Ετος σταθμός το 2020 για την DEPOLAS INVESTMENT SERVICES

Η Διοίκηση, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της εταιρείας διατηρώντας αναλλοίωτες τις
αρχές και αξίες του εκλιπόντος ιδρυτή της Λέοντα Δεπόλα ολοκλήρωσαν επιτυχώς την
μετεξέλιξή της σε μια σύγχρονη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Με νέα εταιρική ταυτότητα-λογότυπο και παρέχοντας όλη την γκάμα των επενδυτικών
υπηρεσιών η εταιρεία σημείωσε αύξηση μεριδίου αγοράς, με την αξία συναλλαγών στο
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ να διαμορφώνεται σε επίπεδα άνω του 1 δις ευρώ.

Η DEPOLAS INVESTMENT SERVICES κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των 10 πρώτων ΑΧΕΠΕΥ
και των 3 πρώτων μη τραπεζικών ΑΧΕΠΕΥ βάσει της αξίας συναλλαγών στο Χ.Α.

Με υγιή κεφαλαιακή βάση άνω των 5,5 εκατ. ευρώ παραμένει μια από τις ελάχιστες
χρηματιστηριακές εταιρείες με κερδοφόρες χρήσεις σχεδόν καθόλη την προηγηθείσα
υπερδεκαετή περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης και συντελεστές φερεγγυότητας από
τους υψηλότερους του κλάδου.

Η DEPOLAS INVESTMENT SERVICES με άρτια καταρτισμένο και έμπειρο στελεχιακό
δυναμικό και σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές προχωρά δυναμικά και στους τομείς :

 ASSET MANAGEMENΤ, παρέχοντας ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων από την
εγχώρια.και.τις.διεθνείς.αγορές

 MARKET MAKING, υπηρεσίες Ειδικής Διαπραγμάτευσης σε περισσότερες από 10
εισηγμένες.εταιρείες.στο.Χ.Α.

 FINANCIAL ADVISORY, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε επιχειρήσεις

Διαθέτοντας πλέον όλη την γκάμα των επενδυτικών υπηρεσιών διασφαλίζει αξιοπιστία,
ευελιξία και εξατομικευμένες λύσεις για επενδυτές και εταιρείες