Έργο ΑΠΕ της Amazon στα Μακρυχώρια Αιτωλοακαρνανίας

Τις επενδύσεις της στην Ελλάδα συνεχίζει η Amazon, η οποία ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός ηλιακού έργου κοινής ωφέλειας στα Μακρυχώρια Αιτωλοακαρνανίας.

Το συγκεκριμένο είναι από τα 39 νέα έργα ΑΠΕ που ανακοίνωσε ο αμερικανικός κολοσσός στην Ευρώπη, τα οποία προσθέτουν περισσότερο από 1GW συνολικής δυναμικότητας καθαρής ενέργειας στα ευρωπαϊκά δίκτυα. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Amazon έχει υλοποιήσει περισσότερα από 160 αιολικά και ηλιακά έργα σε 13 χώρες της Ευρώπης. Όταν όλα τα έργα τεθούν σε λειτουργία, αναμένεται να προσφέρουν 5,8GW καθαρής ενέργειας, δυναμικότητα ικανή για να καλύψει τις ανάγκες περισσότερων των 4,7 εκατομμυρίων νοικοκυριών στην Ευρώπη σε ετήσια βάση.

Τα νέα έργα περιλαμβάνουν την τοποθέτηση 15 ηλιακών εγκαταστάσεων σε υποδομές της Amazon, καθώς και 24 αιολικά και ηλιακά έργα κοινής ωφέλειας, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου ηλιακού πάρκου της εταιρείας στην Ελλάδα. Το έργο της Amazon στην Ελλάδα έρχεται ως συνέχεια αντίστοιχης ηλιακής εγκατάστασης κοινής ωφέλειας της εταιρείας στην Πολωνία το περασμένο έτος. Οι επενδύσεις της Amazon στις εν λόγω χώρες συμβάλλουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας απανθρακοποίησης των ενεργειακών δικτύων, περιορίζοντας την ανάγκη χρήσης ορυκτών καυσίμων.

«Με πάνω από 160 αιολικά και ηλιακά έργα στην Ευρώπη, η Amazon παρέχει νέες πηγές καθαρής ενέργειας στα τοπικά δίκτυα, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και υποστηρίζει τοπικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ευρύτερης μετάβασης προς τη χρήση 100% Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έως το 2025» δήλωσε η Λίντσεϊ Μακουέιντ, director of Energy, EMEA της Amazon, προσθέτοντας: «Αυτού του είδους οι επενδύσεις αποτελούν καταλύτη για τη μετάβαση προς ένα καθαρό ενεργειακό μέλλον και στόχος μας είναι να συνεχίσουμε τη συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τις τοπικές κοινότητες και τους παρόχους ενέργειας σε όλη την Ευρώπη για την παροχή περισσότερης ανανεώσιμης ενέργειας στα τοπικά δίκτυα».

Στην ανακοίνωση της, η εταιρεία επισημαίνει ότι από το 2014 έως το 2022 τα ευρωπαϊκά αιολικά και ηλιακά πάρκα της Amazon δημιούργησαν περίπου 2,4 δισ. ευρώ σε επενδύσεις στην Ευρώπη, συνεισφέροντας παράλληλα περισσότερα από 723 εκατ. ευρώ στο ΑΕΠ της περιοχής, όπως ορίζει το νέο οικονομικό μοντέλο που υλοποιεί η Amazon. Επιπλέον, μέσω των εν λόγω έργων, μόνο το 2022 δημιουργήθηκαν περισσότερες από 3.900 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Επίσης, αναφέρεται ότι οι επενδύσεις της Amazon σε ηλιακά και αιολικά έργα έχουν καταστήσει την εταιρεία τον μεγαλύτερο αγοραστή ανανεώσιμης ενέργειας σε επίπεδο εταιρειών στην Ευρώπη, μια πρωτιά που διατηρεί από το 2021. Τα πρόσφατα έργα της Amazon περιλαμβάνουν την τοποθέτηση ηλιακών εγκαταστάσεων σε οροφές κτιρίων σε Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς επίσης και την υλοποίηση ηλιακών και αιολικών έργων σε Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Στόχος της Amazon είναι η ηλεκτροδότηση των λειτουργιών της, συμπεριλαμβανομένων των data centres της Amazon Web Services (AWS), των κέντρων διαχείρισης παραγγελιών και των φυσικών καταστημάτων της, με 100% ανανεώσιμη ενέργεια έως το 2025 – πέντε χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί για το 2030. Το 2022, το 90% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε από την Amazon διεθνώς προήλθε από ΑΠΕ.