Εθνική Τράπεζα: Ανακοίνωση

Δείτε την συνημμένη ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21 09 2020_Audit Committee