Εθνική Τράπεζα: Ανακοίνωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Συμφωνία της Εθνικής Τράπεζας για την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων Ρουμάνικου Ρίσκου (Project Danube) στην Bain Capital Credit