Εθνική Τράπεζα: Αποτέλεσμα ψηφοφορίας της ΕΓΣ

Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της 21.4.2021