EpsilonNet: «Πλούσια» εταιρεία, θέλει να αντλήσει €6 εκατ. χωρίς πολλά στοιχεία για το τι θα κάνει τα λεφτά

του Χρήστου Ιωάννου – theceo.gr

Μετά την μετάταξη της εταιρείας Entersoft από την Εναλλακτική Αγορά στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνέχεια μιας αξιοπρόσεκτης και πετυχημένης πορείας στον κλάδο της πληροφορικής τα τελευταία χρόνια, άλλη μία εταιρεία από τον ίδιο κλάδο, η EpsilonNet με έδρα την Θεσσαλονίκη, πρόκειται να κάνει το ίδιο άλμα μέσω αύξησης κεφαλαίου με μετρητά, εγκαταλείποντας τη «μικρή» αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (την Εναλλακτική) 12 χρόνια μετά την εισαγωγή της.
Και αυτή η εταιρεία παρουσιάζει σημαντικό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια. Η Epsilon Net παρέχει λογισμικό και λύσεις πληροφορικής κυρίως σε λογιστές ενώ αναπτύσσεται και στο επιχειρηματικό λογισμικό προμηθεύοντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εξειδικευμένες λύσεις για μεγαλύτερες εταιρείες (ΟΠΑΠ, τράπεζες κλπ.).
Επίσης, δραστηριοποιείται από την ίδρυσή της στον κλάδο της εκπαίδευσης  λογιστών, αντικείμενο το οποίο έχει εξελίξει και πλέον διαθέτει εκπαιδευτικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης II και άδεια κολλεγίου Epsilon Net College (παρέχονται αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών πανεπιστημίων του εξωτερικού).

Κυρίαρχος μέτοχος της εταιρείας είναι ο επιχειρηματία Γιάννης Μίχος με ποσοστό 85%. Μετά την αύξηση κεφαλαίου και με την υπόθεση ότι θα καλυφθεί πλήρως, το ποσοστό του θα υποχωρήσει στο 70,71%.

Για τη μετάταξή της στην Κύρια Αγορά, η EpsilonNet σχεδιάζει μεγάλη – σε σχέση με την κερδοφορία της  – αύξηση κεφαλαίου έως 6,22 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία έχει έσοδα σχεδόν 18 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη κέρδη 1,16 εκατ. ευρώ στην τελευταία χρήση (2019). Η Entersoft άντλησε 4,08 εκατ. ευρώ με μεγαλύτερη κερδοφορία 1,5 εκατ. ευρώ στην χρήση του 2018 (τελευταία δημοσιευμένη χρήση πριν την μετάταξη, και έσοδα 13,8 εκατ. ευρώ).

Εξέλιξη εσόδων,  κερδών την περίοδο 2017-2019

τα ποσά σε εκατ. ευρώ 2019 2018 2017
Σύνολο Εσόδων 17,977 16,227 14,09
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης 10,204 8,551 7,396
Καθρά κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους μετόχους 1,161 0,824 0,734
πηγή: Ενημερωτικό Δελτίο δημόσιας προσφοράς 2020

 

Υψηλές δαπάνες έκδοσης

Η επικείμενη έκδοση μετοχών της EpsilonNet χαρακτηρίζεται από υψηλές δαπάνες έκδοσης, που αναλογούν στο 6,8% των υπό άντληση κεφαλαίων, ξεπερνώντας το αντίστοιχο ποσοστό της Entersoft (5,8%), η οποία μάλιστα αναγκάστηκε να κάνει την μετάταξη με το που ξέσπασε η πανδημία του κορωνοϊού τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η διοίκηση της EpsilonNet αναφέρει πως τα υπό άντληση κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν προς τρεις κατευθύνσεις εκ των οποίων οι δύο πρώτες θα απορροφήσουν το 95%:

  1. Συμμετοχή σε εταιρείες πληροφορικής & τεχνολογίας

2. Ανάπτυξη νέων προϊόντων λογισμικού για Κάθετες Αγορές για την Ελλάδα ή/και το εξωτερικό

  1. Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις πληροφορικής με στόχο την εξεύρεση συνεργατών για την επέκταση του Ομίλου στο εξωτερικό

Ελάχιστα στοιχεία για τα υπό άντληση κεφάλαια

Ωστόσο, στο σχετικό κεφάλαιο του ενημερωτικού δελτίου (4.4 Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων, σελίς 118) για τη συμμετοχή της σε εταιρείες πληροφορικής και τεχνολογίας αναφέρονται γενικότητες. Καλό θα ήταν η εταιρεία να έχει κάποιο προσύμφωνο για να μπορούν και οι μέτοχοι μέτοχοι να γνωρίζουν που θα πάνε τα χρήματα.

Η εταιρεία έχει επιχειρήσει να επεκταθεί στο εξωτερικό από το 2012 αλλά χωρίς επιτυχία. Αυτό φαίνεται και στις οικονομικές καταστάσεις όπου το σύνολο των εσόδων πραγματοποιείται στην Ελλάδα.

Για τη ανάπτυξη λογισμικού, η εταιρεία αφιερώνει 22 λέξεις: «Η Εταιρεία σκοπεύει να επεκτείνει τη σειρά προϊόντων της που ανταποκρίνονται στις ανάγκες επιχειρήσεων και οντοτήτων σε Κάθετες αγορές, νέες ή/και υφιστάμενες.»

Για τις εκθέσεις, αναφέρει πολλά αλλά χωρίς να προσδιορίζει ούτε καν τις εκθέσεις που θα συμμετάσχει. Εκτός αυτού, υπάρχει ένα ρητορικό ερώτημα γιατί ο μέτοχος να πληρώσει χρήματα για τη συμμετοχή της μιας καθιερωμένης εταιρείας σε εκθέσεις; Δεν είναι δηλαδή νεοσύστατη εταιρεία που χρειάζεται οικονομικούς πόρους για να προωθήσει τα προϊόντα της.

Συμπερασματικά, η διοίκηση της εταιρείας αναφέρει ελάχιστα για την χρήση των νέων κεφαλαίων. Αναφέρει τους τομείς που θα αναπτυχθούν πχ ηλεκτρονική τιμολόγηση/ ηλεκτρονικά βιβλία, χρηματοοικονομική τεχνολογία (FinTech), αλλά δεν προσδιορίζει με περισσότερα στοιχεία πως θα αξιοποιηθούν τα χρήματα έτσι ώστε να γνωρίζει περισσότερα ο υποψήφιος επενδυτής.

Πλούσιο ταμείο και ικανοποιητικό κόστος χρήματος

Μία άλλη λεπτομέρεια με σημασία είναι πως η εταιρεία δεν φαίνεται να χρειάζεται κεφάλαια. Έχει πλούσιο ταμείο 8 εκατ. ευρώ και δάνεια 6 εκατ. ευρώ  με κόστος κεφαλαίου χαμηλό για μικρομεσαία εταιρεία ήτοι 3,42%. Που σημαίνει ότι τα νέα λεφτά μπορεί να μειώσουν την απόδοση ιδίων κεφαλαίων για τους μετόχους.

Θα μπορούσε δηλαδή να πει δηλαδή κοιτάξτε κύριοι μέτοχοι: εγώ έκλεισα μία μεγάλη εξαγορά και χρειάζομαι αυτά τα λεφτά. Αυτή η συμφωνία θα μου προσδώσει επιπλέον τόσα κέρδη ανά μετοχή. Αυτά προς το παρόν δεν υπάρχουν.

Επενδύσεις

Τα δύο τελευταία χρόνια οι επενδύσεις σε ανάπτυξη λογισμικού είναι μικρές ενώ έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις σε εξαγορές μειοψηφικών πακέτων εταιρειών. Συγκεκριμένα, η τελευταία χρονιά που έγιναν σημαντικές επενδύσεις στην ανάπτυξη λογισμικού 1,5 εκατ. ευρώ ήταν το 2017. Στη συνέχεια, το 2018 οι επενδύσεις σε λογισμικό μειώθηκαν σε 544 χιλιάδες ενώ το 2019 περιορίστηκαν σε 120 χιλιάδες ευρώ. Αντίθετα, το 2019 εξαγοράστηκε μειοψηφικό ποσοστό 34%  της εταιρείας HIT HOSPITALITY INTEGRATED TECHNOLOGIES A.E. έναντι 1.000.000 ευρώ, αλλά την πλειοψηφία των μετοχών διατηρεί υφιστάμενος μέτοχος, επιχειρηματίας Ιωάννης Μυτιληναίος. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής στον ξενοδοχειακό κλάδο και στον κλάδο γενικά της φιλοξενίας, συμπεριλαμβανομένου της εστίασης, σε Ελλάδα και Κύπρο.

Συνολικά τα τελευταία δύο χρόνια η εταιρεία έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την παροχή υπηρεσιών στους κλάδους των ξενοδοχείων και της εστίασης, που σήμερα λόγω κορωνοϊού βάλλονται.

Επιπτώσεις κορωνοϊού: Δεν μας πλήττει, αλλά υπάρχουν αβεβαιότητες

Η διοίκηση της εταιρείας, αναφερόμενη και στις επιπτώσεις του κορωνοϊού σημειώνει πως δεν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις, καθώς δεν προέκυψε διακοπή συμβολαίων υφιστάμενων πελατών και συνεπώς το μέρος των πωλήσεων που προέρχεται από τους υπάρχοντες πελάτες δεν επηρεάστηκε ενώ η μείωση της αξίας των πωλήσεων του Ομίλου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο στην προηγούμενη χρήση ήταν μη σημαντική, ήτοι της τάξης του 1% και προήλθε από περιορισμό του αριθμού νέων πελατών.

Ωστόσο, διοίκηση διευκρινίζει ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει την έκταση του πλήγματος στα αποτελέσματα και ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του ομίλου της.

Να σημειωθεί ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό παρουσίασε μεγάλη αύξηση στα 18,086 εκατ. ευρώ από 11,428  εκατ. ευρώ το 2018 λόγω αύξησης αύξησης τζίρου και απαιτήσεων από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις σε 8,6 εκατ. ευρώ το 2019 από 6,576 εκατ το 2017.

8-10 Ιουλίου η δημόσια προσφορά

Σχετικά με την δημόσια προσφορά για την μετάταξη, η εταιρεία θα εκδώσει μέχρι 2.224.560 με ανώτατη τιμή διάθεσης 2,80 ευρώ ανά μετοχή. Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και σύμβουλος έκδοσης είναι η Alpha Bank. Ανάδοχοι είναι επίσης η Beta Χρηματιστηριακή και η Κύκλος Χρηματιστηριακή.  Η προσφορά των νέων μετοχών θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 8-10 Ιουλίου 2020.

Η μετοχή ξαφνικά «ζωντάνεψε» 

Με δεδομένο ότι έχει τεθεί όριο ανώτατης τιμής τα 2,80 ευρώ για να έχει κάποιος κίνητρο να αγοράσει μετοχές μέσω της αύξησης κεφαλαίου και όχι απευθείας από το χρηματιστήριο η τιμή της μετοχής στο Χρηματιστήριο θα έπρεπε να είναι πάνω από αυτή την τιμή.

Πράγματι, η τιμή της μετοχής στο Χρηματιστήριο ξαφνικά τις τελευταίες ημέρες «ζωντάνεψε» και την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 παρουσίασε άνοδο 3,68% και έκλεισε στα 2,82 ευρώ, δηλαδή πάνω από το όριο που θα οριστεί η τιμή της δημόσιας προσφοράς. Αυτή η τιμή είναι η μεγαλύτερη όχι μόνο για το τρέχον έτος, αλλά και για το 2019 και πολλά ακόμα προηγούμενα έτη. Αυτή είναι μία σύμπτωση.

Μία δεύτερη είναι ότι η μετοχή ζωντάνεψε για τα καλά τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή κάνει συναλλαγές κάθε ημέρα από τις 19 Ιουνίου 2020 και αλλάζουν χέρια και μερικές χιλιάδες τεμάχια, όπως χθες που ο όγκος έφθασε τα 21.005 τεμάχια.

Μέχρι τις 19 Ιουνίου η τιμή της μετοχής ήταν κάτω από τα 2,40 ευρώ, η μετοχή δεν έκανε συναλλαγές κάθε ημέρα και όταν έκανε συναλλαγές σπάνια ξεπερνούσαν τα 10.000 τεμάχια.

Τέλος, με την τιμή στα 2,80 ευρώ – αν συνυπολογιστούν και οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου – η συνολική της χρηματιστηριακή της αξία θα ανέλθει στα 37,5 εκατ. ευρώ με κέρδη 1,16 εκατ. ευρώ το 2019.

Ευχόμαστε στην εταιρεία καλή επιτυχία.

Πηγη: theceo.gr