‘Ετσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα, από τον χώρο του X.A (23 Σεπτεμβρίου 2018)

QUEST HOLDINGS: Ο ορισμός της απογείωσης στη τιμή των 14,5000 ευρώ αλλά ουσιαστικά στα 16,5000 ευρώ αν προστεθεί η ΜΠΡΙΚ (2,0100 ευρώ).

Κ/ΦΣΗ 172,75 εκατ. ευρώ, στο +50% από την αρχή της χρονιάς, στο εύρος 9,2800 – 14,5500 ευρώ, μέσο όρο 11,7300 ευρώ και συναλλαγές πάντα περιορισμένες σε 0,32 εκατ. τμχ (ημερησίως 1790 τμχ). Φυσικά, χαμένοι βγήκαν όσοι δεν αγόρασαν γιατί δεν κάνει πολλά κομμάτια…

 • P/BV 0,35  NETDEBT/EBITDA: 4,2  ΕV/ΕΒΙΤDΑ: 6,7  P/E: 9,9 και ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛ: 0,58
 • ΝΑ ΞΑΝΑΔΟΥΜΕ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 13,500 14,550 7,41
30 ημερών 12,000 14,550 20,83
3 μηνών 11,350 14,550 21,34
6 μηνών 11,100 14,550 26,09
12 μηνών 7,351 14,550 89,58

**********

ΙΑΤΡΙΚΟ: Σε πλαγιοκαθοδική πορεία διαρκείας η μετοχή του, είδε θετικό πρόσημο… δύο φορές στις τελευταίες (39) συνεδριάσεις και την τιμή της να υποχωρεί στο ένα ευρώ ακριβώς πριν το +2% της Παρασκευής στα 1,0200 ευρώ με 4800 τμχ. Κ/ΦΣΗ 88,5 εκατ. ευρώ.

 • Στο -30,14% από την αρχή της χρονιάς, στο εύρος 0,9800 – 1,6200 ευρώ, μέσο όρο 1,3700 ευρώ και συναλλαγές 547,82 χιλ.τμχ (ημερησίως 3060 τμχ).
 • P/BV 1,4  NETDEBT/EBITDA: 6  ΕV/ΕΒΙΤDΑ: 9,9  P/E: 35 και ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛ: 2,2.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Η οικογένεια το 2006 είχε πουλήσει το 30% περίπου στην Asklepios έναντι 5,5 Ευρώ ανά μετοχή και συνολικού τιμήματος 130 εκατ. ευρώ. Η δημόσια πρόταση που είχε κάνει προ ετών ήταν στα 0,8000 ευρώ που αποτιμούσε το 100% του ομίλου σε 69,5 εκατ. ευρώ. ΑΣΧΟΛΙΑΣΤΑ…

 • Και προ ημερών η ίδια αποτιμούσε – με την  προσφορά που έκανε – το ΥΓΕΙΑ στα 300 εκατ., ευρώ!! Αυτό κι αν είναι ασχολίαστο…

Image result for ιατρικο κεντρο

IATΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ- 2017: Κύκλος εργασιών: 169,3 εκατ. από 167,3 εκατ. ευρώ.

 • ΚΕΡΔΗ: 2,53 εκατ. από 1,91 εκατ. ευρώ. ΕΒΙΤDA: 23,5 εκατ. από 23,45 εκατ., ευρώ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 63,18 εκατ. από 60,65 εκατ. ευρώ.
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 143,3 εκατ. από 144,9 εκατ. ευρώ. ΤΑΜΕΙΟ: 3,23 εκατ. από  12,18 εκατ. ευρώ  ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 140 εκατ. ευρώ.
 • ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: -7,36 εκατ. από θετικές +6 εκατ. ευρώ.
 • ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΧΩΝΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΥΤΗ Η ΚΟΡΟΙΔΙΑ 

Αντιλαμβάνεσθε το μέγεθος της απαράδεκτα απατηλής απαξίωσης του Χ.Α;

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Σε πλαγιοκαθοδική πορεία διαρκείας η μετοχή του, είδε θετικό πρόσημο (10) φορές στις τελευταίες (35) συνεδριάσεις και την τιμή της να υποχωρεί στα 1,2350 ευρώ πριν το +4,9% της Παρασκευής στα 1,2950 ευρώ με… 985 τμχ. Κ/ΦΣΗ 23,8 εκατ. ευρώ. ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 23,84 εκατ. ευρώ.

 • Στο -13,4% από την αρχή της χρονιάς, στο εύρος 1,2300 – 1,7400 ευρώ, μέσο όρο 1,4200 ευρώ και συναλλαγές 1,5 εκατ. τμχ (ημερησίως 8380 τμχ).
 • P/BV 0,35  NETDEBT/EBITDA: 4,2  ΕV/ΕΒΙΤDΑ: 6,7  P/E: 9,9 και ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛ: 0,58

ΕΛΑΣΤΡΟΝ(1):– ΧΡΗΣΗ 2017: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 67,63 εκατ. από 65,3 εκατ. ευρώ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 20,3 εκατ.από 12,39 εκατ. ευρώ.
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 24,96 εκατ. από 15,89 εκατ. ευρώ.
Ταμειακά διαθέσιμα: 5,93 εκατ. από 4,72 εκατ. ευρώ. ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 39,33 εκατ. ευρώ από 23,56 εκατ. ευρώ. Αποθέματα 29,03 εκατ. από 22,56 εκατ. ευρώ. Απαιτήσεις απο πελάτες 21,8 εκατ. από 19,4 εκατ. ευρώ.

ΕΛΑΣΤΡΟΝ(2): ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 90,43 εκατ. από 75,23 εκατ. ευρώ. EBITDA: 9,4 εκατ. από 7,42 εκατ. ευρώ. Κέρδη μετά από φόρους 2,4 εκατ. από 1,6 εκατ. ευρώ.
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €): 0,1301 ευρώ από 0,0868 ευρώ. Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες -6,37 εκατ. από +1,86 εκατ. ευρώ. Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες: -1,78 εκατ. από -1.78 εκατ. ευρώ. ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: -8,25 εκατ. από +0,08 εκατ. ευρώ.

ΕΛΑΣΤΡΟΝ(3): Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης: 473,26 χιλ. ευρώ. Απασχολούμενο προσωπικό στις 31.12.17: 240 άτομα από 190 άτομα το 2016. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: – 0 –

GRIVALIA: Οι αναλυτές της αξιόπιστης Wood Co. εκτιμούν ότι η πρόσφατη αδυναμία της μετοχής της αποτελεί ένα καλό σημείο εισόδου για όσους εκτιμούν ότι θα ανακάμψει η ελληνική αγορά ακινήτων. Η σύσταση που δίνουν είναι αυτή της “ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗ” και η τιμή-στόχου τα 10,0000 ευρώ με την μετοχή να διαπραγματεύεται περί τα 8,6000 ευρώ.

GRIVALIA(Ι): Στο -13,48% εφέτος έχοντας κινηθεί σε εύρος 7,9600 ευρώ με 9,6500 ευρώ με μέσο όρο τα 8,8800 ευρώ και σύνολο συναλλαγών 15,36 εκατ. τμχ (ημερησίως 85.800 τμχ). Ο όμιλος αποτιμάται σε 806 εκατ. ευρώ, παραμένει στην 14η θέση της σχετικής κατάταξης του Χ.Α.

Grivalia: Στα 29,7 εκατ. τα κέρδη το α' εξάμηνο

Οι βασικοί δείκτες του Ομίλου διαμορφώθηκαν ως εξής στις 30.6.2018:

• Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 2,5x
• Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 16%
• Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις: 18%
• Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): €21,4εκ.
• Προσαρμοσμένο EBITDΑ: €27,1εκ.

Τα διαθέσιμα του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2018 ανήλθαν σε €58εκ. από €54εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2017 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε €179εκ. από €138εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Την 30η Ιουνίου 2018, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται στα €900εκ. ή €8,88 ανά μετοχή. Εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται σε €9,26 ανά μετοχή

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 7,960 8,190 -1,49
30 ημερών 7,960 8,590 -3,16
3 μηνών 7,960 8,990 -8,82
6 μηνών 7,960 9,300 -9,65
Print Friendly, PDF & Email