‘Ετσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα, από τον χώρο του Χ.Α και των αγορών 8/7

Graphs and Charts Report with pen

COCA COLA HBC: Ο όμιλος το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο, σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, 29.427 εργαζόμενους, έναντι 31.083 την προηγούμενη χρήση. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 992,3 εκατ. ευρώ, έναντι 984 εκατ. ευρώ το 2016.

 • Ο όμιλος, θυγατρική του οποίου στη χώρα μας είναι η Coca-Cola 3Ε Ελλάδος, έχει ήδη αναφέρει ότι το 2018 χαρακτηρίζεται από ιδιαιτέρως ισχυρές προϊοντικές καινοτομίες και από σημαντικές πρωτοβουλίες στην εμπορική του στρατηγική, που προσδίδουν στην πορεία του αυξανόμενη δυναμική. Δηλώνει πεπεισμένος ότι το 2018 θα είναι γι’ αυτόν ακόμη μία επιτυχημένη χρονιά.
 • Τα κέρδη του τη χρήση 2017 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 30.810 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη του προ φόρων ήταν ίσα προς 19.195 ευρώ ανά εργαζόμενο. Για αμοιβές ανώτατων διοικητικών και διευθυντικών στελεχών του διέθεσε 27,1 εκατ. ευρώ, έναντι 24,4 εκατ. ευρώ το 2016.

COCA COLA HBC(1): Μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιωμάτων μειοψηφίας είχε καθαρά κέρδη, αναλογούντα στην ίδια, ύψους 426 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι αντίστοιχων κερδών 343,5 εκατ. ευρώ το 2016 (+24% ή +82,5 εκατ. ευρώ). Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη του ομίλου, εξαιρουμένων έκτακτων εσόδων και εξόδων, ήταν 449,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27,7% ή 97,6 εκατ. ευρώ.

Στα προϊόντα με το σήμα «Coca-Cola» η αύξηση του όγκου πωλήσεων ήταν 2,7%, στα εμφιαλωμένα νερά 3% και στα ποτά ενέργειας άνω του 20%. Αντιθέτως, σημειώθηκε κάμψη 0,8% στους χυμούς και 7,1% στα προϊόντα με έτοιμο τσάι.

 • Ειδικότερα στην Ελλάδα ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 6%, με σημαντική ενίσχυση των πωλήσεων εμφιαλωμένων νερών, ανθρακούχων αναψυκτικών και ποτών ενέργειας, που ευνοήθηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες της θερινής περιόδου, την ενισχυμένη τουριστική κίνηση και τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του λιανεμπορίου.
 • Ιδιαιτέρως αυξημένες ήταν οι πωλήσεις του σήματος «Coca-Cola Zero» μετά και την κυκλοφορία προϊόντος με στέβια και χωρίς θερμίδες, καθώς και των ποτών ενέργειας.
 • Καλές επιδόσεις σημείωσαν, επίσης, τα σήματα «Fanta» και «Schweppes».
 •  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • @29,1200 ευρώ και +2,28% την Παρασκευή με 186,5 χιλ. ευρώ τζίρο.(6435 τμχ)
 • Κεφαλαιοποίηαη: 10,81 δισ. ευρώ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 28,220 29,130 1,93
30 ημερών 27,820 30,800 -1,59
3 μηνών 27,500 30,870 -2,93
6 μηνών 24,930 30,870 5,16
12 μηνών 24,600 30,870 14,65

_________________

ΘΟΔ.ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ@new-economy: Σε τεχνικό επίπεδοσε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα εισήλθε ο γενικός δείκτης στο εβδομαδιαίο γράφημα, καθώς προσέγγισε επικίνδυνα την στήριξη των 738 μονάδων (γραμμή ΑΒ), ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα με αρνητικό πρόσημο, με τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, που αποτελεί και την αντίσταση (781 μονάδες) να έχει πάρει ελαφρώς αρνητική κλίση, παραμένοντας κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών.

Δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση με κέρδη για την Aegeanμε την μετοχή να ολοκληρώνει τελικά πάνω από τους KMO των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα πώλησης να παραμένεικαιτην αντίσταση να βρίσκεται στον ΚΜΟ200 ημερών, στα €8,5889. Η μετοχή κατέγραψε κέρδη 1,71%, κι έκλεισε στα €8,3200.

Σε κατάσταση συσσώρευσης παρέμεινε η ΕΧΑΕ, με την μετοχή να ολοκληρώνει τελικά πάνω από τον κινητό μέσο όρο των πέντε ημερών, με το σήμα πώλησης να παραμένεικαι την αντίσταση να βρίσκεται στον ΚΜΟ50 ημερών, στα €4,7891. Η μετοχή σημείωσε κέρδη 0,43%, κι έκλεισε στα €4,6500.

Διακόπηκε το τριήμερο πτωτικό σερί για τον Μυτιληναίο, με την μετοχή να ολοκληρώνει πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, και με την αντίσταση να βρίσκεται στον ΚΜΟ5 ημερών, στα €8,4115. Η μετοχή πραγματοποίησε κέρδη 1,20%, κι έκλεισε στα €8,4000.

Διακόπηκε το διήμερο ανοδικό σερί για τον ΟΠΑΠ, με την μετοχή να μην καταφέρνει τελικά να διατηρηθεί πάνω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται,και την στήριξη να βρίσκεται στα €9,1990. Η μετοχή πραγματοποίησε απώλειες 0,83%, κι έκλεισε στα €9,5400.

Σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσε ο ΟΤΕ, με την μετοχή να κλείνει τελικά κάτω από τους KMO των πέντε και δέκα ημερών, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την στήριξη να βρίσκεται στα €10,0928. Η μετοχή υποχώρησε 1,24%, κι έκλεισε στα €10,3700.

____________________

ΑΚΡΙΤΑΣ-AΠΑΝΤΗΣΗ: Στις 31.12.2017 ο όμιλος βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 54,65 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμης διάρκειας και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 6% (+3,12 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω κεφαλαιοποίησης μέρους του χρηματοοικονομικού κόστους της εταιρείας, δυνάμει της συμφωνίας αναστολής πληρωμών με τους πιστωτές της, στο πλαίσιο της επικείμενης ολικής αναδιάρθρωσης του δανεισμού της.

 • Εμφάνιζε έντονα αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (14 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 51,45 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (65,45 εκατ. ευρώ),
 • Με συνέπεια να υπάρχει βέβαια, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, ουσιώδης αβεβαιότητα για την πορεία του και τη δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.
 • Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 0,25 εκατ. ευρώ, έναντι 0,185 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016.
 • Οι συνολικές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 75,57 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 2,3% (+1,71 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2017 παρέμεναν αρνητικά (-11,60 εκατ. ευρώ, έναντι -6,41 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), με συνέπεια να συντρέχουν προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 47 και 48 του ν. 2190/1920, ενώ το σύνολο των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων ανερχόταν σε 63,98 εκατ. ευρώ (67,46 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ (Συνοπτικά στοιχεία)
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 50.163 52.497 -4 -2.334 53.875 56.476 824.999 63.461
Λοιπό ενεργητικό 13.946 15.047 -7 -1.101 13.779 20.694 445.365 34.259
Σύνολο ενεργητικού 64.109 67.544 -5 -3.435 67.654 77.170 1.270.364 97.720
Ίδια κεφάλαια -11.580 -6.407 -81 -5.173 1.001 13.001 484.736 37.287
Μ/Μ χρέος 10.108 11.731 -14 -1.623 11.226 31.897 299.283 23.022
Βραχυπρόθεσμο 65.581 62.220 5 3.361 55.427 32.272 486.345 37.411
Σύνολο παθητικού 64.109 67.544 -5 -3.435 67.654 77.170 1.270.364 97.720
Πωλήσεις 30.544 25.896 18 4.648 20.447 25.539 519.026 39.925
Μεικτό κέρδος 1.237 332 273 905 -1.708 -1.962 47.700 3.669
EBITDA -64 -2.790 98 2.726 -3.647 -3.786 13.283 1.022
EBIT -2.398 -5.135 53 2.737 -6.033 -6.202 -18.653 -1.435
Κέρδος προ φόρων -5.556 -8.439 34 2.883 -12.265 -10.530 -70.578 -5.429
Φόροι -404 -1.031 61 627 -304 373 5.785 445
Καθαρό κέρδος -5.152 -7.408 30 2.256 -11.961 -10.903 -76.363 -5.874
ΠΗΓΗ: inr.gr
Μεικτό περιθώριο 4,0 1,3 208 2,7 -8,4 -7,7 9,2 9,2
Περιθώριο EBITDA -0,2 -10,8 98 10,6 -17,8 -14,8 2,6 2,6
Περιθώριο EBIT -7,9 -19,8 60 11,9 -29,5 -24,3 -3,6 -3,6
Περιθώριο κέρδους π.φ. -18,2 -32,6 44 14,4 -60,0 -41,2 -13,6 -13,6
Καθαρό περιθώριο -16,9 -28,6 41 11,7 -58,5 -42,7 -14,7 -14,7
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια -18,1 -9,5 -91 -8,6 1,5 16,8 38,2 38,2
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 118,1 109,5 8 8,6 98,5 83,2 61,8 61,8
Μεικτή απόδοση ιδίων 0,0 0,0 0 0,0 -175,2 -81,0 -14,6 -14,6
Καθαρή απόδοση ιδίων 0,0 0,0 0 0,0 -170,8 -83,9 -15,8 -15,8
EBITDA/Ενεργητικό -0,1 -4,1 98 4,0 -5,4 -4,9 1,0 1,0
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • @0,2760 ευρώ και +11,3% την Παρασκευή με 20 ευρώ τζίρο…
 • Κεφαλαιοποίηαη: 3,59 εκατ. ευρώ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,230 0,296 15,97
30 ημερών 0,167 0,296 38,00
3 μηνών 0,151 0,296 53,33
6 μηνών 0,120 0,296 81,58
12 μηνών 0,112 0,296 78,06

____________________

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ: Σε νέες κατηγορίες επώνυμων προϊόντων επεκτείνει τις δραστηριότητές της η βιομηχανία αλλαντικών και άλλων προϊόντων κρέατος Κρέτα Φαρμ, αξιοποιώντας την ευρεία απήχηση του εμπορικού της σήματος «Εν Ελλάδι», που οδήγησε το 2017 σε αύξηση των πωλήσεών της και σε καταγραφή θετικών αποτελεσμάτων προ φόρων και μετά φόρων.

 • Η επιχείρηση, που πέρυσι παρουσίασε στην αγορά νωπό χοιρινό κρέας με το σήμα «Εν Ελλάδι» και έκανε τα πρώτα δοκιμαστικά της βήματα στην αγορά προϊόντων ζύμης, παράγοντας πίτες,
 • ετοιμάζεται να εισέλθει στην αγορά των ψητοπωλείων, προτείνοντας γύρο με το δημοφιλές σήμα της και με 100% ελληνικό κρέας των χοιροτροφικών μονάδων που διαθέτει.
 • Συγχρόνως, θα διαθέτει πίτες ταψιού και σφολιάτες με ζύμη και με γέμιση «Εν Ελλάδι», εστιάζοντας στην αγορά HO.RE.CA., καθώς και σαλάτες και σάλτσες.
 • Προγραμματίζει, ακόμη, την κυκλοφορία νέων προϊόντων αλλαντικών και νωπού κρέατος, όπως προϊόντα γαλοπούλας και κοτόπουλου και σαλάμι αέρος.

Ενθαρρυμένη από τη διεύρυνση του μεριδίου της στην ελληνική αγορά αλλαντικών και κρέατος το 2017 και την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της τον περασμένο Μάρτιο, η κρητική βιομηχανία δηλώνει αισιόδοξη για τις προοπτικές της, αν και η χρηματοοικονομική της θέση δεν μπορεί ακόμη να χαρακτηριστεί έστω καν ικανοποιητική, δεδομένων των χαμηλών ιδίων κεφαλαίων της και των υψηλών δανειακών της βαρών.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ(1):  Μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα καθαρά αποτελέσματα των μετόχων της εταιρείας ήταν κέρδη 0,55 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 4,82 εκατ. ευρώ το 2016 (+5,36 εκατ. περίπου ευρώ). Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 5,44 εκατ. ευρώ.

 • Τα αποτελέσματα αυτά είναι επιβαρημένα με αποσβέσεις 5,375 εκατ. ευρώ (4,34 εκατ. ευρώ το 2016) και καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 7,59 εκατ. ευρώ (8,26 εκατ. ευρώ το 2016).
 • Οι ταμειακές ροές του ομίλου από τις λειτουργικές του δραστηριότητες παρουσίασαν αύξηση, από τα 4,42 εκατ. ευρώ το 2016, σε 11,59 εκατ. ευρώ το 2017.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ(2):Τραπεζικές υποχρεώσεις 106,88 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 64,6% μακροπρόθεσμης διάρκειας και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 5,2% (-5,90 εκατ. ευρώ). Είχε λογιστικοποιήσει μέρος των όρων της συμφωνίας αναδιάρθρωσης του δανεισμού του, στην οποία κατέληξε με τις 4 τράπεζες και τις θυγατρικές τους εταιρείες factoring και leasing τον περασμένο Μάρτιο, επιτυγχάνοντας μείωση επιτοκίων και χρονική μετάθεση πληρωμών, όπως προέβλεπε προκαταρκτική συμφωνία που είχε συναφθεί τον περασμένο Δεκέμβριο και αφορούσε την υποβοήθηση της επιχείρησης στην κάλυψη των ζημιών που της είχε προκαλέσει η κατάρρευση της αλυσίδας «Μαρινόπουλος».

 • Εμφάνιζε έντονα αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (46,85 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 24,19 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (71,04 εκατ. ευρώ).
 • Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στα 0,27 εκατ. ευρώ, από 0,77 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ(3): Οι συνολικές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 147,98 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 0,9% (-1,36 εκατ. ευρώ). Ως τις 31.12.2017 είχε εκταμιεύσει 10 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, βάσει συμφωνίας χρηματοδότησής του με 15 εκατ. ευρώ για έργα Research & Innovation και επέκταση στη διεθνή αγορά.

 • Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2017 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 14,46 εκατ. ευρώ και ήταν ύψους 8,71 εκατ. ευρώ μόνο, έναντι 8,18 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, ίσα προς το 5,6% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (5,2% έναν χρόνο νωρίτερα).
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • @0,6200 ευρώ και -0,96% την Παρασκευή με 5700 τμχ.
 • Κεφαλαιοποίηαη: 18,28 εκατ. ευρώ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,584 0,628 3,33
30 ημερών 0,584 0,738 -12,68
3 μηνών 0,584 0,800 -17,11
6 μηνών 0,584 0,840 -24,39
12 μηνών 0,501 0,840 0,16

_______________

FLEXOPACK: Με βασικό μοχλό ανάπτυξης την πολωνική βιομηχανική θυγατρική της, η βιομηχανία εύκαμπτης πλαστικής συσκευασίας Flexopack κατόρθωσε το 2017 να διευρύνει εντυπωσιακά τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία της, ενώ συνεχίζει να διευρύνει τις διεθνείς δραστηριότητές της και από τον περασμένο Ιανουάριο προωθεί, με την αγορά οικοπέδου για την ανέγερση βιομηχανοστασίου στη Νέα Ζηλανδία, την παραγωγική της επέκταση στην Ωκεανία.

 • Η επιχείρηση δραστηριοποιείται παραγωγικά στην Ελλάδα και την Πολωνία. Επιπλέον, άρχισε να δημιουργεί παραγωγική βάση και στην Αυστραλία, επεκτεινόμενη γεωγραφικά ακόμη περισσότερο, με σκοπό να ενισχύσει την εξωστρέφειά της.
 • Υλοποιεί ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με το οποίο διευρύνει τη γεωγραφική διασπορά των εμπορικών δραστηριοτήτων της και αυξάνει τις παραγωγικές υποδομές της.
 • Με σκοπό την ανάπτυξη βιομηχανικής δραστηριότητας στην Αυστραλία, το 2016 είχε ενισχύσει εμμέσως την αυστραλιανή θυγατρική της με 2 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της κυπριακής Flexopack International, για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Επίσης, με παρόμοιο τρόπο είχε ενισχύσει με 1,02 εκατ. ευρώ τη βιομηχανική θυγατρική της στην Πολωνία, προκειμένου να ενισχύσει τον παραγωγικό εξοπλισμό της.

FLEXOPACK(1): Εξάγει το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της στις χώρες Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ιρλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρωσία, Σερβία, Σουηδία, Τουρκία και Φιλιππίνες. Είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Αθήνας από τον Απρίλιο του 1996.

Το 2017 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 81,52 εκατ. ευρώ, αντί 70,25 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 16% σε ποσοστό ή 11,27 εκατ. ευρώ σε αξία, εκ των οποίων μόνο 2,87 εκατ. ευρώ αναλογούν στην αύξηση των πωλήσεων της ελληνικής, μητρικής βιομηχανικής εταιρείας.

 • Οι πωλήσεις της αφορούσαν κατά 72,01 εκατ. ευρώ (88,3%) προϊόντα της, 7,90 εκατ. ευρώ (9,8%) εμπορεύματα, και λοιπά αποθέματα και κατά το υπόλοιπο 1,61 εκατ. ευρώ (1,9%) παροχή υπηρεσιών.
 • Επίσης, οφείλονται κατά 85,4% (69,60 εκατ. ευρώ) σε προϊόντα και εμπορεύματα που διατέθηκαν στη διεθνή αγορά.
 • Συγκεκριμένα, προήλθαν κατά 11,92 εκατ. ευρώ (14,6%) από την Ελλάδα, 34,65 εκατ. ευρώ (42,5%) από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και κατά 34,95 εκατ. ευρώ (42,9%) από άλλες, τρίτες χώρες,
 • Καθώς για πρώτη φορά οι πωλήσεις σε τρίτες χώρες υποσκέλισαν αυτές προς τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εκτός της Ελλάδος, λόγω ταχύτερης εμπορικής επέκτασης στην Ασία, την Ωκεανία, την Αφρική και την Αμερική.

FLEXOPACK(2):Οι πωλήσεις της επί ελληνικού εδάφους μειώθηκαν κατά 7,5% (-0,97 εκατ. ευρώ), ενώ αυξήθηκαν προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες κατά 16,9% (+5,02 εκατ. ευρώ) και με ρυθμό 26% (+7,21 εκατ. ευρώ) προς τις άλλες, τρίτες χώρες.

 • EBITDA 14,39 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 11,37 εκατ. ευρώ το 2016, ενισχυμένα κατά 26,5% (+3,015 εκατ. ευρώ).
 • Η θεαματική αύξηση των πωλήσεων και των μεικτών κερδών συνοδεύτηκε από συγκρατημένη αύξηση των λειτουργικών δαπανών διάθεσης, διοίκησης και έρευνας και ανάπτυξης κατά 7,4%.
 • Τα κέρδη ήταν 7,38 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 5,19 εκατ. ευρώ τo 2016 (+2,195 εκατ. ευρώ).
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • @6,1000 ευρώ, άπρακτη την Παρασκευή
 • Αποτίμηση: 71,45 εκατ. ευρώ.
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 6,100 6,200 -0,81
30 ημερών 5,600 6,900 -11,59
3 μηνών 5,600 7,400 -11,59
6 μηνών 5,450 7,400 8,93
12 μηνών 4,330 7,400 31,47

 

ΟΜΙΛΟΣ FLEXOPACK (Συνοπτικά στοιχεία)
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 52.708 44.757 18 7.951 40.745 38.009 507.081 39.006
Λοιπό ενεργητικό 49.468 47.234 5 2.234 43.057 38.251 401.048 30.850
Σύνολο ενεργητικού 102.176 91.991 11 10.185 83.802 76.260 908.129 69.856
Κ/Φ εταιρείας 61.596 53.920 14 7.676 49.136 46.475 533.947 41.073
Κεφάλαια μειοψηφίας 0 68 -100 -68 76 84 5.427 417
Μ/Μ χρέος 15.041 9.265 62 5.776 9.353 10.135 123.633 9.510
Βραχυπρόθεσμο 25.539 28.738 -11 -3.199 25.237 19.566 245.122 18.856
Σύνολο παθητικού 102.176 91.991 11 10.185 83.802 76.260 908.129 69.856
Πωλήσεις 81.523 70.251 16 11.272 61.201 58.273 669.574 51.506
Μεικτό κέρδος 20.432 16.859 21 3.573 14.101 11.114 138.629 10.664
EBITDA 14.386 11.371 27 3.015 9.196 8.604 104.452 8.035
EBIT 10.834 7.924 37 2.910 6.096 5.464 69.279 5.329
Κέρδος προ φόρων 10.374 7.603 36 2.771 5.741 4.889 63.525 4.887
Φόροι + Μειοψηφία 2.991 2.415 24 576 2.047 1.204 17.912 1.378
Καθαρό κέρδος 7.383 5.188 42 2.195 3.694 3.685 45.613 3.509
ΠΗΓΗ: inr.gr
Μεικτό περιθώριο 25,1 24,0 5 1,1 23,0 19,1 20,7 20,7
Περιθώριο EBITDA 17,6 16,2 9 1,4 15,0 14,8 15,6 15,6
Περιθώριο EBIT 13,3 11,3 18 2,0 10,0 9,4 10,3 10,3
Περιθώριο κέρδους π.φ. 12,7 10,8 18 1,9 9,4 8,4 9,5 9,5
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 60,3 58,7 3 1,6 58,7 61,1 59,4 59,4
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 39,7 41,3 -4 -1,6 41,3 38,9 40,6 40,6
Καθαρή απόδοση ιδίων 12,8 10,1 27 2,7 7,7 7,9 8,5 8,5
EBITDA/Ενεργητικό 14,1 12,4 14 1,7 11,0 11,3 11,5 11,5

PROFILE: Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο διάστημα δεκατριών ετών, ήταν ύψους 152,6 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 34,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 22,8% των πωλήσεων και το 9,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου.

 • Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη της τάξεως των 12,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,2% των πωλήσεων.
 • Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους που αναλογεί στη μητρική εταιρεία ήταν κέρδη 9,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της περιόδου.
 • Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν ύψους 32,2 εκατ. ευρώ.

Wood – ΕΚΘΕΣΗ: ‘Εχει αναβαθμίσει την σύσταση της Πειραιώς σε (αγορά) από (διακράτηση), καθώς πιστεύει ότι είναι πιθανό να αποφύγει ένα dilution. Η νέα τιμή στόχος για τη Eurobank στα 1,4000 ευρώ, από 1,2000 ευρώ προηγουμένως, για την Alpha Bank διατηρείται στα 2,7000 ευρώ, για την Εθνική μειώνεται στα 0,3800 από 0,4000 ευρώ, ενώ ο στόχος για την Τράπεζα Πειραιώς αυξάνεται στα 4,1000 από 3,3000 ευρώ.

 • Η θετική άποψη για τις τράπεζες είναι ως επί το πλείστον αποτέλεσμα αποτιμήσεων.
 • Εκτιμάται ότι οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να αποφύγουν τις αυξήσεις κεφαλαίου και να σημειώσουν re-rating στους δείκτες P/TBV στο 0,5-0,6
 • ΚΑΤΙ, που συνεπάγεται χαμηλό μεν αλλά  βιώσιμο ROTE (αποδοτικότητα των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων) της τάξης του 5%-6%, με κόστος ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 11%.

Alpha Finance- ΕΚΘΕΣΗ: Σε χαμηλότερα επίπεδα έχει αναπροσαρμόσει τις τιμές-στόχους για Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική, ενώ ανέβασε τον πήχη για τη Eurobank σε έκθεσή της για τον κλάδο στην οποία δηλώνει ότι παραμένει «ουδέτερη».

 • Ειδικότερα, ο νέος στόχος για τη Eurobank διαμορφώνεται στα 1,0500 από 1,0100 ευρώ, ενώ για την Εθνική η νέα τιμή-στόχος είναι στα 0,3400 από 0,4000 ευρώ.
 • Στα 3,5000 από 4,3800 ευρώ θέτει η χρηματιστηριακή για τον τίτλο της Τράπεζας Πειραιώς.
 •  Οι χαμηλότερες τιμές-στόχοι αντανακλούν τις υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων και τις εκτιμήσεις για χαμηλότερα κέρδη,
 • ενώ για τη Eurobank η αύξηση της τιμής αντανακλά την εκτίμηση της χρηματιστηριακής για υψηλότερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων μακροπρόθεσμα.

AS.CO.: Η ρευστότητα της είναι εξαιρετική- όλες οι υποχρεώσεις είναι 8,3 εκατ. ευρώ, που υπερκαλύπτονται από το ρευστό της που συνολικά είναι 5,67 εκατ (ταμείο) + 5,61 εκατ. (σε επενδύσεις) = 11,28 εκατ. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 25,9 εκατ. ευρώ ήτοι 1,9700 ευρώ ανά μετοχή … Και με την τιμή στο ταμπλό στα 2,3600 ευρώ παίζει με P/BV = 1,2.

 •  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • @2,1400 ευρώ και άπρακτη την Παρασκευή
 • Κ/ΦΣΗ: 28,09 εκατ. ευρώ.
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 2,020 2,140 1,90
30 ημερών 2,020 2,380 -6,96
3 μηνών 2,020 2,440 -2,73
6 μηνών 1,700 2,440 18,89
12 μηνών 1,330 2,440 53,78

ΑΣΚΟ: Οι πωλήσεις το 2017 σταθεροποιήθηκαν στα 26 εκατ. ευρώ (25,76 εκατ. το 2016) … μόνο το 2008 η ΑΣΚΟ πέτυχε περισσότερες πωλήσεις από το 2017 (27,24 εκατ. ευρώ). Τα EBITDA στα 4,91 εκατ. ευρώ (5,451 εκατ. ευρώ το 2008) , ενώ τα καθαρά κέρδη έκλεισαν στα 2,98 εκατ. ευρώ ήτοι 0,2300 ευρώ ανά μετοχή … και με την τιμή στο ταμπλό στα 2,1400 παίζει με P/Ε = 9,3.

 • Από το 2006 έως σήμερα η ΑΣΚΟ έχει πετύχει, αθροιστικά, συνολικά καθαρά κέρδη 20,5 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 1,71 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο ετησίως (0,13 ευρώ ανά μετοχή).
 • Οι λειτουργικές ταμειακές ροές της είναι άψογες, καθώς έχει εισπράξει σε αυτά τα 12 χρόνια 22,7 εκατ. ευρώ συνολικά.
Print Friendly, PDF & Email