Eren Groupe: Πρακτικές Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η Eren Groupe συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων διεθνών και ελληνικών εταιρειών που συμβάλλουν σημαντικά στην επιτάχυνση της χώρας μας όσον αφορά στην ενεργειακή μετάβασή της, προς μια οικονομία ουδέτερου αποτυπώματος  άνθρακα, σεβόμενη τους παγκόσμιους στόχους για τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Κατανοώντας ότι οι πρακτικές περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, είναι απαραίτητες, όχι μόνο για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης αλλά για την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων και τη συμβολή τους στην ευημερία της κοινωνίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, υιοθέτησε έγκαιρα πολιτικές ESG.

Μέσω των πρακτικών ESG ενισχύεται η αειφορία αλλά και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, αφού αυτές φαίνεται να είναι ανθεκτικότερες και πιο σταθερές στις διακυμάνσεις της αγοράς, καθώς βρίσκουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις αγορές προϊόντων, εργασίας και κεφαλαίων. Επίσης, είναι ένα μοντέλο ανάπτυξης με αμφίδρομη σύνδεση με την ευημερία της κοινωνίας. Όσο η κοινωνία ακμάζει τόσο εδραιώνεται η βιωσιμότητα της επιχείρησης και όσο ισχυροποιείται η βιωσιμότητα της επιχείρησης τόσο βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, γεγονός που οδηγεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Παραγωγή Ενέργειας

H Eren, μέσω της θυγατρικής της Total Eren, διαχειρίζεται 25 σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής σε λειτουργία (αιολικής και ηλιακής ενέργειας) με συνολική ισχύ 350 ΜW και 1000 MW υπό ανάπτυξη, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς παράγοντες στην χώρα, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο, η Total Eren έχει συνολικό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 3,5GW σε λειτουργία, 3,3GW υπό ανάπτυξη καθώς και πάνω από 50GW έργων παραγωγής πράσινου υδρογόνου υπό ανάπτυξη.

Εκπομπές Διοξειδίου του άνθρακα

Από την παραγόμενη ανανεώσιμη ενέργεια που διαχειρίζεται η Eren στην Ελλάδα, αποτρέπεται η έκλυση 580.000 tn CO2 ετησίως.

Eταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Eren, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, έχει υποστηρίξει διάφορες κοινωνικές και αναπτυξιακές δράσεις υπέρ της τοπικής κοινωνίας στους τομείς, του περιβάλλοντος, των υποδομών, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και της υγείας. Στην πλειοψηφία τους, οι δράσεις αυτές έχουν πραγματοποιηθεί επιπρόσθετα του νόμου  για τα αντισταθμιστικά οφέλη προς τους Δήμους στους οποίους έχουν εγκατασταθεί οι Σταθμοί.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή:

  • Αποκατάσταση και συντήρηση των υποδομών στο Παναθηναϊκό Στάδιο και των Εγκαταστάσεων στην Αρχαία Ολυμπία, συνολικού ύψους 300.000€

Αθλητισμός: υποστήριξη αθλητικών σωματείων, κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων και ανακατασκευή γηπέδων, συνολικού ύψους 880.000€

  • η εταιρεία προχώρησε στην κατασκευή ενός νέου γηπέδου ποδοσφαίρου στα Στύρα, το οποίο παραδόθηκε στην τοπική κοινωνία
  • ανέλαβε την χορηγική στήριξη των γυναικείων τμημάτων του συλλόγου μπάσκετ των Στύρων.
  • προέβη σε ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου στο Δήμο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας όσο και του ποδοσφαιρικού γηπέδου Ελλοπίας στο Δήμο Θηβαίων.

Έργα Υποδομής / Έργα προστασίας του Περιβάλλοντος: δρόμοι, πλατείες, αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις, αποκαταστάσεις, συνολικού ύψους 2.040.000€, μέρος των οποίων είναι:

  • Κατασκευή αντιδιαβρωτικών – αντιπλημμυρικών έργων καμένων εκτάσεων 2021 στις περιοχές Βαρυμπόμπης – Τατοΐου – Αφιδνών Αττικής, έκτασης 1.896 στρεμμάτων, συνολικού ύψους 700.000€
  • Χρηματοδότηση ύψους 900.000€, μέσω του θεσμού «Ανάδοχος Αποκατάστασης και Αναδάσωσης» για την υλοποίηση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων, αλλά και έργων αναδάσωσης στη λεκάνη του όρους “Κανδύλι” στην περιοχή της Λίμνης στη Βόρεια Εύβοια.
  • Αναδάσωση έκτασης 37 στρεμμάτων στη θέση “Μεσονήσι”, η οποία είχε κηρυχθεί αναδασωτέα μετά από πυρκαγιά, συνολικού ύψους 170.000€

Διάφορες Δράσεις  συνολικού ύψους 230.000€

Υποστήριξη αναγκών στις τοπικές κοινωνίες και ΟΤΑ: προμήθεια εξοπλισμού, οχημάτων, καυσίμων, ενίσχυση κοινωνικού παντοπωλείου. Εκπαίδευση: Υποστήριξη σχολείων με υλικοτεχνική υποδομή (Η/Υ), κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών, καθώς και ενίσχυση των εκπαιδευτικών τους εκδρομών. Ιατρική υποστήριξη και υγεία: προμήθεια ιατρικών συσκευών, διαμόρφωση ιατρείων. Πολιτισμός: υποστήριξη πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων.

Διακυβέρνηση

Στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης, η  διαφάνεια αποτελεί πλέον σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας σε ένα εξωστρεφές και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στην Eren επενδύουμε στους ανθρώπους και την εξέλιξή τους. Υποστηρίζουμε τις ίσες ευκαιρίες, την ισότητα των φύλων, και την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Το ποσοστό γυναικών που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης και τη λήψη αποφάσεων είναι περίπου 40%.

Διαχείριση Αποβλήτων και Ανακύκλωση Υλικών

Η Εταιρεία διατηρεί σχεδόν μηδενικά απόβλητα για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς (zero waste policy), ενώ για τους αιολικούς σταθμούς, μέσω της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης, η παραγωγή αποβλήτων έχει περιοριστεί. Η διαχείρισή τους γίνονται ορθά, σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία.

Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για τον έλεγχο υποδομών και την εξοικονόμηση ενέργειας

Στο πλαίσιο της προστασίας και έξυπνης διαχείρισης των τεχνικών υποδομών, οι θυγατρικές εταιρείες του ομίλου (Osmos, BeeBryte, Accenta)  δραστηριοποιούνται σε καινοτόμες εφαρμογές ενόργανης δομικής παρακολούθησης και έξυπνες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Τα μελλοντικά σχέδια του ομίλου στην Ελλάδα βασίζονται σε έξυπνες και καινοτόμες εφαρμογές που έχουν άμεσο αντίκτυπο στο ενεργειακό κόστος, αναφέρει ο κ. Κ. Φέσσας, Δ/νων Σύμβουλος της Eren Hellas.