Ερχεται, όπως διαβάζουμε… – Με τις υγείες μας…

Ερχεται όπως διαβάζουμε:

1. Σχεδόν πλήρης άρση χρήσης μετρητού με όριο μέχρι τα 100 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα & τα υπόλοιπα μόνο ηλεκτρονικά. Για επιχειρήσεις όλες οι δαπάνες μόνο ηλεκτρονικά εαν πρόκειται να εκπέσουν λογιστικά.

  • 2. Εξασφάλιση του αφορολογήτου για μισθωτούς και συνταξιούχους, καθότι για τους υπόλοιπους δεν ισχύει, μόνο με υψηλότερους συντελεστές δαπανών, το 10% εως 10.000 ευρώ εισόδημα γίνεται 20% & & το 15% γίνεται 25% έως εισόδημα 30.000 ευρώ κοκ.

3. Διπλή αύξηση αντικειμενικών για το 2019 & για το 2020. Η (προσωρινή) ελάφρυνση του ΕΝΦΙΑ, καπούτ.

  • Με τις υγείες μας…

Κ.Π.