ΕΤΕ: Ανακοίνωση εν όψει της Γ.Σ.

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της 26ης Ιουλίου 2018 Σχέδια Αποφάσεων Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της 26ης Ιουλίου 2018 Σχέδια Αποφάσεων Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης