(10/6)‘Ετσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα, από τον χώρο του Χ.Α και των αγορών

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α /ΦΦΓΚΡΠ : Το βάρος των μετοχών της εταιρείας, κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 8 Ιουνίου στη σύνθεση του δείκτη είναι 1.02%, όση και κατ’ επέκταση η επίδραση του μηδενισμού της τιμής μετοχής στην τιμή εκκίνησης του δείκτη κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 11 Ιουνίου. Αντικατάσταση από τη συνεδρίαση της Τρίτης 12 Ιουνίου, των μετοχών της εταιρείας από τις μετοχές της εταιρείας «FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.» με συντελεστή στάθμισης (Free Float) 28%.

FTSE/Χ.Α. Large Cap : Το βάρος των μετοχών της εταιρείας, κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 8 Ιουνίου στη σύνθεση του δείκτη είναι 0.66%, όση και κατ’ επέκταση η επίδραση του μηδενισμού της τιμής μετοχής στην τιμή εκκίνησης του δείκτη κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 11 Ιουνίου. Αντικατάσταση από τη συνεδρίαση της Τρίτης 12 Ιουνίου, των μετοχών της εταιρείας από τις μετοχές της εταιρείας «FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με συντελεστή στάθμισης (Free Float) 80%

FTSE/X.A. Mid Cap: Οι μετοχές της εταιρείας «FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη, πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Τρίτης 12
Ιουνίου, και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Ε.Β.Ε.» με συντελεστή στάθμισης (Free Float) 28%.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ-απάντηση: Αυτό μπορεί να συμβεί και στις καλύτερες οικογένειες, που λέμε… Μία αβλεψία, μία επιπολαιότητα και γίνεται το λάθος. Αυτό όμως τα περί ΑΕΕΑΠ και λοιποά δεν επηρεάζει την πραγματική αξία του ομίλου… Μην τρελαθούμε δηλαδή…

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 0,7040 ευρώ και ΚΕΦ/ΣΗ 28,31 εκατ. ευρώ
 • ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: Περί τα 55 εκατ. ευρώ
 • P/BV 0,52
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,23
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,640 0,798 -7,61
30 ημερών 0,640 0,810 -8,33
3 μηνών 0,640 0,842 -7,12
6 μηνών 0,626 0,842 7,32
12 μηνών 0,578 0,880 14,47

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ LOGO

ΕΝΤERSOFT: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΙΜΗ: 3,1000 και κ/φση 13,8 εκατ. ευρώ.

Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 3,100 3,100 0,00
30 ημερών 3,000 3,680 -7,74
3 μηνών 3,000 3,820 -16,22
6 μηνών 2,360 3,820 31,91
12 μηνών 1,230 3,820 152,03

ΟΜΙΛΟΣ ENTERSOFT (Συνοπτικά στοιχεία)
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2007-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 2.860 3.285 -13 -425 3.347 3.065 26.008 2.364
Λοιπό ενεργητικό 9.549 7.192 33 2.357 7.460 7.045 73.108 6.646
Σύνολο ενεργητικού 12.409 10.477 18 1.932 10.807 10.110 99.116 9.011
Κεφάλαια εταιρείας 9.034 8.084 12 950 8.129 6.476 69.668 6.333
Κεφάλαια μειοψηφίας 5 0 0 5 2 115 509 46
Μ/Μ χρέος 377 321 17 56 300 1.524 9.200 836
Βραχυπρόθεσμο 2.993 2.072 44 921 2.376 1.995 19.739 1.794
Σύνολο παθητικού 12.409 10.477 18 1.932 10.807 10.110 99.116 9.011
Πωλήσεις 11.792 10.674 10 1.118 9.526 9.394 90.874 8.261
Μεικτό κέρδος 6.915 6.197 12 718 5.940 5.987 55.101 5.009
EBITDA 2.253 1.677 34 576 1.743 2.169 16.921 1.538
EBIT 1.574 1.011 56 563 1.058 1.586 11.035 1.003
Κέρδος προ φόρων 1.368 982 39 386 956 1.543 10.483 953
Φόροι + Μειοψηφία 339 76 346 263 149 523 3.112 283
Καθαρό κέρδος 1.029 906 14 123 807 1.020 7.371 670
Μεικτό περιθώριο 58,6 58,1 1 0,5 62,4 63,7 60,6 60,6
Περιθώριο EBITDA 19,1 15,7 22 3,4 18,3 23,1 18,6 18,6
Περιθώριο EBIT 13,3 9,5 40 3,8 11,1 16,9 12,1 12,1
Περιθώριο κέρδους π.φ. 11,6 9,2 26 2,4 10,0 16,4 11,5 11,5
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 72,8 77,2 -6 -4,4 75,2 65,2 70,8 70,8
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 27,2 22,8 19 4,4 24,8 34,8 29,2 29,2
Καθαρή απόδοση ιδίων 12,0 11,2 7 0,8 11,1 15,8 10,6 10,6
EBITDA/Ενεργητικό 18,2 16,0 14 2,2 16,1 21,5 17,1 17,1

Σχετική εικόνα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρίας σε αναλογία μία νέα κοινή, ονομαστική μετοχή για κάθε μία παλαιά κοινή, ονομαστική μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο split μετοχών ορίζεται η 13/06/2018. Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίσθηκε στις 18/06/2018.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • Τιμή: 14,2000 ευρώ και κ/φση 496,2 εκατ. ευρώ.
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 14,200 15,000 -3,40
30 ημερών 13,900 15,500 -7,49
3 μηνών 13,900 15,500 -3,40
6 μηνών 12,600 16,550 7,98
12 μηνών 11,510 16,550 16,87

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 0,5900 ευρώ
 • Κ/ΦΣΗ: 6,8 εκατ. ευρώ.
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,416 0,590 0,00
30 ημερών 0,416 0,665 -5,60
3 μηνών 0,376 0,665 21,90
6 μηνών 0,300 0,665 79,33
12 μηνών 0,179 0,665 204,12

………..

ΟΜΙΛΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (Συνοπτικά στοιχεία)
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 4.543 4.803 -5 -260 5.154 6.044 93.784 7.214
Λοιπό ενεργητικό 11.654 8.957 30 2.697 8.202 6.735 176.819 13.601
Σύνολο ενεργητικού 16.197 13.760 18 2.437 13.356 12.779 270.603 20.816
Κεφάλαια εταιρείας 9.087 8.448 8 639 8.729 9.467 193.177 14.860
Κεφάλαια μειοψηφίας 254 80 218 174 101 112 7.498 577
Μ/Μ χρέος 383 857 -55 -474 1.107 1.228 19.173 1.475
Βραχυπρόθεσμο 6.473 4.375 48 2.098 3.419 1.972 50.755 3.904
Σύνολο παθητικού 16.197 13.760 18 2.437 13.356 12.779 270.603 20.816
Πωλήσεις 13.255 10.264 29 2.991 8.240 7.861 136.589 10.507
Μεικτό κέρδος 1.953 795 146 1.158 620 1.012 12.498 961
EBITDA 1.385 229 505 1.156 185 529 -7.859 -605
EBIT 1.052 -143 1.195 -687 -404 -18.643 -1.434
Κέρδος προ φόρων 988 -229 1.217 -711 -486 -18.165 -1.397
Φόροι + Μειοψηφία 349 52 571 297 27 105 -2.043 -157
Καθαρό κέρδος 639 -281 920 -738 -591 -16.122 -1.240
Μεικτό περιθώριο 14,7 7,7 91 7,0 7,5 12,9 9,2 9,2
Περιθώριο EBITDA 10,4 2,2 373 8,2 2,2 6,7 -5,8 -5,8
Περιθώριο EBIT 7,9 -1,4 9,3 -8,3 -5,1 -13,6 -13,6
Περιθώριο κέρδους π.φ. 7,5 -2,2 9,7 -8,6 -6,2 -13,3 -13,3
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 57,7 62,0 -7 -4,3 66,1 75,0 74,2 74,2
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 42,3 38,0 11 4,3 33,9 25,0 25,8 25,8
Καθαρή απόδοση ιδίων 7,3 -3,3 10,6 -8,1 -6,2 -8,3 -8,3
EBITDA/Ενεργητικό 8,6 1,7 406 6,9 1,4 4,1 -2,9 -2,9

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ και μέσες τιμές-στόχοι:

ΑΛΦΑ@1,8600 ευρώ: Η μέση τιμή-στόχος αναθεωρήθηκε πτωτικά στα 2,5500 ευρώ από 2,6000 ευρώ και πλέον το ανοδικό περιθώριο είναι της τάξεως του 37% από τα τρέχοντα επίπεδα.

ΕΤΕ ΒΑΝΚ@0,2640 ευρώ:Η τιμή-στόχος είναι στο 0,3400 ευρώ από 0,3800 ευρώ και το περιθώριο ανόδου είναι 29% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Ε[email protected],9400: H μέση τιμή-στόχος είναι στα 1,0900 ευρώ, με περιθώριο 16% από τρέχοντα…

ΠΕΙΡΑΙΩΣ@2,7780 ευρώ: Η μέση τιμή-στόχος είναι στα 3,7000 ευρώ από 4,0400 ευρώ προγενέστερα και +33%…

ΑΥΓΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε. (Συνοπτικά στοιχεία)
2016
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2013
(χιλ. ευρώ)
2005-2016
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 148 349 -58 -201 450 537 3.860 322
Λοιπό ενεργητικό 2.245 2.389 -6 -144 2.169 4.068 29.095 2.425
Σύνολο ενεργητικού 2.393 2.738 -13 -345 2.619 4.605 32.955 2.746
Ίδια κεφάλαια -3.287 -2.447 -34 -840 -2.309 -1.027 -13.411 -1.118
Μ/Μ χρέος 864 967 -11 -103 969 975 9.005 750
Βραχυπρόθεσμο 4.816 4.218 14 598 3.959 4.657 37.361 3.113
Σύνολο παθητικού 2.393 2.738 -13 -345 2.619 4.605 32.955 2.746
Πωλήσεις 2.304 2.954 -22 -650 2.574 2.414 35.594 2.966
Μεικτό κέρδος 36 649 -94 -613 221 9 8.373 698
EBITDA -392 -760 48 368 -998 -789 -4.705 -392
EBIT -488 -862 43 374 -1.105 -885 -5.241 -437
Κέρδος προ φόρων -540 -918 41 378 -1.167 -1.108 -6.370 -531
Φόροι 0 0 0 0 0 0 195 16
Καθαρό κέρδος -540 -918 41 378 -1.167 -1.108 -6.565 -547
Μεικτό περιθώριο 1,6 22,0 -93 -20,4 8,6 0,4 23,5 23,5
Περιθώριο EBITDA -17,0 -25,7 34 8,7 -38,8 -32,7 -13,2 -13,2
Περιθώριο EBIT -21,2 -29,2 27 8,0 -42,9 -36,7 -14,7 -14,7
Περιθώριο κέρδους π.φ. -23,4 -31,1 25 7,7 -45,3 -45,9 -17,9 -17,9
Καθαρό περιθώριο -23,4 -31,1 25 7,7 -45,3 -45,9 -18,4 -18,4
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια -137,4 -89,4 -54 -48,0 -88,2 -22,3 -40,7 -40,7
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 237,4 189,4 25 48,0 188,2 122,3 140,7 140,7
Μεικτή απόδοση ιδίων 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Καθαρή απόδοση ιδίων 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EBITDA/Ενεργητικό -16,4 -27,8 41 11,4 -38,1 -17,1 -14,3 -14,3

Με κριτήριο τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους η επιχείρηση ήταν ζημιογόνος τις έντεκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις και κερδοφόρος, με οριακά κέρδη, τη χρήση 2006 Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 2,7 εκατ. ευρώ.

Οι πλέον ζημιογόνες χρήσεις της κατά την εξεταζόμενη περίοδο ήταν των ετών 2013 και 2014, με ζημιές άνω των 1,1 εκατ. ευρώ και 1,15 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως. Τις μεγαλύτερες πωλήσεις, άνω των 3,4 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2010.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – FF GROUP

TA ΠΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

(1) Το θλιβερό σε αυτή την υπόθεση δεν είναι οι ζημιές ή τα διαφυγόντα κέρδη καθώς πρόκειται για χρηματιστήριο και οι συμμετέχοντες γνωρίζουν ή πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν.

 • Το λυπηρό είναι η ευκολία με την οποία “δημοσιογράφοι” κσι διαδικτυακοί “σχολιαστές” γράφουν ασυναρτησίες και κακόβουλα άρθρα με χαρακτηριστική ευκολία πριν αποφανθούν οι αρμόδιοι και έγκυροι ελεγκτικοί μηχανισμοί.
 •  “Ο σωστός τρόπος να αντιμετωπίσεις τη συκοφαντία είναι να την περιφρονήσεις. Αν προσπαθήσεις να την αντικρούσεις ή να την διαψεύσεις, θα σε νικήσει.” Αλέξανδρος Δουμάς, 1802-1870, Γάλλος συγγραφέας

(2) Διόρθωση όποιων λαθών… Επαρκή περιουσιακά στοιχεία… Μάλλον ισχύει το σενάριο της εκποίησης των δραστηριοτήτων της Ασίας και την προσπάθεια επιβίωσης μιας μικρής ΦΦ. Αυτό που με χαλάει είναι ότι το “παίζει” ανήξερο θύμα και θέλει να έχει ρόλο στο νέο σχήμα.

(3) Στη ζωή, τα περισσότερα πράγματα αν όχι όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής δε φαίνεται να τον δικαιώνει για να κάνει τέτοιες δηλώσεις. Μα να μη μπορεί 20 μέρες να αποδείξει – εμφανίσει  τα αληθινά αποτελέσματα που αναφέρονται στον ισολογισμό;

 • Λέει ότι συνεργάστηκε με τις αρχές, λέει ότι η λειτουργία συνεχίζεται κανονικά, ότι πληρώνει τους πάντες. Και θα διορθώσουν τα όποια λάθη εφόσον διαπιστωθούν. Επίσης ενημερώνει με νόημα ότι από τη βιωσιμότητα της ΦΦ εξαρτώνται 10.000 οικογένειες …  χμ κάτι μου θυμίζει αυτό…
 • Αντ’ αυτού δεν λέει τίποτα για τα διαθέσιμα και τα σημεία πώλησης. Ούτε φυσικά βγήκε δημόσια να κάνει συνέντευξη τύπου. Αν βγω εγώ να πω μια βλακεία, δε θα ασχοληθεί κανείς. Εδώ όμως έχει σταματήσει η διαπραγμάτευση και έχει ασχοληθεί ο εισαγγελέας! Δεν είναι απλώς μία επίθεση όπως νόμιζαν στην αρχή. Είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό. Εκτός αν βγαίνει στην αντεπίθεση, γιατί είναι μέρος της τακτικής του.

(4) Αλλα λόγια ν αγαπιόμαστε στην ανακοίνωση. Η ουσία είναι εάν τα στοιχεία του ισολογισμού έτους 2017 είναι πραγματικά, κι εκεί δεν απαντά φυσικά. Εάν είναι, η αξία που είχε η εταιρεία πριν την έκθεση του φαντ θα είναι ανακτήσιμη. Αυτά όμως είναι όνειρα θερινής νυκτός. Στον Μαρινόπουλο να δεις κ. Τζώρτζη πόσες χιλιάδες δούλευαν.

 • Αποτελέσματα τριμήνου άραγε θα ανακοινώσει;
 • Δεν το βλέπω, κι αν ναι, δεν θα έχουν καμία σχέση με τα περσινά.
 • Καλές οι αλλαγές επίσης στο Δ.Σ. αλλά τώρα πλέον είναι πολύ αργά.
 • Χρειάζεται αλλαγή διοίκησης και εφαρμογή κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης μήπως καταφέρουν και διασώσουν κάτι.

Για εμάς τους μικρομετόχους δυστυχώς θα υπάρξει σχεδόν ολική απώλεια κεφαλαίου, όποια κι αν είναι η επόμενη μέρα. Καλό ΣΚ!

Print Friendly, PDF & Email