Εθνική Χρηματιστηριακή: Στα 25 ευρώ η νέα τιμή στόχος της Τέρνα Ενεργειακή

Σε 25 εύρω ανά μετοχή ανεβάζει την αποτίμηση της Τέρνα Ενεργειακή από 15,30 ευρώ που ήταν προηγουμένως. Η χρηματιστηριακή έχει προωθήσει της εκτιμήσεις της ώστε να συμπεριλάβει το καινούργιο χρονικό ορίζοντα υλοποίησης των έργων καθώς και τα καινούργια έργα που πρόκειται να μπουν την περίοδο 2022-26. Δεδομένων αυτών ανεβάζει την τιμή στόχο στα 25,0 ευρώ … Continue reading Εθνική Χρηματιστηριακή: Στα 25 ευρώ η νέα τιμή στόχος της Τέρνα Ενεργειακή