Εθνική Τράπεζα: Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου

Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 6 περ. γ του Ν. 3864/2010

Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 6 περ. γ του Ν. 3864/2010

Print Friendly, PDF & Email