ΕΤΕ: Νο μορ μπετς, πλιζ…

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του Book Building και η εγγραφή των εγχώριων επενδυτικών κωδικών.

Μέχρι και την τελευταία στιγμή, οι επενδυτές εκδήλωναν θερμό ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στη διαδικασία.

Οι οποίοι, με τέτοια υπερβάλλουσα ζήτηση, πιθανολογείται ότι θα πάρουν ένα 20% (και πολύ τους είναι).

Εξ αυτού προκύπτει ότι η τιμή θα κυμανθεί στο άνω εύρος των ορίων, με ανώτατο το 5,44.

Και στο ταμπλό, δεν «τολμάει» να βγει κανένας αγοραστής, αφού το premium είναι μεγάλο.

Κι όμως, κάτι τέτοιο δεν θα ισχύσει για πολύ, καθώς μετά και τις αποφάσεις του ΤΧΣ για τη διασπορά των τίτλων (με επικρατέστερο σενάριο το πολυμετοχικό σχήμα), θα επεκταθεί κατά πολύ η μετοχική βάση, με έμφαση μεσο-μακροπρόθεσμο χαρακτήρα.

Και προφανώς, κανείς δεν μπήκε σε τέτοιον κόπο για να πάρει 5-10% από το χαρτί, τουναντίον να έχει βάθος 2-3 ετών.

Εξάλλου, και τα οικονομικά αποτελέσματα της ΕΤΕ (και των λοιπών) με μια συσταλτική επιτοκιακή πολιτική της ΕΚΤ δείχνουν ισχυρά, με τυράκι καλές διανομές μερισμάτων και τις όποιες υπεραποδόσεις στο ταμπλό.

Η μετοχή έχει καλές πιθανότητες για επαναφορά στα 6,5, με την τιμή των 5,40-5,45 να είναι άξονας, μέχρι και την επόμενη διαδικασία αποεπένδυσης για το εναπομείναν ποσοστό.

Παρόμοια, η θετική έκβαση για Alpha (βλ. Unicredit) και η άμεση επίλυση του θέματος της Eurobank χωρίς να ανοίξει ..ρουθούνι προσθέτει πόντους στην εικόνα και για την Pireaus, οπότε το τραπεζικό κλίμα είναι αισιόδοξο.

Εξάλλου, συνηθίζουμε να το παίρνουμε μονοτασικά, οπότε ζυγίζουμε και το γενικότερο πλαίσιο.

Κείμενο: Συμεών Μαυρουδής, LLM, MSc, Mutual Fund/Portfolio Manager

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ανεξάρτητη επενδυτική έρευνα. Τίποτα σε αυτό το περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχει επενδυτική συμβουλή ή επενδυτική σύσταση ή πρόσκληση με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές και κάθε πληροφορία που περιέχει ένδειξη προηγούμενων επιδόσεων δεν αποτελεί εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε επένδυση που έγινε με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Αυτή η επικοινωνία δεν πρέπει να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί περαιτέρω χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια.