97εκ.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν κερδοφόρες με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €128εκ.το 2020, έναντι €168εκ. το 2019. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν κατά 10,9% σε €241εκ. λόγω μείωσης των οργανικών εσόδων κατά 4,3% σε €467εκ. και αύξησης των λειτουργικών δαπανών κατά 3,9% μετά την εξαγορά της Piraeus Bank στη Βουλγαρία. Αναφορικά με την ποιότητα του χαρτοφυλακίου, ο δείκτης των NPEs βελτιώθηκε σε 6,7% το 2020, από 8,0% το 2019 ενώ η κάλυψη αυτών από προβλέψειςαυξήθηκε σε 47,4%, από 43,2% το 2019.

Το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο της Eurobank περιλαμβάνει, πέραν των τραπεζικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, δύο συστημικές τράπεζες στο εξωτερικό (Βουλγαρία & Κύπρος) καθώς και το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, με συνολική απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίωνκοντά στο 10%το 2020.

Οι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκαν σε 13,9% και 16,3%στο τέλος του 2020, έναντι ελαχίστων εποπτικών ορίων (TSCR)για το 2021 6,2% και 11,0% αντιστοίχως.Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώθηκε σε 12,0% το 2020.

Τα καθαρά κέρδη2 διαμορφώθηκανσε  €544εκ. το 2020, από €257εκ. τo2019. Το συνολικό αποτέλεσματης Eurobank Holdings ήταν αρνητικό σε €1.213εκ.και περιλαμβάνει τη ζημιά από τις συναλλαγές Cairo& FPSποσού €1.334εκ., την απομείωση της υπεραξίας της Grivaliaύψους €160εκ., τη διαγραφή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης(DTA)ποσού €160εκ. και το κόστος από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσωπικού€97εκ.

Οι νέες εκταμιεύσεις επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 6,4 δισ. το 2020. Οι συνολικές ενήμερες χορηγήσεις του Ομίλου σημείωσαν οργανική αύξηση κατά €2,1δισ.το 2020. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €40,9 δισ.,περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης των τιτλοποιήσεων Cairo& Pillar ύψους €3,5δισ. Τα καταναλωτικά δάνεια αποτελούσαν το 8,3% των συνολικών χορηγήσεων, τα στεγαστικά το 28,5%, τα δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις το 10,9% και οι χορηγήσεις προς μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις το 52,3%.

Οι καταθέσεις πελατώνενισχύθηκαν κατά €2,4δισ. το 2020. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως ανήλθαν σε €31,7δισ. και οι προθεσμιακέςκαι λοιπέςσε €15,6δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσειςβελτιώθηκεπεραιτέρωσε 79,1%, από 83,2% το 2019.Ο δείκτης κάλυψης ρευστότηταςβελτιώθηκε και αυτός σε 124%το Δ ́ τρίμηνο, από 107% τοΒ ́ τρίμηνο 2020.

Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα ανήλθεσε €8,0δισ.μέσω του προγράμματος ρευστότητας TLTROIII. Οι συμφωνίες της διατραπεζικής (repos) μειώθηκαν κατά €3,6δισ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €0,7δισ.στο τέλος της χρονιάς.

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 2021-2022

Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία την τιτλοποίηση Cairo το 2020, η Eurobank προχωράει στον νέο επιχειρησιακό σχεδιασμό για την περίοδο 2021-2022, ο οποίος περιλαμβάνει την περαιτέρω εξυγίανση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και την ενίσχυση της κερδοφορίας της.

Πιο αναλυτικά, προγραμματίζεται εντός της τρέχουσας χρονιάς νέα τιτλοποίηση NPEs συνολικού ύψους περίπου €3,3δισ. με την κωδική ονομασία «Mexico», η οποία λαμβανομένων υπόψη και των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19, θα οδηγήσει στη μείωση του δείκτη των NPEs σε μονοψήφιο ποσοστό το 2021, περίπου στο 9%, το χαμηλότερο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα,και περίπου στο 6% το 2022, προσεγγίζοντας έτσι τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το κόστος κινδύνου εκτιμάται ότι θα μειωθεί από 152 μονάδες βάσης το 2020 σε περίπου 130 το 2021 και 60 το 2022, επιτρέποντας την ενίσχυση της κερδοφορίαςκαι την επίτευξη διψήφιας απόδοσης των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων το 2022.

Τα κέρδη ανά μετοχή εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούνπερίπου στα €0,10 το 2021 και €0,15 το 2022.

Παρά την κεφαλαιακή επίπτωση από την τιτλοποίηση «Mexico», ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογήτης Βασιλείας ΙΙΙ αναμένεται να αυξηθεί από 12% το 2020 σε περίπου 12,8% το 2021 και 13,7% το 2022.

Ταυτόχρονα, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας εκτιμάται ότι θα αυξηθεί οργανικά άνω των 100 μονάδων βάσης από το 2022 και μετά, ανοίγοντας το δρόμο για τη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι για τη διετία 2021-2022 είναι οι εξής:
euro_2.jpg