Εθνική Τράπεζα: Ο Αρειος Πάγος την δικαίωσε για το ΛΕΠΕΤΕ

Και με τη «βούλα» του Αρείου Πάγου, κλείνει οριστικά το θέμα του λογαριασμού επικουρικής ασφάλισης ΛΕΠΕΤΕ για 16.500 συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας.

Ο Άρειος Πάγος, μετά την απευθείας αίτηση αναίρεσης που είχε ασκήσει η ΕΤΕ «πιλοτικά», προκειμένου να υπάρξει άμεση δικαστική κρίση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της Τράπεζας. Η προσφάτως εκδοθείσα υπ’ αριθμόν 1238/2020 απόφαση του Β1 πολιτικού τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε ότι η Εθνική Τράπεζα ουδέποτε είχε αναλάβει την υποχρέωση να καλύπτει τα ελλείματα του Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε, ούτε είχε εγγυηθεί το ύψος των ποσών των καταβαλλομένων επικουρικών συντάξεων και ότι η μόνη υποχρέωση που έχει η Τράπεζα συνίσταται στην καταβολή των εργοδοτικών εισφορών της. Με τις ανωτέρω κρίσεις του ο Άρειος Πάγος δικαίωσε την ΕΤΕ ως προς το κρίσιμο ζήτημα της ρητής επιφύλαξης της Τράπεζας περί αποκλεισμού κάθε δέσμευσής της για το μέλλον ως προς τη χρηματοδότηση του ΛΕΠΕΤΕ.

Σημειώνεται ότι πριν από την ανωτέρω απόφαση που εκδόθηκε πρόσφατα από τον Άρειο Πάγο, έχουν εκδοθεί πλήθος αποφάσεων του Εφετείου που δικαιώνουν τους ισχυρισμούς της Εθνικής Τράπεζας για ένα θέμα που είχε αποτελέσει σημείο τριβής των 16.500 συνταξιούχων με τις διοικήσεις της ΕΤΕ, απαιτώντας και κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι την οριστική νομοθετική λύση στο θέμα του ΛΕΠΕΤΕ για την Εθνική Τράπεζα, έδωσε τροπολογία για τον Λογαριασμό Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ) που κατέθεσε ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης τον Μάρτιο 2020.

Με την τροπολογία αυτή:

*τροποποιήθηκε διάταξη του 2019  (νόμος 4618/2019, άρθρο 24) αναφορικά με τη υπαγωγή ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ειδικού ΛΕΠΕΤΕ και του Ειδικού ΛΕΠΕΤΕ –Πρώην Προσωπικού Εθνικής

Ακινήτων ΑΕ (ΕΛΕΠΕΤΕ-ΠΠ ΕΘΝΑΚ  στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-EΦΚΑ.

*επανακαθορίστηκε ο τρόπος υπολογισμού της καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης στους δικαιούχους αυτής. Ορίστηκε ότι σε περίπτωση που το καταβλητέο κατά τις 31/12/2019 ποσό συντάξεων είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει μετά τον υπολογισμό τους, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους ως προσωπική διαφορά μέχρι τις 31/12/2024.

*ορίστηκε ότι από 1/1/2025 και εφεξής οι συντάξεις καταβάλλονται στο ποσό που διαμορφώνεται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, χωρίς περαιτέρω αναπροσαρμογή τους.

*προβλέφθηκε η καταβολή επιπρόσθετης ασφαλιστικής εισφοράς από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (ΕΤΕ) προς τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, η οποία ανέρχεται για τα έτη 2018 -2032 σε ποσοστό 12% επί των μικτών αποδοχών των απασχολουμένων στην ΕΤΕ, προκειμένου να καλυφθεί εν μέρει η επιβάρυνση που προκαλείται στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ από την ένταξη σε αυτόν, των παραπάνω ασφαλισμένων.