ΕΤΕ: Ανακοινώνει το 3μηνο μετά το κλείσιμο, τι να περιμένουμε…

Εθνική Τράπεζα (Q1: 19 Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων):

Η NBG ανακοινώνει ως γνωστόν σήμερα τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 19 μετά το κλείσιμο της αγοράς και θα ακολουθήσει η καθιερωμένη τηλεδιάσκεψη. Σημειώστε, ότι η NBG έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει το τριετές επιχειρηματικό της σχέδιο στο Λονδίνο την Πέμπτη 16 Μαΐου, ώρα 09:00 ώρα Λονδίνου. Αναμένουμε θετική έναρξη λειτουργίας του έτους σχετικά με τη βελτίωση των τάσεων στο NII και των τελών και τη μείωση της ΕτΠ, όπως η διοίκηση είχε αναφέρει σχετικά στην τηλεδιάσκεψη για το FY: 18.

ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Η ανταλλαγή ομολόγων Titlos αναμένεται να βελτιώσει τα καθαρά έσοδα από τόκους κατά € 113 εκατ. ετησίως. Καθώς η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε την συναλλαγή στα μέσα Φεβρουαρίου, παρατηρούμε θετική συνεισφορά ύψους € 10 εκατ. Με βελτίωση 5,6% εκτιμάται ότι βελτιώνεται και με τη βελτίωση των περιθωρίων δανείων.

Βλέπουμε σταθερές τις αμοιβές και καλύτερα έσοδα από συναλλαγές στην αποτίμηση του GGB (GREEK GOVERNMENT BOND) που παρατηρήθηκε στο Q1. Το συνολικό εισόδημα αναμένεται να φθάσει τα € 381 εκατ. (+ 25,3% q-o-q).

Ο θετικός αντίκτυπος του προγράμματος εθελουσίας εξόδου 2018 (VRS) αναμένεται να μειώσει τα OpEx κατά 21% στα € 210 εκατ. Τα κέρδη προ προβλέψεων αναμένονται στα € 171 εκατ., αυξημένα κατά 17,9% y-o-y.

Η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να προβεί σε διαγραφές δανείων ύψους € 98 εκατ., σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΤΠ για τα καθαρά δάνεια που κοινοποιήθηκαν τον Μάρτιο κατά 120 μονάδες βάσης. Η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να παρουσιάσει αρνητικό σχηματισμό για NPEs και NPLs με τη διαγραφή, την αναδιάρθρωση και την πώληση χαρτοφυλακίου Symbol € 2δις (13.000 επιχειρήσεις SM με 8.000 περιουσιακά στοιχεία). Και βλέπουμε να διαμορφώνεται η κερδοφορία προ φόρων σε € 63εκ και καθαρά κέρδη € 58εκ.

Όσον αφορά τις καταθέσεις, η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να σημειώσει πτώση το πρώτο τρίμηνο του 2019, ενώ τα σχετικά σταθερά μικτά δάνεια εκτιμώνται σε 39,5 δισ. έναντι 39,6 δισ. στο 4ο 3μηνο του 2018.

Σημειώστε, ότι η NBG ανακοίνωσε πρόσφατα ένα νέο πρόγραμμα VRS (Voluntary retirement scheme) ύψους € 90 εκατ. με στόχο τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων σε c750. Επίσης, στις 3 Μαΐου, η Εθνική Τράπεζα υπέγραψε οριστική συμφωνία με την Audi S.A.E για την πώληση αιγυπτιακών επιχειρήσεων. Η Εθνική Τράπεζα ανέφερε ότι η συναλλαγή έχει οριακά θετικό αντίκτυπο στη θέση κεφαλαίου και ρευστότητας της Εθνικής Τράπεζας. Δεν αποκλείουμε τη δυνατότητα της Εθνικής Τράπεζας να σχηματίσει πρόβλεψη στο πρώτο τρίμηνο:19 για τα αποτελέσματα που σχετίζονται με αυτές τις συναλλαγές και τα οποία θα τα επηρεάσουν ανάλογα.

Η Τράπεζα πραγματοποιεί μεθαύριο 16/5 «Ημέρα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ» στο Λονδίνο όπου, μεταξύ άλλων, θα ανακοινώσει νέους στόχους για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των NPE, μαζί με την πώληση θυγατρικών, τις προσπάθειες για μείωση του λειτουργικού κόστους και την παρουσία της στην περίοδο μετά τη διάσωση.

Ο τίτλος της ΕΤΕ αποτιμάται σε 0,38x TBV και θα συμπεριληφθεί στην MSCI Standard Greece στην αναπροσαρμογή του νέου MSCI Index.

  • ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
  • ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ