Εθνική Πανγαία: Σύναψη σύμβασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου ποσού έως 200 εκατ. ευρώ

Στη σύναψη σύμβασης για την έκδοση ενός κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου επταετούς διάρκειας και ποσού έως 200 εκατ. ευρώ,  προέβη η Εθνική Πανγαία.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το δάνειο θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από τον όμιλο της Alpha Bank.

Η νέα αυτή χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Πανγαία καθώς και για την εξόφληση ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού της ΠΑΝΓΑΙΑ υπολοίπου €50 εκατ..

Print Friendly, PDF & Email