Εθνική Τράπεζα: Ανακοίνωση 3805/2021 (δεν είναι διαθέσιμη η ελληνική μετάφραση)

Αυτή η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά.