Εθνική Τράπεζα: Ολοκληρώθηκε η πώληση του χαρτοφυλακίου Danube στην Bain

 Την ολοκλήρωση της πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων εταιρικών δανείων Ρουμάνικου ρίσκου, συνολικής λογιστικής αξίας 174 εκατ. ευρώ (περίπου 102 εκατ. ευρώ διασφαλιστική αξία ακινήτων) προς την Bain Capital Credit ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

H συναλλαγή́ έχει ουδέτερη επίπτωση στην κεφαλαιακή́ βάση της Τράπεζας.

Η Deloitte Business Solutions SA ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ στη συναλλαγή, ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Milbank LLP και CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP SCP ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι αγγλικού και ρουμάνικου δικαίου αντίστοιχα.