Eurobank Equities: «Σύννεφα στις ελληνικές τράπεζες… όχι βροχές» – Buy σε Alpha, ΕΤΕ

Η τιμή στόχος για την Alpha Bank είναι στα 2,97 ευρώ, για την Εθνική στα 0,44 ευρώ και για την Πειραιώς στα 5,05 ευρώ
Μπορεί να έχουν συγκεντρωθεί «σύννεφα» στις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών, αλλά δεν θα υπάρξει… βροχή.
Αυτό αναφέρει η Eurobank Equities στη σημερινή της ανάλυση για τις ελληνικές τράπεζες, για την οποία μάλιστα επιλέγει τίτλο “Cloudy sky but no rain” (συννεφιασμένος ουρανός, αλλά όχι βροχή) που σας παρουσιάζει το www.bankingnews.gr.
Σύμφωνα με την Eurobank Equities η εστίαση της αγοράς θα πρέπει να στραφεί σε βασικά στοιχεία.
Οι προοπτικές είναι θετικές, ενώ οι επιδόσεις της αγοράς των ελληνικών τραπεζών μέχρι σήμερα είναι αρκετά ισχυρές, κυρίως λόγω της ολοκλήρωσης της 2ης αξιολόγησης.
Κοιτώντας προς το μέλλον, οι επιδόσεις των τραπεζών θα συσχετιστούν περισσότερο με την πρόοδο των θεμελιωδών μεγεθών, χωρίς να υπάρξουν καθυστερήσεις στην 3η αξιολόγηση, αναφέρει η Eurobank Equities.
Οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών παραμένουν θετικές καθώς αυξάνεται η οικονομική δραστηριότητα, ενώ πρόσφατα ολοκληρώθηκαν μερικές σημαντικές δράσεις που σχετίζονται με το πλαίσιο διαχείρισης των NPL με στόχο να καταστούν πιο αποτελεσματικές.
Σύμφωνα με την Eurobank Equities η εφαρμογή των νέων λογιστικών προτύπων (ΔΠΧΠ 9 – από τον Ιανουάριο του 2018) καθώς και ο νέος κύκλος προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων από την ΕΚΤ / SSM θα πρέπει να προσθέσουν κάποια αβεβαιότητα τους επόμενους μήνες για τον κλάδο.
Αλλά σύμφωνα με τους αναλυτές της Eurobank Equities και οι δύο αυτοί παράγοντες πρέπει να είναι διαχειρίσιμοι τελικά, καθιστώντας κάθε σημαντική πτώση των τιμών των μετοχών ελκυστικά σημεία εισόδου.
Επιπλέον, το ΔΝΤ εξακολουθεί να αμφισβητεί την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών για άλλη μια φορά, αντανακλώντας τη δική του διαφορετική προσέγγιση.
Το αίτημά του για ένα νέο AQR φαίνεται να έχει απορριφθεί από τις αρχές της Ελλάδας και της ΕΕ.
Γι’ αυτό το λόγο η Eurobank Equities θεωρεί ότι η πιθανότητα ενός άλλου AQR είναι χαμηλή, καθώς θα υπονόμευε τη ρυθμιστική αρχή της ΕΚΤ, τον SSM.
Κατά την άποψη της Eurobank Equities, η πρόοδος των τραπεζών στην ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού και κυρίως στους στόχους SSM είναι η πιο σημαντική από όλα τα θέματα για τους επόμενους μήνες.
Οι τράπεζες κατόρθωσαν να επιτύχουν τους στόχους μέχρι στιγμής, εν μέρει λόγω διαγραφής, καθώς οι αναδιαρθρώσεις και οι πωλήσεις παραμένουν κάτω από τους στόχους.
Η πρόοδος θα είναι αργή τους επόμενους μήνες, καθώς η οικονομική ανάκαμψη ενδέχεται να μην είναι αρκετά ισχυρή σε αυτό το στάδιο, ενώ ορισμένα από τα νέα εργαλεία που διατίθενται για την διαχείριση των NPL χρειάζονται χρόνο για να λειτουργήσουν σωστά.
Ως εκ τούτου, η Eurobank Equities υποστηρίζει ότι η αγορά θα παραμείνει αισιόδοξη αλλά προσεκτική μέχρι να υπάρξουν ισχυρές ενδείξεις ότι τα βασικά στοιχεία βελτιώνονται με γρήγορους ρυθμούς και οι τράπεζες είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προαναφερθείσες προκλήσεις.
Πιστεύει ότι οι επιδόσεις των τραπεζών θα παραμείνουν θετικές στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, αλλά όχι τόσο ισχυρές όπως στο πρώτο εξάμηνο.
Με βάση όλα τα παραπάνω, αλλά και την περιορισμένη κερδοφορία που εμφάνισαν οι ελληνικές τράπεζες το δεύτερο τρίμηνο του έτους, η Eurobank Equities αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα των τραπεζών την περίοδο 2018-2019, κατά 5%.
Οι προοπτικές το β’ 6μηνο παραμένουν θετικές και αυτό πρέπει να αντανακλάται κυρίως στην ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού και στη ρευστότητα, ενώ η κερδοφορία μπορεί να παραμείνει αδύναμη.
Τέλος, η Eurobank Equities θεωρεί τις τραπεζικές μετοχές ακόμη ελκυστικές, καθώς διαπραγματεύονται σήμερα σε 0,3x σε όρους P / TBV με βάση τις εκτιμήσεις του 2018 έναντι 0,2x στο τέλος του 2016, υποδηλώνοντας ότι οι αποτιμήσεις είναι τώρα υψηλότερες αλλά ακόμα ελκυστικές.
Επίσης, διατηρεί την προτίμησή της για την Εθνική και την Alpha Bank, για τις οποίες συστήνει buy (αγορά), ενώ συστήνει hold (διακράτηση) στην Πειραιώς.
Η τιμή στόχος για την Alpha Bank είναι στα 2,97 ευρώ, για την Εθνική στα 0,44 ευρώ και για την Πειραιώς στα 5,05 ευρώ.

www.bankingnews.gr