Εθνική Τράπεζα: Ο Γκίκας Χαρδούβελης στην Επιτροπή Ελέγχου

Τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία συμμετέχει μεταξύ άλλων και ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης.

Η σύνθεση της Επιτροπής είναι η ακόλουθη:

κ. Γκίκας Χαρδούβελης, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος
κ. Claude Piret, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος
κ. Αβραάμ Γούναρης, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος
κ. Περικλής Δρούγκας, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου έχει ορισθεί σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2020 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021.