Εθνική Τράπεζα: Μείωση NPEs στο 1,7 δισ. το 2022 – Οι προτεραιότητες και οι στόχοι που θέτει η διοίκηση

Τις βασικές προτεραιότητες για την περίοδο 2019-2022 παρουσίασε η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας κατά τη σημερινή συνάντησή της με επενδυτές στο Λονδίνο.

Η τράπεζα ανακοίνωσε μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) κατά 14,3 δισ. έως το 2022  και σχέδιο για έξοδο στις αγορές με ομόλογο έως 3 δισ. ευρώ, ενώ στους στόχους της περιλαμβάνονται ακόμη η μείωση προσωπικού και υποκαταστημάτων, καθώς και η αύξηση οργανικών κερδών και απόδοσης ιδίων κεφαλαίων.

Ειδικότερα, τα βασικά σημεία του business plan έχουν ως εξής:

Τα κόκκινα δάνεια

Τα NPEs έως το τέλος του 2022 αναμένεται να μειωθούν στο 1,7 δισ. ευρώ από 16 δισ. τώρα (με τον δείκτη ΝPE να υποχωρεί στο 5% από 41% μέσω πωλήσεων καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων.

Η μείωση των NPEs αναμένεται να εξελιχθεί ως εξής: 4,4 δισ. το 2019, 2,3 δισ. το 2020, 4,7 δισ. το 2021 και 2,9 δισ. ευρώ το 2022.

Το 50% της παραπάνω μείωσης θα έρθει από πωλήσεις, τιτλοποιήσεις και ρευστοποιήσεις. Το πλάνο προβλέπει ότι μέχρι και το 2020 θα διενεργηθούν πωλήσεις χαρτοφυλακίων, με δάνεια λιανικής, πολύ μικρών επιχειρήσεων (SBL) και μεγάλων επιχειρήσεων.

Την περίοδο 2021-22 θα διενεργηθούν τιτλοποιήσεις, καθώς εκτιμάται ότι οι συνθήκες της αγοράς θα έχουν βελτιωθεί περαιτέρω. Επίσης προβλέπεται δημιουργία εσωτερικής πλατφόρμας για την αξιοποίηση των ανακτηθέντων ακινήτων.

Από το 1,7 δισ. των NPEs στο τέλος του 2022 περίπου το 1 δισ. θα αντιστοιχεί σε ρυθμισμένα δάνεια που παρουσιάζουν καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών.

Μείωση κατά 20% στις δαπάνες μισθοδοσίας

Το πλάνο μετασχηματισμού προβλέπει μείωση των δαπανών μισθοδοσίας κατά 20% ως το τέλος του 2022, μέσω εμπροσθοβαρούς μείωσης του προσωπικού και μείωσης των καταστημάτων.

Ειδικότερα, ο αριθμός των εργαζομένων στην τράπεζα από περίπου 8.850 άτομα στο τέλος του 2018 θα μειωθεί κατά 1.500 άτομα έως το τέλος του 2020 και περαιτέρω κατά περίπου 200 άτομα έως το τέλος του 2022. Το πλάνο προβλέπει ότι θα απασχολούνται στην τράπεζα στο τέλος του 2022 περίπου 7.150 εργαζόμενοι.

Ήδη η Εθνική τρέχει πρόγραμμα εθελουσίας με άτυπο στόχο την αποχώρηση περίπου 1.000 εργαζομένων. Αν ο στόχος επιτευχθεί, θα προκύψει ετήσια εξοικονόμηση δαπανών της τάξης των 50 εκατ. ευρώ και θα αποσβέσει το έκτακτο κόστος σε 24 μήνες.

Ο αριθμός των καταστημάτων θα μειωθεί σε περίπου 390 στο τέλος της φετινής χρονιάς, από 460 στο τέλος του 2018. Συνολικά, η μείωση κόστους στην επόμενη τριετία εκτιμάται στα 125 εκατ. ευρώ.

Εξοδος στις αγορές

Η Εθνική αναμένει συνολική αύξηση 400 εκατ. στα βασικά έσοδα έως το 2022, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να διαμορφώνονται στο 1,27 δισ. ευρώ το 2022 έναντι 1 δισ. το 2018 και τα έσοδα από προμήθειες να διαμορφώνονται στα 350 εκατ. ευρώ το 2022 από 228 εκατ. το 2018.

Στους στόχους για το 2022 περιλαμβάνεται απόδοση ιδίων κεφαλαίων 11%, δείκτης βασικών εποπτικών κεφαλαίων CET1 στο 15% από 16,1% στην παρούσα φάση

Η Εθνική αναμένεται να βγει στις αγορές με ομόλογο υψηλής εξασφάλισης Tier 2, επιδιώκοντας να αντλήσει 3 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά δάνεια στο τέλος του 2022 αναμένεται να ανέρχονται στα 30 δισ. ευρώ, με καθαρό δείκτη NPE στο 3% από 24% στην παρούσα φάση.

Οι καταθέσεις εκτιμάται ότι θα ανέρχονται στα 47,5 δισ. ευρώ έναντι 43 δισ. ευρώ στα τέλη του 2018.

Στις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες έως το 2022 περιλαμβάνεται η ενίσχυση της στροφής προς τις υπηρεσίες και η μετακίνηση των συναλλαγών προς ψηφιακά κανάλια, η αύξηση στην επιβράβευση των εργαζομένων της με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, η ενίσχυση των εργαλείων σχεδιασμού για τους πελάτες και οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών τεχνολογίας.

Εθνική: Η παρουσίαση στο investment day στο Λονδίνο