ΕΘΝΟΣ: Παίρνουν πίσω τις επικουρικές συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας

Περισσότερα από 600.000 ευρώ καλείται να καταβάλει η Εθνική Τράπεζα σε 96 συνταξιούχους της, έπειτα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας σχετικά με την αιφνίδια διακοπή της επικουρικής τους σύνταξης τον Νοέμβριο του 2017.

Πρόκειται για απόφαση που αφορά περίπου 16.500 συνταξιούχους, οι οποίοι πλέον έχοντας ως “όπλο” τους τη συγκεκριμένη απόφαση, μπορούν να διεκδικήσουν την επικουρική τους σύνταξη από την ΕΤΕ. Το σημαντικότερο σημείο στην απόφαση αυτή είναι ότι το δικαστήριο αποφάσισε να την κηρύξει προσωρινά εκτελεστή, δηλ. να καταβληθούν τα ποσά από την ΕΤΕ ανεξάρτητα από το αν θα ασκηθεί έφεση, καθώς πρόκειται για εργατικές απαιτήσεις και η καθυστέρηση στην εκτέλεση θα προκαλέσει σημαντική ζημιά στους 96 ενάγοντες.

Εξίσου σημαντικό είναι και το σημείο της απόφασης στο οποίο το δικαστήριο αναγνωρίζει ότι η ΕΤΕ οφείλει να τους καταβάλει χρήματα και στο μέλλον, δηλ. από τον Νοέμβριο του 2018 και μετά. Όλοι οι ενάγοντες με την ιδιότητά τους ως συνταξιούχων της ΕΤΕ, εκθέτουν με την αγωγή τους ότι η τράπεζα προέβη μονομερώς από τον Νοέμβριο του 2017 σε αιφνίδια περικοπή της μηνιαίας επικουρικής σύνταξής τους. Με την αγωγή τους ζητούν να αναγνωριστεί ότι ο λογαριασμός ΛΕΠΕΤΕ είναι λογαριασμός καθορισμένων – εγγυημένων παροχών και όχι λογαριασμός καθορισμένων- εγγυημένων εισφορών, να υποχρεωθεί η τράπεζα να καταβάλει σε καθέναν από τους ενάγοντες τα ποσά που αναφέρονται στην αγωγή τους για το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2018 έως και τον Νοέμβριο του 2018, με τον νόμιμο τόκο από τότε που το ποσό κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, να αναγνωριστεί ότι η ΕΤΕ οφείλει να καταβάλει σε αυτούς τα ποσά που αναφέρονται από τον Νοέμβριο του 2018 και έπειτα και να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

Μεταξύ άλλων το δικαστήριο έκρινε ότι “ο λογαριασμός χρηματοδοτείτο και με ίδιους πόρους των εργαζομένων, μέσω των παρακρατήσεων της μισθοδοσίας τους”.

Υπέρ των συνταξιούχων λειτούργησαν και οι όροι του κανονισμού λειτουργίας, καθώς πουθενά δεν αναφέρεται ολοκληρωτική διακοπή της παροχής για να θεωρείται αυτή εγγυημένη, και μάλιστα να λογίζεται ως εργοδοτική υποχρέωση της ETE. «Ακόμη και σε περίπτωση μη ύπαρξης αποθεματικού στον λογαριασμό ΛΕΠΕΤΕ, είτε λόγω μη ορθής διαχείρισης είτε για τυχαίο λόγο, στη διαδρομή του χρόνου η ETE ως προνοούσα εργοδότης πάντα στήριζε με οικονομική παροχή τη λειτουργία του ΛΕΠΕΤΕ» αναφέρεται επίσης.
Οπως επισημαίνει ο δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου που εξέδωσε τη σχετική απόφαση, το επιχείρημα της τράπεζας, σύμφωνα με το οποίο οι συνταξιούχοι λαμβάνουν σύνταξη, «δεν τους υποχρεώνει ταυτόχρονα σε ανοχή της διάψευσης της προσδοκίας δικαιώματος τους». «Δεν είναι ανεκτό κατά τους κανόνες των χρηστών ηθών και της καλόπιστης τήρησης των συμβάσεων να επωμίζεται το ένα μόνο συμβαλλόμενο μέρος το επεχθές ή το ναυάγιο μιας συμφωνίας, όπως εν τοις πράγμασι συμβαίνει με τη μονομερή διακοπή της μηνιαίας χορήγησης της παροχής από τον Νοέμβριο του 2017 στους συνταξιούχους της ETE, οδηγώντας σε πλήρη απορρύθμιση τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό, αδικαιολόγητη δε, διότι ταυτόχρονα η εναγόμενη έχει ήδη καταβαλει κατά την  περίοδο 2010-2015 πλείστα όσα οικονομικά κίνητρα για την αποχώρηση πρώην, υψηλόβαθμων κυρίως, στελεχών της, με αντίστοιχη επιβάρυνση του προϋπολογισμού της ως εργοδότριας» αναφέρει η απόφαση, που «ανακουφίζει» τους 96 προσφεύγοντες και όχι μόνο .

Ανατρέπονται τα σχέδια για μεταφορά στο ΕΤΕΑΕΠ

Το δικαστήριο έκρινε ότι πρόκειται περί μισθολογικής παροχής και όχι επικουρικής συντάξεως για την οποία ευθύνεται απολύτως η ETE ως τέως εργοδότης των εν λόγω συνταξιούχων ότι πρόκειται για διμερή διαφορά εργατικού δικαίου.
Για τις μέχρι σήμερα ληξιπρόθεσμες οφειλόμενες παροχές ο δικαστής ορίζει ότι είναι στο σύνσλό τους προσωρινό εκτελεστές ήτοι η ETE κάνει δεν κάνει έφεση οφείλει να καταβάλει τώρα το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΛΕΠΕΤΕ προς αυτούς Παράλληλα δεν περιορίζεται στο καταψηφιστικό αίτημα αλλό αναγνωρίζει την εν λόγω υποχρέωση και για το μέλλον ανά μήνα.
Αποτελεί νομολογία
Η εν λόγω απόφαση η οποία ήδη αποτελεί νομολογία είναι σαφές ότι θα καθορίσει το μέλλον και όλων των υπόλοιπων εκκρεμών αγωγών εκ μέρους των συνταξιούχων της ETE οι οποίοι συνολικά είναι 16.500 ενώ τσ συνολικό κόστος της ETE εκ της υποχρέωσης της ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 140.000.000 ευρώ ετησίως.
Η εν λόγω απόφαση σε συνδυασμό και με συναφείς προηγηθείσες είναι δεδομένο ότι θα βάλει φρένο στα φημολογούμενα σχέδια Εθνικής κυβέρνησης περί μεταφοράς των εν λόγω συνταξιούχων στο ΕΤΕΑΕΠ αφού θεσμικά είναι αδιανόητο μισθολογικές διαφορές ιδιωτών να μεταφέρονται σης πλάτες του ελληνικού Δημοσίου είπε στο Εθνος ο δικηγόρος των εναγόντων Γιώργος Χανιώτης.

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ

Print Friendly, PDF & Email