Εθνική Χρηματιστηριακή: Τα οφέλη για την Ελλάδα από την επενδυτική βαθμίδα – Τι σημαίνει για μετοχές και ομόλογα

Η ΝΒG Securities (Εθνική Χρηματιστηριακή) σημειώνει σε ειδικό report τα πολλαπλά πιθανά οφέλη της ελληνικής οικονομίας από τη μετάβαση της χώρας σε καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας. Η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα είναι η βασική προϋπόθεση για την προαγωγή του ΧΑΑ σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς και μόλις η Ελλάδα την ανακτήσει, το τελευταίο βασικό εμπόδιο θα απομακρυνθεί για τους παρόχους δεικτών (MSCI, FTSE Russell κ.λπ.) για την προώθηση της Ελλάδας από την κατηγορία αναδυόμενης σε το καθεστώς της ανεπτυγμένης αγοράς. Αυτό, αναμφίβολα,  θα αποτελέσει καταλύτη, αλλά θα απαιτήσει ωστόσο μερικά χρόνια για να υλοποιηθεί επίσημα.

Η χρηματιστηριακή εξηγεί ότι η απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας είναι θετική αλλά όχι πανάκεια, καθώς απαιτούνται περαιτέρω μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Αν και η ανάκτηση της αποτελεί ορόσημο, σίγουρα δεν είναι το τέλος του δρόμου. Η διατήρησή της και η περαιτέρω βελτίωσή της (πριν από την παγκόσμια κρίση χρέους, η Ελλάδα ήταν αξιολογηθεί με Α+, 5 βαθμίδες πάνω από την IG) είναι εξίσου ή και περισσότερο σημαντική, και αυτό είναι αναμφίβολα περισσότερο μαραθώνιος παρά σπριντ. Ως εκ τούτου, η συνεχής εφαρμογή αξιόπιστων οικονομικών πολιτικών και μεταρρυθμίσεων απαιτείται, οι οποίες θα ενισχύσουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην Ελλάδα και θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα σε εξωγενείς διαταραχές και επεισόδια μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές.

Τι σημαίνει για τις εγχώριες αγορές, επιχειρήσεις και οικονομία η επενδυτική βαθμίδα

Στο βασικό σενάριο της Εθνικής Χρηματιστηριακής, μετά τις εκλογές και την επενδυτική αναβάθμιση (IG) από την Scope και την R&I (και οι δύο μη επιλέξιμες από το ΕΚΤ) τον Ιούλιο-Αύγουστο, η Ελλάδα θα καταφέρει να ανακτήσει το καθεστώς IG αργότερα φέτος, με πιθανές ημερομηνίες να είναι η 8η Σεπτεμβρίου από την DBRS, η 20η Οκτωβρίου από την S&P και 1η Δεκεμβρίου από τη Fitch», επισημαίνει η χρηματιστηριακή.

Στην έκθεση, οι αναλυτές ρίχνουν περισσότερο φως στα πιθανά πολλαπλά οφέλη τόσο από την άποψη της πραγματικής οικονομίας όσο και για τις ελληνικές κεφαλαιαγορές (μετοχές και ομόλογα) που προκύπτουν από αυτό το επίτευγμα: μειωμένο κόστος δανεισμού, εισροή κεφαλαίων και βελτιωμένη ρευστότητα.

Όσον αφορά τις κεφαλαιαγορές, η επενδυτική βαθμίδα οδηγήσει σε μεγάλη επέκταση της επενδυτικής βάσης για τα ελληνικά ομόλογα και τις μετοχές, ενώ θα προσελκύσει νέα υψηλής ποιότητας επενδυτές μακροπρόθεσμου ορίζοντα, οι οποίοι προηγουμένως δεν ήταν σε θέση να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Ίσως το πιο προφανές όφελος από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα θα είναι η περαιτέρω πτώση των αποδόσεων των ομολόγων, μειώνοντας έτσι το κόστος δανεισμού και βελτιώνοντας τις συνθήκες ρευστότητας για το κράτος, τις τράπεζες και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Μέρος του οφέλους έχει ήδη τιμολογηθεί με τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων δεκαετούς διάρκειας να έχουν μειωθεί πάνω από 70 μ.β. φέτος και χαμηλότερα από τις αντίστοιχες ιταλικές εκδόσεις.

Σημειώνεται ότι εν αναμονή μιας τέτοιας αναβάθμισης, σύμφωνα με το Bloomberg, οι ξένοι επενδυτές  έχουν τοποθετήσει 3,4 δισ. ευρώ σε ελληνικές μετοχές και ομόλογα το φετινό τετράμηνο, ωθώντας τις δύο αγορές στις κορυφαίες επιδόσεις παγκοσμίως. Επίσης η επιστροφή στο κλαμπ IG και η συνεχής εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μια περαιτέρω μείωση του κινδύνου χώρας, με αποτέλεσμα την περαιτέρω επαναξιολόγηση των ελληνικών περιουσιακών στοιχείων. Αυτό, μαζί με την αυξημένη διάθεση για νέες εκδόσεις εταιρικών ομολόγων, νέες δημόσιες εγγραφές και τη σχεδιαζόμενη αποεπένδυση του ΤΧΣ από τις ελληνικές τράπεζες, θα πρέπει να οδηγήσει σημαντικά αυξήσει τους όγκους συναλλαγών και να προσελκύσει νέες ροές.

Για τις τράπεζες, η αναβάθμιση σε IG θα μεταφραζόταν σε βελτιωμένες συνθήκες χρηματοδότησης, εξοικονόμηση κόστους επιτοκίου στις μελλοντικές εκδόσεις MREL ύψους περίπου 8 δισ. ευρώ (δηλαδή 80 εκατ. ευρώ συνδυαστικά ετησίως για μια πτώση 100 μονάδες βάσης στο κόστος χρηματοδότησης) και βελτίωση της ποιότητας των χαρτοφυλακίων τίτλων τους, τα οποία αποτελούνται κυρίως από τίτλους ελληνικών ομολόγων (π.χ. επιλεξιμότητα από την ΕΚΤ, χαμηλότερες περικοπές αποτίμησης κ.λπ.). Επιπλέον, η IG θα πρέπει να προκαλέσει αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων που θα δώσει πρόσθετη ώθηση στο ΑΕΠ (έως και 0,5 μονάδες το 2024).