ΕΠΣΙΛ: Άριστη συμπεριφορά, ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι

Ασταμάτητη στο ταμπλό, η μετοχή φαντάζει για κάποιους «ακριβή» στα 8 ευρώ. Οι ίδιοι, έλεγαν ότι ήταν «ακριβή» και στα 4.

Έχοντας παραμείνει για τουλάχιστον ένα τρίμηνο στη ζώνη των 8 ευρώ, που αφορά και στο ιστορικό της υψηλό, είναι προφανές ότι βρίσκεται στην κορυφή των επενδυτικών προτιμήσεων.

Και πώς να μην ήταν, άλλωστε, καθώς αφενός ο κλάδος της πληροφορικής εν γένει μοιάζει παντοδύναμος, αφετέρου ο Όμιλος έχει αποδείξει την αξία του σε χρηματοοικονομικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

Και να σκεφτεί κανείς ότι η μετοχή ξεκίνησε σαν ένα αστείο από την Εναλλακτική Αγορά τον Φεβρουάριο του 2008 με τιμή μετοχής, προσαρμοσμένη στα 5 split, στα 55 λεπτά.

Πλέον, η ΕΠΣΙΛ βρίσκεται δεύτερη σε κεφ/ση στο ταμπλό πίσω από την κυρίαρχη ΚΟΥΕΣ (430 εκατ. έναντι 660) και πολύ μακριά από τις λοιπές (λ.χ. ΙΝΤΕΚ 190, ΕΝΤΕΡ 150, ΠΡΟΦ 105 κ.α.).

Τα τελευταία χρόνια, η είσοδος στην οργανωμένη αγορά και η συν αυτώ εκθετική βελτίωση της -έως τότε μέτριας- εμπορευσιμότητας έχει βοηθήσει τα μάλα στην προσέλκυση σοβαρών χαρτοφυλακίων, άρα και τη στιβαρότητά της στο ταμπλό.

Και παρά την τόσο ραγδαία αύξηση της τιμής, η πιθανότητα να συνεχιστεί κάτι τέτοιο (ίσως όχι με τέτοια ένταση) είναι πολύ καλή, στο μακροπρόθεσμο. Διότι πέραν από το αυτονόητο της υπεροχής του κλάδου πληροφορικής, φαίνεται επίσης ανήκουστο να σταματήσει να μεγεθύνεται (πόσο μάλλον να συρρικνωθεί) μια αγορά που περιμένει τόσο μεγάλες χρηματοδοτήσεις σε σχέση με το υφιστάμενο μέγεθός της.

Ο επόμενος στόχος είναι η περιοχή των 9,5 ευρώ ως το άνω όριο της τάσης, με κοντινή στήριξη τα 7,80 και κύρια τα 6,5.

Κείμενο: Συμεών Μαυρουδής, LLM, MSc, Mutual Fund/Portfolio Manager

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ανεξάρτητη επενδυτική έρευνα. Τίποτα σε αυτό το περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχει επενδυτική συμβουλή ή επενδυτική σύσταση ή πρόσκληση με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές και κάθε πληροφορία που περιέχει ένδειξη προηγούμενων επιδόσεων δεν αποτελεί εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε επένδυση που έγινε με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Αυτή η επικοινωνία δεν πρέπει να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί περαιτέρω χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια.