Εθνική Ασφαλιστική: Στην DG Comp έστειλαν οι εργαζόμενοι το θέμα με το τίμημα πώλησης

Επιστολή προς την Ευρωπαία Επίτροπο Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγκερ απέστειλε ο σύλλογος των εργαζομένων της Εθνικής Ασφαλιστικής ζητώντας την ματαίωση της τρέχουσας διαδικασίας πώλησης της εταιρείας, έτσι ώστε να δοθεί χρόνος για την εξεύρεση άλλων εναλλακτικών λύσεων.

Μεταξύ των θεμάτων που θέτει είναι και ο διττός ρόλος  της PWC ως σύμβουλός  του αγοραστή και παράλληλα ορκωτός ελεγκτής της ασφαλιστικής, επισημαίνοντας σχετικά :

“Στην πραγματικότητα, η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με την PWC μειώνει την αξία της Ελληνικής Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων «Η Εθνική» κατά πεντακόσια εκατομμύρια € (500 εκατομμύρια €), φτάνοντας σχεδόν στο σημείο της πώλησης! Αυτό το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί το πολύ για υποκίνηση, με αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων μιας τέτοιας κερδοφόρας εταιρείας.

Μια τέτοια επαίσχυντη πρακτική θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αναλόγως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και θα πρέπει να διεξαχθεί αυστηρή έρευνα σχετικά με τον διπλό ρόλο της PWC, τόσο ως σύμβουλος όσο και ως εταιρεία ελέγχου.”

Η επιστολή στα Αγγλικά (εδώ)

Διαβάστε παρακάτω στα Ελληνικά την επιστολη σε ελεύθερη μετάφραση :

Προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Επίτροπος Ανταγωνισμού

Κυρία Margrethe Vestager

Αγαπητή κυρία Vestager,

Υπό την προϋπόθεση ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση και η πανδημία COVID-19 έχουν επηρεάσει αρνητικά τους τραπεζικούς και ασφαλιστικούς τομείς στην Ελλάδα, ενώ εκκρεμεί το ζήτημα της πώλησης της Ελληνικής Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων «Η Εθνική», θα θέλαμε να εκφράσουμε τις σοβαρές ανησυχίες μας για αυτά τα θέματα.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από έλεγχο, η PWC, η οποία είναι σήμερα ορκωτός λογιστής της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ασφάλισης «Η Εθνική», πρότεινε αλλαγές στις οικονομικές παραδοχές στις οποίες βασίστηκε η εταιρεία μας.

Αυτές οι τροποποιήσεις ενδέχεται να οδηγήσουν στην αύξηση των απαιτούμενων αποθεματικών, με αποτέλεσμα τη μείωση των εταιρικών κερδών. Αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία ελέγχου είχε επίσης το ρόλο του συμβούλου για τον υποψήφιο αγοραστή, το ταμείο της CVC.

Στην πραγματικότητα, τίθενται ζητήματα ηθικής καθώς η πλήρης πρόσβαση στις οικονομικές εκθέσεις της Ελληνικής Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων «Η Εθνική» επιτρέπει στον σύμβουλο πωλήσεων να επηρεάσει τον τρόπο αξιολόγησης μιας μη εισηγμένης εταιρείας (όπως η Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων «Η Εθνική») .

Δεδομένης της παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης, μπορούν να εντοπιστούν δύο σενάρια:

1ο Σενάριο [Αρνητικό]: Η τιμή πώλησης καθορίζεται με βάση τη λογιστική αξία της εταιρείας (δηλαδή περιουσιακά στοιχεία μείον υποχρεώσεις)

2ο Σενάριο [Θετικό]: Η τιμή πώλησης καθορίζεται με βάση τις προεξοφλημένες μελλοντικές ταμειακές ροές της εταιρείας.

Σύμφωνα με τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις, τα ίδια κεφάλαια της Ελληνικής Γενικής Ασφαλιστικής εταιρείας «The Ethniki» αποτιμώνται σήμερα πάνω από ένα δισεκατομμύριο € (1,06 δισεκατομμύρια €).

Στην πραγματικότητα, η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με την PWC μειώνει την αξία της Ελληνικής Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων «Η Εθνική» κατά πεντακόσια εκατομμύρια € (500 εκατομμύρια €), φτάνοντας σχεδόν στο σημείο της πώλησης! Αυτό το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί το πολύ για υποκίνηση, με αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων μιας τέτοιας κερδοφόρας εταιρείας.

Μια τέτοια επαίσχυντη πρακτική θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αναλόγως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και θα πρέπει να διεξαχθεί αυστηρή έρευνα σχετικά με τον διπλό ρόλο της PWC, τόσο ως σύμβουλος όσο και ως εταιρεία ελέγχου.

Για αυτόν τον ιδιαίτερο λόγο, θα ήταν πιο σοφό για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να μην επιμείνουν σε πιθανή απώλεια, αλλά να αφήσουν περισσότερο χρόνο για να βρουν μια διαφορετική λύση, εάν απαιτείται. Εκτός από την έντονη αντίθεσή μας, καθώς και τη διαφωνία μας για την πώληση της Ελληνικής Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων «Η Εθνική», παραμένει η αδιαμφισβήτητη στάση μας.

Ελπίζουμε ότι θα δώσετε επείγουσα προσοχή σε αυτό το ζήτημα και ότι θα απαντήσετε αμέσως σε όλα τα ζητήματα που θίγονται.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσοχή σας.

Με εκτίμηση,

Εξ ονόματος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ένωσης Ασφαλιστικών Εργαζομένων

 Ο Πρόεδρος

 Γιάννης Πετσαλάκης